Madde Kullanım Bozuklukları Ve Bu Bozukluklara Yaklaşım

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 245-270
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, madde kullanım bozukluklarına ve bu bozukluklara yaklaşım konularına odaklanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Psikiyatri Birliği'nin sınıflandırma kategorilerinde, madde kullanım bozuklukları çeşitli alt başlıklarda ele alınmaktadır. Bu bölümde, bağımlılık, yoksunluk durumları ve zehirlenmeler gibi en sık rastlanan başlıklar tartışılmaktadır. Türkiye'de en sık kullanılan maddeler sırayla incelenmekte ve birinci basamak ve acil servislerde görevli hekimlerin hastaları yönlendirebilecekleri ve yardım alabilecekleri yapılardan bahsedilmektedir.Madde kullanım bozuklukları, hem ülkemizde hem de dünyada giderek artan bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyadaki yetişkin nüfusun yaklaşık %5'i madde kullanmaktadır ve bu kişilerin %11,6'sı madde kullanım bozukluklarından etkilenmektedir. Türkiye'de ise madde kullanım bozukluğu tahminen %2,7 oranında görülmektedir ve bu sorunla ilgili kamu harcamaları her geçen yıl artmaktadır.Yapılan çalışmalar, madde kullanım bozukluğu olan bireylerin tedaviye ulaşma ve tedavi görme oranlarının düşük olduğunu göstermektedir. Özellikle düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde, tüm bağımlıların sadece %1'i tedavi şansı bulmaktadır. Bu nedenle, birinci basamak ve acil servis hekimlerinin madde kullanım bozukluğu olan hastalara yaklaşımları ve tedavideki önemi büyük bir önem taşımaktadır.Amerikan Psikiyatri Birliği'nin DSM 5 kılavuzunda madde kullanım bozukluklarının genel özellikleri belirlenmiştir. Bu özellikler arasında toleransın gelişmiş olması, yoksunluğun gelişmiş olması ve madde kullanımının kontrolünün kaybedilmesi gibi kriterler bulunmaktadır.Bu bölümde, madde kullanım bozukluklarına ve bu bozukluklara yaklaşım konularına odaklanılmaktadır. Bu konuların birinci basamak ve acil servis hekimleri için önemli olduğu vurgulanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Aile Hekimliği Ve Acil Serviste Ruhsal Bozuklukların Yönetimi
Editor: Nermin Gündüz
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 608
DOI: 10.37609/akya.1116
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Kötü Haber Verme Zeynep Yıldız Akbey Bölümü Görüntüle
Zor Hasta Ile İletişim Kurma Hüseyin Şehit Burhan Bölümü Görüntüle
Psikolojik Dayanıklılık, Stres Ve Öz Bakım Alişan Burak Yaşar Bölümü Görüntüle
Sağlıkta Şiddet Ve Olası Psikiyatrik Yansımaları Yunus Hacımusalar Bölümü Görüntüle
Deliryum Gökhan Özpolat Bölümü Görüntüle
Kadınlarda Hormonal Döngü Ile İlişkili Ruh Sağlığı Sorunları Hatice Turan Bölümü Görüntüle
Sinirlilik Şikayeti Ile Gelen Hastalarda Olası Psikiyatrik Bozukluklar Ve Birinci Basamakta Tedavi Yaklaşımları Şakir Gıca Bölümü Görüntüle
Uykusuzluk Şikayeti Ile Gelen Hastada Olası Psikiyatrik Bozukluklar Ve Birinci Basamakta Tedavi Yaklaşımları Cansu Ulaş Bölümü Görüntüle
Acil Servis Ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Psikiyatrik Şikayetlerle Başvuran Hastalarda Öykü Alma Ve Ruhsal Durum Muayenesinin Temel İlkeleri Sinay Önen Bölümü Görüntüle
Geriatrik Hastalarda Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar Ve Tedavi Yönetimleri Aslı Beşirli Bölümü Görüntüle
Acil Servis Ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Öz Kıyım Girişimine Yaklaşım Mehmet Hamdi Örüm Bölümü Görüntüle
Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Birinci Basamak Hekimlerin Rolü Ve Tedavi Yönetiminde Sık Kullanılan Öneriler Elif Özcan Tozoğlu Bölümü Görüntüle
Acil Servis Şartlarında Bipolar Bozukluk Hastalarına Yaklaşım Pınar Eraslan Bölümü Görüntüle
Acil Servis, Psikiyatri Dışı Klinikler Ve Hasta Nakil Araçlarında Hasta Tespitinde Hekim Ve Diğer Sağlık Personelinin Sorumlulukları Elvan Çiçekçi Bölümü Görüntüle
Acil Servise Başvuran Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Tedavi Yönetimi Veysel Doğan Bölümü Görüntüle
Psikomotor Ajitasyon Nedir? Nasıl Yönetilir? Ömer Nart Bölümü Görüntüle
Doğum Ardı Başlangıcı Depresyonun Tanınması Ve Tedavi Yönetiminde Birinci Basamak Hekimlerine Yönelik Öneriler Emine Merve Akdağ Bölümü Görüntüle
Acil Psikiyatrik Durumlarda Tedavi Ersin Uygun Bölümü Görüntüle
Madde Kullanım Bozuklukları Ve Bu Bozukluklara Yaklaşım Elif Aktan Mutlu Bölümü Görüntüle
Alkol Kullanımı Ile İlişkili Psikiyartik Bozuklukların Tanınması Ve Bu Bozukluklara Yaklaşım Hanife Yılmaz Çengel Bölümü Görüntüle
Gebelik Ve Ruhsal Hastalıklar Murat Serkan Yıldırım Bölümü Görüntüle
Onkolojik Psikiyatri M. Batuhan Ayık Bölümü Görüntüle
Nörolojik Hastalıklar Ve Psikiyatri Mehmet Alper Çınar Bölümü Görüntüle
Kronik Ağrılı Bozukluklar Ve Psikiyatri Özgül Karaaslan Bölümü Görüntüle
Anksiyete Bozukluklarının Tanınması Ve Yönetimi Dilek Çağlar Tetik Bölümü Görüntüle
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Somatoform Bozukluklar Pelin Taş Dürmüş Bölümü Görüntüle
Acil Servise Cinsel Travma Nedeni Ile Başvuran Hastaya Akut Dönemde Yaklaşım Rümeysa Taşdelen Bölümü Görüntüle
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tanınması Ve Tedavi Yönetimi Celaleddin Turgut Bölümü Görüntüle
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yeme Bozuklukları Nevlin Özkan Demir Bölümü Görüntüle
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Cinsel İşlev Bozuklukları Sertaç Zengil Bölümü Görüntüle
Birinci Basamakta Antidepresan Kullanımları Onur Gökçen Bölümü Görüntüle
Afetlerde Psikiyatrik İlk Yardım Ayşegül Taşdelen Kul Bölümü Görüntüle
Travma Ve İlişkili Ruhsal Bozukluklar İbrahim Gündoğmuş, Mehmet Sinan Aydın Bölümü Görüntüle
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri Neslihan Sevil Bölümü Görüntüle
Psikiyatrik Hastalıklara Yönelik Damgalama Handan Neze Bölümü Görüntüle
Yas Sürecine Klinik Yaklaşım Murat Serkan Yıldırım Bölümü Görüntüle
Aile İçi Şiddet Ve Ruhsal Yansımaları Feyza Çelik Bölümü Görüntüle
Demanslı Hastaya Yaklaşım Seda Türkili Bölümü Görüntüle
Endokrinolojik Hastalıklar Ve Psikiyatri Erdoğdu Akça Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :