Sağlık Bilimleri İçin Anatomi

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 340
DOI: 10.37609/akya.40
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Evet, Türkçe akademik özet yazabilirim.Bu kitap, sağlık bilimleri öğrencileri ve profesyonelleri için anatomik bilgileri sunmayı amaçlayan bir kaynaktır. Kitap, vücut yapısının farklı bölümlerini kapsayan 16 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm, ilgili anatomik yapıları ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.Kitabın ilk bölümü, giriş ve terminoloji konularını ele almaktadır. Bu bölümde, anatomik terimlerin doğru kullanımı ve anlamı hakkında bilgi verilmektedir. Diğer bölümler ise kemikler, eklemler, kaslar, solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem, üreme organları, endokrin sistemi, merkezi sinir sistemi, otonom sinir sistemi, cranial sinirler ve özel duyu organları gibi konuları içermektedir.Her bölüm, konunun uzmanı olan bir yazar tarafından yazılmıştır. Yazarlar, kendi alanlarında uzmanlık sahibi olup, sağlık bilimleri öğrencilerine ve profesyonellerine doğru ve güncel bilgiler sunmayı hedeflemektedir.Bu kitap, sağlık bilimleri öğrencileri ve profesyonelleri için önemli bir kaynak olabilir. Anatomik yapıları daha iyi anlamak ve sağlık alanında daha etkili çalışabilmek için bu kitaptan faydalanılabilir.(AI)

Atıf Sayısı :