Gastrointestinal Hemoraji

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 133-140
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Gastrointestinal hemoraji (GİH), özofagus, mide ve duodenum kaynaklı kanamaları içeren bir hastalıktır. Bu tür kanamalar üst ve alt gastrointestinal hemoraji olarak adlandırılır. Akut üst GİH, yıllık olarak 40-150/100.000 vakada görülen yaygın bir hastalıktır. Özellikle yaşlı popülasyonda görülen üst GİH, hastaneye yatış gerektirebilir ve artmış morbidite ve mortalite riski taşır. Son yıllarda yapılan ilerlemelere rağmen üst GİH kanamalarının mortalite oranı %15 civarında sabit kalmıştır. Bu ölüm oranı, yaşlı hastalarda, sirotik ve varisli hastalarda artış göstermektedir. Üst GİH'nin en sık nedenleri peptik ülserler, mukozal eroziv hastalık, Mallory-Weiss sendromu, gastrointestinal sistem maligniteleri ve diğer tanılar olarak sıralanabilir. Alt GİH'nin mortalite oranı ise yaklaşık %4'tür. Prediktör faktörler arasında yaş, intestinal iskemi, komorbid hastalıklar, koagülasyon bozuklukları, eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve erkek cinsiyet bulunur. Bu vaka örneğinde ise 67 yaşında bir erkek hasta kanlı kusma ve siyah renkli dışkılama şikayetiyle acil servise başvurmuştur. Hastanın endoskopi sonucunda mide antrumunda bir pıhtılı ülser tespit edilmiştir. Hastanın Glasgow-Blatchford Skoru ve Forrest Sınıflaması değerlendirilerek tedavi planı belirlenmelidir.(AI)

Kitap Adı: Acil Tıpta Sınıflama Ve Skorlama Sistemleri
Editor: Şervan Gökhan
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 368
DOI: 10.37609/akya.1133
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Volüm Değerlendirme Beliz Öztok Tekten Bölümü Görüntüle
Havayolu Eyüp Karaoğlu Bölümü Görüntüle
Kritik Hasta Değerlendirme Yunus Emre Arık Bölümü Görüntüle
Analjezi Ve Sedasyon Burak Bekgöz Bölümü Görüntüle
Göğüs Ağrısı Gül Pamukçu Günaydın Bölümü Görüntüle
Akut Miyokardiyal İnfarktüs Alp Şener Bölümü Görüntüle
Kalp Yetmezliği Selahattin Gürü Bölümü Görüntüle
Aritmi Çağrı Serdar Elgörmüş Bölümü Görüntüle
Senkop Gülhan Kurtoğlu Çelik, Selda Kıdak Özkaya Bölümü Görüntüle
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (Koah) Nazlı Görmeli Kurt Bölümü Görüntüle
Pnömoni Bulut Demirel Bölümü Görüntüle
Pulmoner Emboli Elif Çelikel, Miray Tümer Bölümü Görüntüle
Endokrinoloji Fatih Tanrıverdi Bölümü Görüntüle
Gastrointestinal Hemoraji İsmail Erkan Aydın, Muhammed Raşit Özer Bölümü Görüntüle
Akut Pankreatit İsmail Erkan Aydın Bölümü Görüntüle
Akut Apandisit Mustafa Özsoy, Gürkan Dumlu Bölümü Görüntüle
Gastroenteroloji Diğer Skorlama Sistemleri Onur Karakayalı Bölümü Görüntüle
Asit Baz Bozuklukları Çağdaş Yıldırım Bölümü Görüntüle
Böbrek Yetmezliği Şervan Gökhan, Melih Çamcı Bölümü Görüntüle
Hematoloji / Onkoloji Serkan Şahin Bölümü Görüntüle
Stroke/tia Aysel Begüm Yılmaz Bölümü Görüntüle
İntrakranial Hemoraji Abdullah Şen, Yenal Karakoç Bölümü Görüntüle
Koma Ayhan Özhasenekler, Nazlı Görmeli Kurt Bölümü Görüntüle
Sepsis Nesibe Korkmaz, Mehmet Ergin Bölümü Görüntüle
Multitravma Onur Karakayalı Bölümü Görüntüle
Kafa Travmaları Fatih Ahmet Kahraman Bölümü Görüntüle
Servikal Travma Ercan Bal Bölümü Görüntüle
Maksillofasiyal Travma Serkan Demircan Bölümü Görüntüle
Toraks Travması Gültekin Kadı Bölümü Görüntüle
Karın Travmaları Ersin Gürkan Dumlu, Mustafa Özsoy Bölümü Görüntüle
Genitoüriner Travmalar Ezgi Şeker Eren Bölümü Görüntüle
Üst Ekstremite Yaralanmaları (Klavikula-omuz-humerus) Mahmut Nedim Aytekin, İsmail Ağır Bölümü Görüntüle
Üst Ekstremite Yaralanması (Dirsek,ön Kol,el-el Bilek Yaralanmaları) Mahmut Nedim Aytekin, Recep Öztürk Bölümü Görüntüle
Torakolomber Vertebra Yaralanmaları Ercan Bal Bölümü Görüntüle
Sakrum Yaralanmaları Mahmut Yaman, Melih Çamcı Bölümü Görüntüle
Pelvis Yaralanmaları Uğur Özkula Bölümü Görüntüle
Alt Extremite Yaralanmaları Kaan Çelik Bölümü Görüntüle
Ayak Ve Ayak Bileği Yaralanmaları Çağdaş Yıldırım Bölümü Görüntüle
Yanık Tuğba Atmaca Temrel Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :