Kardiyolojide Az Bilinenler Az Görülenler

Yazar: Adnan Abacı
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 346
DOI: 10.37609/akya.399
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Prof. Dr. Adnan Abacı tarafından yazılan \"Kardiyolojide Az Bilinenler Az Görülenler\" kitabı, kardiyoloji alanında pek bilinmeyen veya nadiren karşılaşılan hastalıklar, klinik durumlar ve diğer ilgi çekici konuları içermektedir. Kitap, toplamda 9 bölüm altında 106 hastalık veya klinik durumu ele almaktadır.Kitabın ilk bölümü EKG ve efor testi ile ilgilidir. Bu bölümde ağrılı sol dal bloğu sendromu, Ashman fenomeni, atipik Wenckebach AV blok, atriyal disosiyasyon gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca De Winter EKG bulgusu, U dalgasının kaynağı, kardiyak hafıza veya T-dalga hafızası gibi ilginç konular da bu bölümde yer almaktadır.İkinci bölüm ise ekokardiyografi ile ilgilidir. Bu bölümde apikal yerleşimli papiller adale, V-wave cut-off işareti gibi konular ele alınmaktadır.\"Kardiyolojide Az Bilinenler Az Görülenler\" kitabı, kardiyoloji alanında çalışanlar için önemli bir kaynak olabilir. Kitap, nadir görülen hastalıklar ve klinik durumlar hakkında bilgi sağlamakta ve bu konuların teşhis ve tedavisine katkıda bulunmaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :