Temel Biyokimya Özet Konular

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 177
DOI: 10.37609/akya.1200
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metin, Naci Ömer ALAYUNT tarafından yazılan \"Temel Biyokimya Özet Konular\" adlı kitabın özetini içermektedir. Kitap, Akademisyen Kitabevi A.Ş. tarafından basım, yayın ve satış haklarına sahiptir. Kitabın tümü ya da bölümleri izin alınmadan çoğaltılamaz, basılamaz veya dağıtılamaz. Kitapta yer alan tablo, şekil ve grafikler ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.Kitap, temel biyokimya konularını ele almaktadır. İçerisinde biyokimyaya giriş, hücre, karbonhidratlar, lipitler, amino asitler, proteinler, enzimler ve vitaminler gibi konular yer almaktadır. Kitap, lisanslı tıbbi çalışanlar için bir kaynak olarak sunulmuştur. Ancak, profesyonel tıbbi danışmanlık veya tıbbi tanı amacıyla kullanılmamalıdır. Kitap, profesyonel tıbbi kararların yerine geçmez ve Akademisyen Kitabevi ve bağlı şirketleri, yazarları, katılımcıları, partnerleri ve sponsorları kitaptan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan sorumlu tutulamaz.Kitapta yer alan ilaçlar veya kimyasallar hakkında bilgi verilirken, okuyucunun üretici tarafından sunulan güncel ürün bilgilerini kontrol etmesi tavsiye edilmektedir. Doz ve tedavi seçimi, tedavi eden hekimin sorumluluğundadır. Akademisyen Kitabevi, ürüne yapılan değişikliklerden sorumlu değildir.Bu kitap, biyokimya alanında temel bilgileri öğrenmek isteyenler için faydalı bir kaynak olabilir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :