Periferik Sinir Bloğu Başarısını Göstermede Modern Yöntemler

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 297-308
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Günümüzde periferik sinir blokları, özellikle ekstremite cerrahisi ve postoperatif analjezi amaçlı olarak sıkça kullanılmaktadır. Bu bloklar, spinal anesteziden sonra en yaygın olarak uygulanan rejyonel anestezi yöntemidir. Brakiyal pleksus bloğu, omuz, kol, el bileği ve ön kolun bölgesel bloğunu sağlamak için en sık kullanılan periferik sinir bloklarından biridir. Ultrasonografi rehberliğinde uygulanan infraklavikular blok, üst ekstremite cerrahilerinde kolaylıkla uygulanabilen bir tekniktir. Periferik sinir bloğunun başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi, oluşan sempatik, duyu ve motor blok seviyelerine bakılarak belirlenir. Bu değerlendirme sürecinde, geleneksel yöntemlerin subjektif yorumlara dayanması ve bu yorumların farklılık gösterebilmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, objektif değerlendirme yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmada, periferik sinir bloğu başarısının değerlendirilmesinde kullanılan beş farklı modern yöntem olan StO2, THI, PI, SpHb ve vücut sıcaklığı üzerinde durulmuştur. Bu yöntemler, blok sonrası oluşan sempatik blokaj sonucunda meydana gelen lokal vazodilatasyon, kan akımının artması ve artmış cilt sıcaklığının değerlendirilmesi prensibine dayanmaktadır. Bu objektif yöntemler, hasta kooperasyonu gerektirmez ve daha hızlı bir değerlendirme sağlar.(AI)

Kitap Adı: Anestezide İnovatif Teknolojiler
Editor: Pınar Ayvat
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 350
DOI: 10.37609/akya.1181
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Anestezi Ve Teletıp Muhittin Çalım Bölümü Görüntüle
Yoğun Bakımda Teletıp Zeliha Korkmaz Dişli Bölümü Görüntüle
Mekanik Ventilasyonda Yapay Zekâ Ve Akıllı Destek Sistemleri Ayça Sayan Bölümü Görüntüle
Makine Öğrenimi, Evrişimli Sinir Ağları Ve Anestezi Berna Uyan Bölümü Görüntüle
Sanal Gerçeklik Ve Anestezi Keziban Bollucuoğlu Bölümü Görüntüle
Sepsiste Kök Hücre Tedavisi Gizem Selen Çiçek Bölümü Görüntüle
Yoğun Bakımda Yapay Zekanın Kullanımı Kamuran Uluç Bölümü Görüntüle
Yapay Zekâ Ve Rejyonal Anestezi Gökçen Kültüroğlu Bölümü Görüntüle
Anestezi Pratiğinde Simülasyon Eğitiminin Önemi Meliha Orhon Ergün Bölümü Görüntüle
Blok Zincir Teknolojisi Ve Gelecekte Organ Transplantasyon Uygulamalarındaki Yeri Onur Hanbeyoğlu Bölümü Görüntüle
İntraoperatif Hemodinamik Monitörizasyonda Yenilikler Sibel Çatalca Bölümü Görüntüle
Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijenizasyon Tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi Ve Ameliyathanede Kullanımı Asiye Demirel Bölümü Görüntüle
Kalp Damar Cerrahisi Anestezisinde Kullanılan İnovatif Gelişmeler Şeyda Canlı Bölümü Görüntüle
İntraoperatif Serebral Nöromonitörizasyon İlken Uğuz Bölümü Görüntüle
Anestezi Uygulamalarında Non-i̇nvaziv Karbondioksit Ölçüm Yöntemleri İsmail Sümer Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve Mekanik Ventilatör Modları Ümit Karatepe Bölümü Görüntüle
Yoğun Bakımda Ultrason Uygulamaları: Akciğer Ultrasonu Elvan Tekir Yılmaz Bölümü Görüntüle
Akut Respiratuar Distres Sendromunda Kişiselleştirilmiş Tıbba Doğru Derya Özden Omaygenç Bölümü Görüntüle
Covid-19 Hastalarında Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (Ecmo) Uygulamaları Enise Armağan Koza Bölümü Görüntüle
Anestezide Arteriyal Dalga Analizinin Kullanımı Meliha Orhon Ergün, Aynur Mustafayeva Bölümü Görüntüle
Periferik Sinir Bloğu Başarısını Göstermede Modern Yöntemler Abdulhakim Şengel, Mahmut Alp Karahan Bölümü Görüntüle
Anestezi Uygulamalarında Kapalı Döngü Sistemleri Mehtap Gürler Balta Bölümü Görüntüle
Düşük Akımlı Anestezi Sevgi Demirhan Kutlusoy Bölümü Görüntüle
Anestezi Alanında İnovatif Kavramlar: “i̇kinci Mağdur (Kurban) Olgusu” Pınar Ayvat Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :