Hekı̇mı̇n Sorumluluğu Tıbbı̇ Ve Hukukı̇ İnceleme

Yayın Yılı: 2016
Sayfa Sayısı: 364
DOI: 10.37609/akya.2029
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, hekimlerin sorumluluklarını tıbbi ve hukuki açıdan incelemektedir. Yazarlar, Op. Dr. Samet Bayrak ve Filiz Berberoğlu Yenipınar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile ticaret mahkemesi başkanıdır. Kitap, Akademisyen Tıp Kitabevi tarafından yayınlanmıştır ve yayın hakkı da bu şirkete aittir. Kitabın içeriği, hekimlerin mesleki etik kuralları, aydınlatılmış onam ve hasta hakları, malpraktis ve mesleki sorumluluk sigortası, maddi ve manevi tazminat davaları, yüksek yargı kararları gibi konuları ele almaktadır. Ayrıca, kitapta Türk mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan yasal kaynaklar da yer almaktadır. Kitap, hekimlerin mesleki sorumluluklarını anlamalarına ve bu konuda bilinçli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :