Acil Servis Hizmetlerinin Etkin Pazarlanması

Yayın Yılı: 2017
Sayfa Aralığı : 180-186
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metin, acil servis hizmetlerinin etkin pazarlanmasını ele almaktadır. Pazarlamanın organizasyon ile hedef pazar arasında stratejik bağlantı kurmayı amaçladığı belirtilmektedir. Organizasyonun pazarlama planını uygulamadan önce vizyon, misyon, kaynaklar ve hedefler gibi temel iş planlamalarını yapması gerektiği vurgulanmaktadır. Metinde, bir acil servis hekim grubunun büyüme stratejisinin örneklendiği bir iş planlaması da yer almaktadır. Organizasyonun başarılı olabilmesi için müşteri beklentilerini karşılayan ve aşan unsurların da dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Metinde ayrıca hedeflenen müşteri tabanının ve gelirin büyüme paterninin önemine değinilmektedir. Acil servis tasarımının gelecekteki talepleri ve hizmet gereksinimlerini yansıtması gerektiği ve esnek bir tasarımın önemli olduğu ifade edilmektedir. Metin, acil servislerin her birinin kendine özgü özelliklere sahip olduğunu ve esneklikle tasarlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Sonuç olarak, etkin bir acil servis tasarımının güvenli bir işleyiş ve kaliteli sağlık hizmeti sunma konusunda önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Acil Servis Yönetimi
Editor: Şervan Gökhan
Yayın Yılı: 2017
Sayfa Sayısı: 790
DOI: 10.37609/akya.2163
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Liderlik, Yönetim Ve Motivasyon Şervan Gökhan Bölümü Görüntüle
Vizyon, Misyon, Değerler, Strateji Ve Taktikler: Hastalara Hizmet, Ekibe Hizmet Şervan Gökhan, Fatih Tanrıverdi, Tuğba Atmaca Temrel Bölümü Görüntüle
Değişim Ve Proje Yönetimi: Pratik Bir Yaklaşım Tuğba Atmaca Temrel, Fatih Tanrıverdi, Şervan Gökhan Bölümü Görüntüle
Yönetici Gücün Etkin Kullanımı: Ön Cepheden Bir Bakış Açısı Fatih Tanrıverdi, Tuğba Atmaca Temrel, Şervan Gökhan Bölümü Görüntüle
Acil Servisin Hastane Yönetimi Ile Etkileşimi Mehmet Ergin Bölümü Görüntüle
Örgütlerde Yönetim Profesyonelleri: Hekim Ve Hemşire Liderlerin Rolü Ferhat İçme Bölümü Görüntüle
Hasta Güvenliği: Hata Ayıklama Alp Şener Bölümü Görüntüle
Çatışma Yönetimi Ayhan Özhasenekler Bölümü Görüntüle
Toplantıların Etkili Şekilde Gerçekleştirilmesi Selçuk Coşkun Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Müşteri Hizmetleri Gül Pamukçu Günaydın Bölümü Görüntüle
Yazılı Belge / Cümle Kalıbı: Hizmeti Geliştirmek Için Kanıta Dayalı Dilin Kullanımı Yavuz Otal Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Takım Çalışması Ve Disiplini Yücel Yüzbaşıoğlu Bölümü Görüntüle
Kişisel Ve Profesyonel Denge Sağlama Gülhan Kurtoğlu Çelik, Şervan Gökhan Bölümü Görüntüle
Liderlik, Tıbbi Direktörlük Şervan Gökhan Bölümü Görüntüle
Liderlik, Hemşire Direktörlüğü Ümran Dal Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Hekim-hemşire Yönetici İlişkisi Ayhan Özhasenekler, Gül Pamukçu Günaydın Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Personel İstihdamı Ganna Pola Bölümü Görüntüle
Hemşire İstihdamı Meltem Meriç Bölümü Görüntüle
Acil Hekim Ve Hemşire Verimliliklerinin Değerlendirilmesi Mehmet Ergin, Gülhan Kurtoğlu Çelik Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Hekim Yardımcıları Ve Pratisyen Hemşireler Ayhan Özhasenekler, Şervan Gökhan Bölümü Görüntüle
Tıbbi Sekreterlik Burak Altan, Selda Kıdak Bölümü Görüntüle
Acil Servis Mevzuatının Getirdiği Düzenlemeler Ve İlaçla Tedavi Mutabakatı Bülent Demir, Serkan Şahin Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Şiddet Yusuf Ali Altunci Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Yaşam Sonu Sorunları Mehmet Üstündağ Bölümü Görüntüle
Acil Servis Tasarımı Serpil Karataş, Şervan Gökhan Bölümü Görüntüle
Acil Servis Hizmetlerinin Etkin Pazarlanması Aydın Tekin, Aysel Begüm Akın Bölümü Görüntüle
Acil Servis Hastalarına Çok Kültürlü Yaklaşım Fatih Tanrıverdi, Selda Kıdak Bölümü Görüntüle
Acil Servis Altyapısı Serkan Şahin, Serkan Demircan Bölümü Görüntüle
Hasta Süreci: Neden Önemlidir, Nasıl Çözülür - Giriş Öner Bozan Bölümü Görüntüle
Hasta Akış Prensipleri Muharrem Doğan Bölümü Görüntüle
Triaj, Hasta Tanılama, Sınıflandırma, Bölümleme Ve Kayıt Cem Oktay Bölümü Görüntüle
Ön Değerlendirmeli Akış: Ekip Triajı Ve Tedavisi, Triajda Sağlık Personeli Ve Diğer Yaratıcı Stratejiler Cem Oktay Bölümü Görüntüle
Ön Değerlendirmeli Hasta Bakımı: Triajda Sağlık Personeli Cem Oktay, Leyla Sürmeli Bölümü Görüntüle
Hızlı Bakı İsim Değil Fiildir: Acil Servis Hızlı Bakı Birimlerinin Rolü Barış Murat Ayvacı Bölümü Görüntüle
Hekimle Temastan Çıkış Kararına Kadar Hasta Akışının Optimizasyonu Nurettin Özgür Doğan, Gülşah Çıkrıkçı Işık Bölümü Görüntüle
Acil Servislerde Gözlem Ve Hızlı Tedavi Birimlerinin Rolü Ersin Fırıncıoğlu Bölümü Görüntüle
Hasta Kabullerinin Hızlandırılması Onur Karakayalı Bölümü Görüntüle
Klinikten Ayrılış Kararı: Zorlu Son Burak Bekgöz Bölümü Görüntüle
Beklemeyi Yönetmek: Bekleyişin Psikolojisi Nurettin Özgür Doğan, Hüseyin Cahit Halhallı Bölümü Görüntüle
Hastane Genelinde Hasta Akışı Ve Acil Servis Nurettin Özgür Doğan, Demet Devrimsel Doğan Bölümü Görüntüle
Tam Kapasiteye Ulaşmak Için Etkin Çözümler Nurettin Özgür Doğan, Serkan Yılmaz Bölümü Görüntüle
Göğüs Ağrısı Üniteleri Murat Orak Bölümü Görüntüle
Travma Merkezi Uzmanlaşması Özgür Söğüt Bölümü Görüntüle
Zehir Merkezi Bakımı Alp Şener, Tuğba Atmaca Temrel, Halil Kara Bölümü Görüntüle
Pediatrik Acil Tıp: Acil Servis Bölümü Diversifikasyonu Emine Sırma Karamercan Bölümü Görüntüle
Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp Tuna Gümüş Bölümü Görüntüle
Acil Bakımda Ruh Sağlığı Selahattin Gürü Bölümü Görüntüle
Hastane Tıbbı Emir Ekim Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Afet Planlaması Ve Müdahalesi Abdullah Şen, Cahfer Güloğlu Bölümü Görüntüle
Askeri Acil Tıp İsmail Erkan Aydın, Osman Çelik Bölümü Görüntüle
Bağımsız Acil Servisler Gültekin Kadı Bölümü Görüntüle
Spor Tıbbı İsmail Tayfur, Ahmet Afacan Bölümü Görüntüle
Geriatrik Acil Tıp: Kavramlar Ve Başarılı Bir Uygulama Begüm Öktem Bölümü Görüntüle
Yenilikçi Acil Servis Alternatifleri Selahattin Kıyan, Meltem Songür Bölümü Görüntüle
Acil Sağlık Hizmetlerinde Farklılaştırılmış Uygulamalar Ertan Cömertpay Bölümü Görüntüle
Hava Ambulansı Ve Karadan Kurumlararası Transportun Rolü Betül Akbuğa Özel, Gürkan Özel Bölümü Görüntüle
Klinik Bilişime Giriş Volkan Arslan Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Bilişim Sistemleri: Seçim, Kurulum Ve Kullanım Volkan Arslan Bölümü Görüntüle
Elektronik Sağlık Kayıt Takip Sistemleri Ali Batur Bölümü Görüntüle
Elektronik Sağlık Kayıtları (Esk) Dokümantasyon Sistemleri Ali Batur Bölümü Görüntüle
Bilgisayarlı İstem Girişi Ve Klinik Karar Desteği Buğra İlhan Bölümü Görüntüle
Verilerin Toplanması Ve Analizi Ali Batur Bölümü Görüntüle
Zorunlu Destek Teknolojileri Elif Öztürk Bölümü Görüntüle
Yükselen Ve Gelecek Teknolojiler: Simülasyon Tabanlı Eğitim Ayhan Özhasenekler Bölümü Görüntüle
Etkin Tıbbi Personel İlişkileri Bahattin Işık, Gülhan Kurtoğlu Çelik Bölümü Görüntüle
Şikayet Yönetimi Mehmet Ergin, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Şervan Gökhan Bölümü Görüntüle
Şampiyonları Ödüllendirme, Başıboşları Kuşatma Hüseyin Uzunosmanoğlu, Fatih Tanrıverdi Bölümü Görüntüle
Hasta Güvenliği Ve Hata Azaltma: Taktiksel Bir Yaklaşım Ahmet Burak Eldem, Şervan Gökhan Bölümü Görüntüle
İş Planı Geliştirilmesi Cesareddin Dikmetaş, İzzettin Ertaş Bölümü Görüntüle
Kişisel Finansal Planlama Tarık Acar, Mehmet Kasa Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Kaynak Kullanımı Tamer Çolak, Mehmet Akif Önal Bölümü Görüntüle
Mali Açıdan Başarılı Bir Acil Servis İbrahim Kayıtmazbatır, Alpay Tuncar Bölümü Görüntüle
Teşvikler Üzerinden Klinisyen Performanslarının Optimize Edilmesi Togay Evrin, Leyla Öztürk Sönmez Bölümü Görüntüle
Teşvik Yoluyla Hemşirelik Performansının Optimizasyonu Mehmet Kocabıyık, Kadir Küçükceran Bölümü Görüntüle
Mali Açıdan Başarılı Özel Acil Hekim Grubu Birsen Ertekin, Esma Erdemir Öztürk Bölümü Görüntüle
Akademik Acil Serviste Finansal Başarı Osman Karaoğlan, Muhammed Raşit Özer Bölümü Görüntüle
Geri Ödeme Konuları Ahmet Fatih Kahraman, Aysel Begüm Akın Bölümü Görüntüle
Hizmet Ücreti Için Hazırlanmak Ve Yeni Bir Pratik Veya Pratiğin Yeniden Düzenlenmesi Fatih Esad Topal Bölümü Görüntüle
Kodlamaya Giriş Mahmut Taş, Osman Çelik Bölümü Görüntüle
Gelişmiş Geri Ödeme İshak Şan, Erkut Erol Bölümü Görüntüle
Acil Servis Tesis Gelirleriyle İlgili Konular Ramazan Avcu, Serkan Şahin Bölümü Görüntüle
Acil Hizmetlerinin Faturalandırılması Ve Tahsilatı Alp Şener, Serkan Demircan Bölümü Görüntüle
Uyum Kültürü Oluşturmak Ve Etkili Bir Uyum Programını Sürdürmek Selahattin Gürü, Alper Gök Bölümü Görüntüle
Müzakere Becerileri Yunus Emre Arık, Bölümü Görüntüle
Hekimlerle Olan Sözleşmeler Çağdaş Yıldırım, Selda Kıdak Bölümü Görüntüle
Hastanelerle Sözleşme; Şartlar, Anlayış Ve Stratejiler Uğur Özkula, Serkan Şahin Bölümü Görüntüle
Kadroluya Karşı Sözleşmeli İsmail Erkan Aydın, Osman Çelik Bölümü Görüntüle
Hakkaniyet, Eşitlik Ve Grup Yapısı Çağrı Serdar Elgörmüş, Serkan Demircan Bölümü Görüntüle
Acil Servis Liderleri Için Emtala Burak Demirci, Osman Çelik Bölümü Görüntüle
Tıbbi Tedavinin Kabulü Ve Reddi Melih Çamcı, İsmail Erkan Aydın Bölümü Görüntüle
Acil Servis Dokümantasyonu Güven Bektemür Bölümü Görüntüle
Raporlama Gerekleri, Gizlilik Ve Hipaa İsa Başpınar, Alper Gök Bölümü Görüntüle
Çıkış İşlemleri, Taburculuk Ve Takip Melih Çamcı, Fatih Tanrıverdi Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Risk Yönetimi: Zorluklar Ve Fırsatlar Selahattin Gürü, Melih Çamcı Bölümü Görüntüle
Acil Serviste Risk Yönetiminin Uygulanması Atıf Bayramoğlu, Orhan Delice Bölümü Görüntüle
Malpraktis Sigortası Fatih Altunay Bölümü Görüntüle
Tıbbi Kötü Uygulama, Bireysel Bedel Abdussamed Vural Bölümü Görüntüle
Tıbbi Malpraktis Şervan Gökhan, Melih Çamcı Bölümü Görüntüle
İnsan Kaynakları Yönetimi: Temel Prensipler Aysel Begüm Akın, Atakan Savrun Bölümü Görüntüle
Hekim İstihdamı, Akreditasyon Ve Oryantasyon Fevzi Yılmaz Bölümü Görüntüle
Hekim Elde Tutma, Geri Bildirim Ve Mesleki Gelişim Mehmet Yılmaz, Serkan Demircan Bölümü Görüntüle
Hemşire İstihdamı, Akreditasyonu Ve Oryantasyonu Gülten Sucudağ Bölümü Görüntüle
Hemşirelerin Elde Tutulması Meral Dölek Bölümü Görüntüle
Sağlığı Bozulan Personelin Kontrolü Kaan Çelik, Beliz Öztok Bölümü Görüntüle
Acil Tıpta Nesilsel Farklılıklar Mehmet Serkan Yurdakul Bölümü Görüntüle
Cinsiyet Çeşitliliği Beliz Öztok, Aysel Begüm Akın, Selda Kıdak Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :