Temel Larengoloji

Editor: Ziya Saltürk
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 254
DOI: 10.37609/akya.1836
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, larenksin anatomisi, fizyolojisi, ses bozukluklarının değerlendirilmesi, benign larengeal lezyonlar, fonksiyonel ses bozuklukları, larengofarengeal reflü, çocukluk çağı ses bozuklukları, geriatrik larengoloji, larengeal stenoz, larenksin premalign lezyonları, erken evre larenks kanserleri, ses terapisi, fonocerrahinin temel prensipleri ve larengolojide ofis uygulamaları gibi konuları ele almaktadır. Bu kitap, larengoloji alanında uzman olan yazarlar tarafından genç meslektaşlara bilgi aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitap, larenksin anatomisi ve fizyolojisi ile başlayarak, ses bozukluklarının değerlendirilmesi, benign larengeal lezyonlar, fonksiyonel ses bozuklukları, larengofarengeal reflü, çocukluk çağı ses bozuklukları, geriatrik larengoloji, larengeal stenoz, larenksin premalign lezyonları, erken evre larenks kanserleri, ses terapisi, fonocerrahinin temel prensipleri ve larengolojide ofis uygulamaları gibi konuları kapsamaktadır. Bu kitap, larengoloji alanında çalışan genç meslektaşlar için değerli bir kaynak olacaktır.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Larenks Anatomisi Güler Berkiten Bölümü Görüntüle
Larenks Fizyolojisi Tolgar L. Kumral Bölümü Görüntüle
Disfonili Hastaya Yaklaşım Saime Sağıroğlu Bölümü Görüntüle
Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi Ceki Paltura, Elif Ezgi Işık Bölümü Görüntüle
Benign Larengeal Lezyonlar Hüseyin Sarı Bölümü Görüntüle
Fonksiyonel Ses Bozuklukları Arzu Tüzüner Bölümü Görüntüle
Larengofarengeal Reflü Belgin Tutar Bölümü Görüntüle
Çocukluk Çağı Ses Bozuklukları Ziya Saltürk, Hasan Sami Bircan Bölümü Görüntüle
Geriatrik Larengoloji Ayşe Öznur Akidil Bölümü Görüntüle
Larengeal Stenoz Ömer Tarık Selçuk Bölümü Görüntüle
Larenksin Premalign Lezyonları Sergül Ulus, Bülent Evren Erkul Bölümü Görüntüle
Erken Evre Larenks Kanserleri Sergül Ulus, Bülent Evren Erkul Bölümü Görüntüle
Ses Terapisi Serkan Bengisu, Seçil Aydın Oral Bölümü Görüntüle
Fonocerrahinin Temel Prensipleri Sibel Yıldırım, Elif Aksoy Bölümü Görüntüle
Larengolojide Ofis Uygulamaları Mert Cemal Gökgöz, Ahmet Hakan Birkent Bölümü Görüntüle
Sistemik Hastalıklarda Larenks Erdem Atalay Çetinkaya Bölümü Görüntüle
Ses Estetiği Kürşad Yelken Bölümü Görüntüle
Disfajili Hastaya Yaklaşım Yavuz Atar Bölümü Görüntüle
Disfaji Ve Yutma Bozukluğu Rehabilitasyonu Sevgi Atar Bölümü Görüntüle
Aspirasyon Ömer Erdur, Yasin Tepeli Bölümü Görüntüle
Trakeotomi Semih Karaketir, Melis Ece Arkan Anarat Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :