Covid-19 Ameliyathane Odasını Yoğun Bakım Odasına Dönüştürme

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 285-290
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


COVID-19 pandemisi, solunum yoluyla bulaşan ve solunum yetmezliği ile pnömoniye neden olan bir hastalıktır. Hastalığın şiddeti arttıkça solunum yetmezliği ve nefes darlığı gibi belirtiler görülür ve enfekte olan hastaların yaklaşık %3,2'si yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyar. Ülkelerin yoğun bakım kapasitesi, 100.000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı ile belirlenir. Türkiye'de bu sayı 40 iken COVID-19 pandemisi sürecinde 46'ya çıkarılmıştır. Diğer ülkelere göre yoğun bakım yatak sayısı oldukça fazla ve yeterli olsa da pandemi sürecinde hastalığın pik yaptığı dönemlerde bu yatakların tamamı dolmuş ve hatta yetersiz kalmıştır. Bu nedenle, hastalara mekanik ventilasyon desteği sağlayabilmek için ameliyathane odalarının yoğun bakım odasına dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu makalede, ameliyathane odalarının yoğun bakıma dönüştürülmesi için gerekenleri ve anestezi makinelerinin mekanik ventilasyon için kullanıma hazırlanmasını açıklamaktadır. Ameliyathane odaları, sıcaklık, nem ve hava basıncı gibi faktörlere uygun şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, ameliyathaneler ve postanestezik bakım üniteleri yoğun bakıma dönüştürülerek kapasiteleri artırılmıştır. Bu sayede, hastalara daha fazla hizmet sunulabilmektedir.(AI)

Kitap Adı: A'dan Z'ye Covid
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 493
DOI: 10.37609/akya.9
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Sars-cov-2 Virüsünün Yapısı Ve Virolojik Özellikleri Hande Toptan, Mehmet Köroğlu Bölümü Görüntüle
Covid-19 Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri Özlem Aydemir Bölümü Görüntüle
Covid-19 İmmünopatogenezi İsmihan Sunar, Kemal Nas Bölümü Görüntüle
Covid-19 Epidemiyolojisi Cengiz Karacaer Bölümü Görüntüle
Acil Tıp Ve Covid-19 Fatih Güneysu Bölümü Görüntüle
Göğüs Hastalıkları Ve Covid-19 Yusuf Aydemir Bölümü Görüntüle
Kardiyoloji Ve Covid-19 İbrahim Kocaoğlu Bölümü Görüntüle
Nöroloji Ve Covid-19 Türkan Acar Bölümü Görüntüle
Psikiyatri Ve Covid-19 Esra Yazıcı, Sema Şahin Bölümü Görüntüle
Oftalmoloji Ve Covid-19 Mahmut Atum Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve Otolarengolojik Bulgular Müge Özçelik Korkmaz, Mehmet Güven Bölümü Görüntüle
Dermatolojik Problemler Ve Covid-19 Rabia Öztaş Kara, Bahar Sevimli Dikicier Bölümü Görüntüle
Covid-19 Patofizyolojisi Ve Tedavide Kullanılan Romatolojik İlaçlar Deniz Çekiç, Emel Gönüllü Bölümü Görüntüle
Hematoloji Ve Covid-19 Cenk Sunu, Tuba Hacıbekiroğlu Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve Kanser Emre Çakır, Cemil Bilir Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve Endokrinolojik Etkileri Kubilay İşsever, Taner Demirci Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve Gastrointestinal Sistem Mustafa Sadeçolak, Ahmet Tarık Eminler Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve Böbrek Hamad Dheir, Savaş Sipahi Bölümü Görüntüle
Pediatri Ve Covid-19 Mehmet Fatih Orhan, Bahri Elmas Bölümü Görüntüle
Covid-19 Pandemisi Sırasında Obstetrik-jinekolojik Hastaların Yönetimi Koray Gök, Selçuk Özden Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve Yenidoğan Meltem Karabay Bölümü Görüntüle
Yoğun Bakım Ve Covid-19 Kezban Özmen Süner, Yaşar Cırdı Bölümü Görüntüle
Cerrahi İşlemler Ve Covid-19 Necattin Fırat, Emrah Akın Bölümü Görüntüle
Anestezik İşlemler Ve Covid-19 Fatih Şahin, Ali Eman Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ameliyathane Odasını Yoğun Bakım Odasına Dönüştürme Havva Kocayiğit, Burak Kaya Bölümü Görüntüle
Laboratuvar Tetkikleri, Biyobelirteçler Ve Covid-19 Erdem Çokluk, Fatıma Betül Tuncer Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve Toraks Radyolojisi Bulguları Alper Karacan, Yasemin Gündüz Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve Ekstrapulmoner Radyolojik Bulguları Alper Karacan, Mehmet Halil Öztürk Bölümü Görüntüle
COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve İlaç Etkileşimleri Aysel Toçoğlu Bölümü Görüntüle
Covid-19 Tedavisi Stratejileri Ertuğrul Güçlü Bölümü Görüntüle
Hiperkoagülabilite, Antikoagülan Tedaviler Ve Covid-19 Yasin Kalpakçı, Aysun Şengül Bölümü Görüntüle
Nutrisyonel Tedaviler Ve Covid-19 Didar Şenocak, Ali Tamer Bölümü Görüntüle
Covid-19’da Organ Spesifit Tutulumlar, Komplikasyonlar Ve Prognostik Faktörler Ahmed Bilal Genç, Selçuk Yaylacı Bölümü Görüntüle
Covid-19 Pandemisinde Palyatif Bakım Ve Evde Sağlık Hizmetleri Jalan Şerbetçigil Ergönenç Bölümü Görüntüle
Hemşirelik Ve Covid-19 Havva Sert Bölümü Görüntüle
Mikrobiyota Ve Covid-19 Elif Özözen Şahin, Mehmet Köroğlu Bölümü Görüntüle
Aile Hekimliği Ve Covid-19 Erkut Etçioğlu, Abdülkadir Aydın Bölümü Görüntüle
Yapay Zeka Ve Covid-19 Ahmed Cihad Genç Bölümü Görüntüle
Diş Hekimliği, Diş Sağlığı Ve Covid-19 Hakan Akın Bölümü Görüntüle
Halk Sağlığı Ve Covid-19 Elif Köse Bölümü Görüntüle
Covid-19 Aşıları Oğuz Karabay Bölümü Görüntüle
Pandemi Yönetimi Aziz Öğütlü, Selin Tunalı Çokluk Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :