Covid-19 Ve Medikal Turizm

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 9-18
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, COVID-19 salgınının dünya genelindeki etkileri ve medikal turizm üzerindeki olumsuz etkileri ele alınmaktadır. COVID-19 salgını, tıpkı geçmişteki salgın hastalıklar gibi, insanlığı tehdit etmektedir. Salgının hızlı yayılması ve dünya çapında etkili olması, diğer salgın hastalıklardan farklı kılmaktadır. Salgın, ülkeler, toplumlar ve kişiler üzerinde maddi, manevi, fiziksel ve ruhsal açılardan olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu etkilerden biri de turizm sektörüdür, özellikle sağlık turizmi. COVID-19 salgını nedeniyle uluslararası seyahatler kesintiye uğramış ve medikal turizme olan talep azalmıştır. Bazı uzmanlar, salgın sonrasında medikal turizme olan talebin artacağını düşünürken, bazıları ise insanların salgın riskini göz önünde bulundurarak uzak yerlere seyahat etmek istemeyeceğini belirtmektedir. Türkiye'de de COVID-19 salgını etkili olmuş ve sağlık turizminde hareketlilik azalmıştır. Ancak, aşılama çalışmaları ve turizmdeki sertifikasyon çalışmalarıyla birlikte sağlık turizminde hareketlilik artmıştır. COVID-19 salgını halen devam etmektedir ve mücadele edilmektedir. Salgın nedeniyle alınan tedbirlerle ölüm sayısının azaltılması ve salgının kontrol altına alınması hedeflenmektedir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Hemşirelik Çalışmaları Iii
Editor: Fatma Eti Aslan
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 203
DOI: 10.37609/akya.1292
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Akut Koroner Sendrom Risk Faktörleri Ve Hemşirelik Yönetimi Suzan Güven Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve Medikal Turizm Pelin Uymaz, Ayşe Gürsoy Korkmaz Bölümü Görüntüle
Covid-19’lu Hastaların Bakımlarında Güncel Hemşire Yaklaşımları Pelin Uymaz, Seda Aydın Bölümü Görüntüle
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021-2022 Güvenli Annelik Ve Yenidoğan Bakımı Önerileri Ve Hedefleri Merve Sezer Yıldız, Ünal Ayrancı Bölümü Görüntüle
Ebelik Bakımı Mı? Doulalık Mı? Midwiferycare? Doula? Özlem Koç, Habibe Polat Bölümü Görüntüle
Emzirmede Sık Yaşanılan Problemler Ve Özel Durumlarda Emzirme Özlem Selime Merter, Özlem Koç Bölümü Görüntüle
Erken Ve Geç Dönemde Olan Postpartum Kanamalar, Sheen Sendromu, Bishops Skorlaması Özlem Koç, Habibe Polat Bölümü Görüntüle
Hemşirelerin Ventrogluteal Bölgeye İntramüsküler Enjeksiyon Uygulama Durumları: Literatür Taraması Yeşim Bağcı Bölümü Görüntüle
Meme Kanseri Ve Tarama Programı Özlem Koç Bölümü Görüntüle
Pandemi Döneminde Ergenlerde Görülen Ruh Sağlığı Sorunları Ve Psikososyal Hemşirelik Yaklaşımı Kübra Kayaoğlu Bölümü Görüntüle
Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli (Health Promotıon Model) Emel Avçin Bölümü Görüntüle
Serviks Kanseri Ve Pap-smear Testi Özlem Koç Bölümü Görüntüle
Sitoredüktif Cerrahi Ile Kombine Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Prosedüründe Hemşirelik Bakımı Nurcan Boyacıoğlu, Sultan Özkan Bölümü Görüntüle
Virginia Henderson’in Teorisine Göre Coronavirüs (Covid-19) Ile Enfekte Olmuş Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu Yeşim Bağcı Bölümü Görüntüle
Yenidoğanın İlk Değerlendirilmesi Ve Doğum Odasındaki Bakımı Özlem Koç, Özlem Selime Merter Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :