Hastaneye Yatan Hasta Ve Aile

Yayın Yılı: 2015
Sayfa Aralığı : 407-414
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metinde, hastaneye yatan bir hastanın ve ailesinin karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaçlar ele alınmaktadır. Hastaneye yatış, bilinmeyen bir süreç ve ortamla birlikte kaygı ve stres yaratır. Bu nedenle, hastaneler ve sağlık çalışanları, hasta güvenliği önlemleriyle birlikte hasta ve ailesinin memnuniyetini sağlamak için çaba göstermelidir. Hastaneye yatışlarda hastalık ve hastane kavramı, aile düzeni üzerinde etkisi, hasta ve aile üyelerinin bilgilendirilmesi, iletişim ve memnuniyet konuları önemlidir. Hasta ve ailesinin uyumunu hızlandırmak ve kaygı düzeylerini azaltmak için, tüm süreçler tanımlanmalı ve holistik bir yaklaşım benimsenmelidir. Hasta ve ailesine yaklaşımda hassasiyet, saygı, bilgi paylaşımı, ilgi ve işbirliği önemlidir. Ayrıca, hastanın ve ailesinin beklentilerine uygun kültürel duyarlı bakım verilmelidir. Sağlık ve hastalık kavramları ise toplumdan topluma değişebilir ve bireylerin tepkileri değişiklik gösterebilir. Sağlık, bireyin fiziksel, duygusal, entelektüel, sosyal, gelişimsel ve ruhsal iyilik halini sürdürmek için uyum sağladığı bir durumdur. İyilik hali, bireyin yaşantısında rahatlık, mutluluk, canlılık, enerji ve verimlilik gibi öznel deneyimleri içerir.(AI)

Kitap Adı: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı
Yayın Yılı: 2015
Sayfa Sayısı: 448
DOI: 10.37609/akya.2086
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Aile Ve Sağlık İlknur Aydın Avcı Bölümü Görüntüle
Aile Sağlığının Geliştirilmesi Saime Erol, Ayşe Sezer Bölümü Görüntüle
Ailede Rol Dağılımı Ayşe Yıldız, Elif Dönmez Temuçin Bölümü Görüntüle
Ailede Güven Duygusu Leyla Erdim Bölümü Görüntüle
Ailede İletişimin Önemi Çağrı Çövener Özçelik, Eda Aktaş Bölümü Görüntüle
Ailede Güç Dağılımı Dilek Yıldız Bölümü Görüntüle
Kültürün Aile Üzerinde Etkisi Gülbu Tanrıverdi Bölümü Görüntüle
Ailede Sosyalleşmenin Önemi Duygu Gözen Bölümü Görüntüle
Ailede Sevgi Aktarımı Ayşe Karakoç, Semra Karaca Bölümü Görüntüle
Dinin Aile Üzerinde Etkisi Çağla Yiğitbaş Bölümü Görüntüle
Toplumsallaşmada Ailenin Önemi Tülay Kuzlu Ayyıldız, Işın Alkan Bölümü Görüntüle
Motivasyon Ve Davranış Değişikliğinde Ailenin Rolü Özlem Işıl Bölümü Görüntüle
Ailede Karı Koca İlişkisi Duygu Arıkan Bölümü Görüntüle
Gebelik Dönemi Ve Aile Fatma Coşar Çetin, Nevin Çıtak Bilgin Bölümü Görüntüle
Yenidoğan Dönemi Ve Aile Hacer Kobya Bulut Bölümü Görüntüle
Aile – Bebek Bağlanma Süreci Nursan Çınar, Dilek Köse Bölümü Görüntüle
Aile Çocuk İlişkisi Fatma Güdücü Tüfekci Bölümü Görüntüle
Oyun Çocuğu Dönemi Ve Aile Meltem Kürtüncü Bölümü Görüntüle
Okul Çocuğu Dönemi Ve Aile Duygu Sönmez Düzkaya Bölümü Görüntüle
Adölesan Dönemi Ve Aile Zeynep Güngörmüş Bölümü Görüntüle
Çocuğu Olmayan Aile Aysel Karaca Bölümü Görüntüle
Ailenin Cinsel Gelişime Etkisi Fatma Güdücü Tüfekci Bölümü Görüntüle
Engelli Çocuk Ve Ailesi Müge Uzun, Dilek Bayram Bölümü Görüntüle
Okul Aile İlişkisi Sibel Öztürk Bölümü Görüntüle
Ailede Yaşlı Ve Aileye Etkisi Dilek Cingil Bölümü Görüntüle
Medya Ve Aile Gülseren Çıtak Tunç, Fatma Elif Kılınç Bölümü Görüntüle
Mizahın Aile Üzerine Etkisi Hediye Arslan Özkan Bölümü Görüntüle
Ailede İhmal Ve İstismar Fatma Nevin Şişman, Nurcan Kolaç, Kamer Gür Bölümü Görüntüle
Kanserli Birey Ve Aile Fadime Üstüner Top Bölümü Görüntüle
Ailede Kronik Hastalıklar Ve Yönetimi Ayşe Ergün, Özcan Aygün Bölümü Görüntüle
Ailede Sağlıklı Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Nermin Olgun Bölümü Görüntüle
Aile Ruh Sağlığı Kamer Gür Bölümü Görüntüle
Ağrı Ve Aile Sevilay Hintistan Bölümü Görüntüle
Aile Ve Yaşam Kalitesi Nermin Olgun Bölümü Görüntüle
Acil Durumlarda Aile Gereksinimleri Serpil Yüksel Bölümü Görüntüle
Sağlık Politikaları Ve Aile Havva Öztürk Bölümü Görüntüle
Sağlıkta Dönüşüm Programında Aile Sağlığı Elemanı Birsel Canan Demirbağ Bölümü Görüntüle
Evde Acil Bakım Yönetimi Nermin Olgun, Fatma Eti Aslan Bölümü Görüntüle
Hastaneye Yatan Hasta Ve Aile Asibe Özkan, Füsun Afşar Bölümü Görüntüle
Ölüm Ve Aile Yurdanur Dikmen, Rabia Keçialan Bölümü Görüntüle
Aile Danışmanlığı Ve Hemşirelik Selma Öncel Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :