Ayak Bileği Bloğu

Yazar: Resul Yılmaz
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 91-98
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Ayak bileği bloğu, ayak ve parmaklardaki ameliyatlar için kullanılan bir yöntemdir. Bu blok, siyatik sinirin dalları olan yüzeyel peroneal, derin peroneal, tibial ve sural sinirler ile femoral sinirin safen sinir dalı tarafından inerve edilen ayak bileği bölgesine uygulanır. Blok, turnike kullanımını gerektirmeyen durumlarda tercih edilir. Hasta sırtüstü yatırılır ve ayak bir yastıkla desteklenerek yükseltilir. Blok, derin peroneal, yüzeyel peroneal, tibial, sural ve safen sinirlerin bloklarından oluşur. Geleneksel yöntemde derin peroneal sinir bloğu, dorsalis pedis arteri ve kas tendonları arasında palpe edilerek uygulanırken, ultrason rehberliğinde ise sinir arterin yanında görüntülenerek ponksiyon yapılır. Yüzeyel peroneal sinir bloğu ise lokal anestezik enjeksiyonu ile ayağın sırtını inerve eden siniri bloke eder. Bu blok için tibia ön kenarı ile dış malleol arasına lokal anestezik enjekte edilir. Ultrason rehberliğinde ise fibula ve peroneus brevis kası görüntülenerek sinire enjeksiyon yapılır. Ayak bileği bloğu, ameliyatların daha rahat ve ağrısız bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur.(AI)

Kitap Adı: Güncel Anesteziyoloji Ve Ağrı Çalışmaları Iv
Editor: Dilek Özcengiz
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 136
DOI: 10.37609/akya.637
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :