Kadın Genital Sistem Embriolojisi

Yazar: Osman Köse
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 13-18
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, kadın genital sisteminin embriyolojisi hakkında bilgi verilmektedir. Kadın genital sistemi, overler, uterus, tuba, üst 2/3 vajen ve dış genital organlardan oluşur. Overler, insan soyunu devam ettiren oositleri bünyesinde barındırır ve hormon üreterek uterusu gebe olmaya hazırlar. Genital sistemin embriyonik dönemdeki gelişimi, bipotent gonadın ayrışmasıyla başlar. Ayrışma sürecinde, Y kromozomunun kısa kolunda bulunan SRY geni etkili olur. Bu genin protein ürünü, ilkel cinsel organların gelişimini belirleyen ve birçok mekanizmayı başlatan bir transkripsiyon faktörüdür. SRY proteini testis gelişimini tetiklerken, yokluğunda kadın gelişimi gerçekleşir. Overlerin gelişimi ise 4 evrede incelenir: ayrımlaşmamış gonad safhası, ayrışma safhası, ovum çoğalma safhası ve folikül gelişme safhası. Gonad gelişimi, primordial germ hücrelerinin göç etmesi ve gonadal çıkıntıya yerleşmesiyle başlar. Y kromozomunun varlığına bağlı olarak testis veya overe ayrışma gerçekleşir. Over gelişimi, primordial germ hücrelerinin mezenşime göç etmesiyle başlar ve folikül gelişimiyle devam eder. Bu süreçte, bazı hormonlar ve genlerin etkisiyle primordial foliküller oluşur. Ayrıca, müllerian kanalın gelişimi de embriyonik dönemde gerçekleşir.(AI)

Kitap Adı: İnfertilitede Güncel Yaklaşımlar
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 470
DOI: 10.37609/akya.1751
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Kadın Genital Sistem Anatomisi Seda Keskin Bölümü Görüntüle
Kadın Genital Sistem Embriolojisi Osman Köse Bölümü Görüntüle
Menstrüel Siklus Fizyolojisi İbrahim Kale Bölümü Görüntüle
Gametogenez, Fertilizasyon Ve İmplantasyon İbrahim Kale Bölümü Görüntüle
Aile Planlamasında Modern Yöntemler Deha Denizhan Keskin Bölümü Görüntüle
Over Rezerv Testleri Adem Yavuz Bölümü Görüntüle
Kadın İnfertilitesi Orhan Şahin Bölümü Görüntüle
Erkek İnfertilitesi Miraç Özalp Bölümü Görüntüle
Açıklanamayan İnfertilite Filiz Gjemalaj Arslan Bölümü Görüntüle
İnfertilite Ve Endometriozis Eda Adeviye Şahin, Turan Şahin Bölümü Görüntüle
İnfertilite Ve Endokrin Bozukluklar Nurgül Ulusoy Bölümü Görüntüle
İnfertilite Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşımlar Kemal Dinç, Can Türkler Bölümü Görüntüle
Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Gürhan Güney Bölümü Görüntüle
İnfertilitede Psikiyatrik Yaklaşım Emine Füsun Akyüz Çim, Numan Çim Bölümü Görüntüle
İnfertilite Ve Jinekolojik Kanserler Samettin Çelik Bölümü Görüntüle
İnfertilite Ve Mikrobiyata İlişkisi Selim Görgün Bölümü Görüntüle
Ovülasyon İndüksiyonunda Kullanılan Farmakolojik Ajanlar Selçuk Takır Bölümü Görüntüle
Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanılan Protokoller Beril Gürlek Bölümü Görüntüle
İntrauterin İnseminasyon Tekniği Selim Karaküçük Bölümü Görüntüle
Yardımcı Üreme Tekniklerinde Güncel Yöntemler Pınar Çağlar Aytaç Bölümü Görüntüle
Düşük Over Yanıtlı Hastalara Klinik Yaklaşım Erkan Elçi Bölümü Görüntüle
Yüksek Over Yanıtlı Hastalara Klinik Yaklaşım Numan Çim, Bünyamin Çim Bölümü Görüntüle
Normal Over Yanıtlı İnfertil Çifte Yaklaşım Hediye Dağdeviren Bölümü Görüntüle
Embriyo Transferi Ve Opu Tekniği Mehmet Musa Aslan, Arif Serhan Cevrioğlu Bölümü Görüntüle
Ohss’nin Önlenmesi İçin Stratejiler Ve Tedavi Yaklaşımları Sabri Çolak Bölümü Görüntüle
Luteal Faz Defekti Kemal Dinç Bölümü Görüntüle
Fertilizasyon Başarısızlığı Yasemin Alan Bölümü Görüntüle
Oosit Morfolojisi Ve İn Vitro Matürasyon Bekir Kahveci Bölümü Görüntüle
Embriyo Gelişim Basamakları Kenan Demir Bölümü Görüntüle
Kriyoprezervasyon Yöntemleri Harun Egemen Tolunay Bölümü Görüntüle
Yardımla Üreme Tekniklerinde Preimplantasyon Genetik Test Murat Alagöz Bölümü Görüntüle
Fertilitenin Korunması İpek Uzaldı, Ramazan Erda Pay Bölümü Görüntüle
İnfertilitede Yeni Umut: Kök Hücre Özlem Sezer Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :