Twin Pregnancy: Diagnosis, Management And Timing Of Delivery

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 65-73
Kitap Dili : İngilizce

Çift gebelikler, günümüzde yardımcı üreme teknolojilerinin (YÜT) bir komplikasyonu olarak artan bir yaygınlığa sahiptir. Çift gebelikler, DM, preeklampsi, preterm doğum, erken preterm membran rüptürü (PPROM), fetal anomali vb. gibi durumlarla ilişkilidir. Bu konu, yönetim, tanı ve doğum zamanlaması ile ilgili konuları gözden geçirecektir.1) TERİMLER:1. Zigosite: Zigosite, dizigotik ve monozygotik olmak üzere iki ana kategoriye ayrılabilir. Dizigotik ikiz, aynı adet döngüsü sırasında iki ayrı spermatozo ile iki ovumun döllenmesini tanımlamak için kullanılır. Monozigotik ikiz, aynı adet döngüsü sırasında bir ovumun bir spermatozoon ile döllenmesini ve bölünme yoluyla iki ayrı birey oluşturmasını tanımlamak için kullanılır.Diğer terminolojik yaklaşım, fetüsleri çevreleyen konsepsiyonun dışsal ve içsel tarafında belirlenebilen zarlarla ilgilidir.2. Korionisite: Korionisite, dışsal taraf zar sayısını tanımlamak için kullanılır.2a. Monokoryonik: Konsepsiyonun bir dış zarı olduğunda, bu fetüsler monokoryonik olarak tanımlanabilir.2b. Dikoryonik: Konsepsiyonun iki dış zarı olduğunda, bu fetüsler dikoryonik olarak tanımlanabilir.2c. Trikoryonik: Konsepsiyonun üç dış zarı olduğunda, bu fetüsler trikoryonik olarak tanımlanabilir.3. Amniyonisite: Amniyonisite, içsel taraf zar sayısını tanımlamak için kullanılır.3a. Monoamniyotik: Konsepsiyonun bir iç zarı olduğunda, bu fetüsler monoamniyotik olarak tanımlanabilir.3b. Diyamniyotik: Konsepsiyonun iki iç zarı olduğunda, bu fetüsler diyamniyotik olarak tanımlanabilir.3c. Triamniyotik: Konsepsiyonun üç iç zarı olduğunda, bu fetüsler triamniyotik olarak tanımlanabilir.2) YAYGINLIK VE EPİDEMİYOLOJİGelişmiş ülkelerde tüm çoklu doğumların %97'si ikiz doğumlardır. İkiz gebeliklerin %70'ini dikoryonik ikiz gebelikler oluşturur. Dizigotik ikizlerin yaygınlığı popülasyonlara göre değişirken, monozigotik ikizlerin yaygınlığı dünya genelinde 3 ila 5 doğumda 1000 olarak nispeten sabittir.Ovülasyon indüksiyonu, anne yaşı, etnisite, doğum sayısı, aile öyküsü ve diyet, ikiz gebeliklerin yaygınlığı ile doğrudan ilişkilidir. Ovülasyon indüksiyonu, çoklu gebelik riskini artıran en önemli nedendir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, ikiz gebeliklerin neredeyse yarısının yapay üreme teknikleri sonucunda meydana geldiği bildirilmiştir.(AI)

Kitap Adı: Obstetrics And Gynecology Ii
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 82
DOI: 10.37609/akya.1232
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :