Jinekolojide Postoperatif Kanamalar

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 179-185
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Jinekolojik cerrahide karşılaşılan komplikasyonlardan biri olan postoperatif kanama, hem intraoperatif hem de postoperatif dönemde görülebilir. Bu kanamalar, hastanın hayatını tehdit edebilir ve perioperatif morbidite ve mortaliteyi etkileyebilir. Postoperatif kanama belirtileri arasında taşikardi, hipotansiyon, terleme, oligüri, konfüzyon ve artan karın ağrısı yer alır. Kanama genellikle klinik bulgular ve yapılan değerlendirmelerle tanı alır. Hemoglobin ve hematokrit takibi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme yöntemleri postoperatif kanamanın değerlendirilmesinde kullanılır. Tedavi sürecinde hastanın klinik bulguları yakından takip edilmeli, kan parametreleri incelenmeli ve gerekli görüldüğünde kan ürünleri transfüzyonu yapılmalıdır. Hastanın hayati tehlike altında olduğu durumlarda yoğun bakım ünitesi gerekliliği de göz önünde bulundurulmalıdır.(AI)

Kitap Adı: Jinekolojik Kanamalar
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 196
DOI: 10.37609/akya.1753
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :