Jinekolojik Kanserlerde Hemşirelerin Tat Uygulamalarındaki Yetkinliği

Yayın Yılı: 2024
Sayfa Aralığı : 31-48
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Jinekolojik kanserli kadınlarda yaşam süresinin artmasıyla birlikte, hastaların kanserle baş etme konusunda geleneksel tıbbi tedavilere alternatif TAT yöntemlerine yönelmesi yaygınlaşmıştır. Bu durumun arkasındaki nedenler arasında kanser korkusu ve tıbbi tedavilere güvenin sınırlı olması önemli yer tutar. Jinekolojik kanser teşhisi konulan kadınlar, TAT yöntemlerini tıbbi tedavinin ikincil etkilerini azaltmak, tedaviye yardımcı olmak, yaşam kalitesini artırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve tekrar kanser oluşumunu önlemek amacıyla kullanabilirler. Hemşireler, bu tür tedavilerin güvenli ve etkili kullanımı konusunda hastalara rehberlik eden önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle bu bölümde, jinekolojik kanserlerde TAT uygulamalarının yeri ve önemi incelenirken, hemşirelerin bu alandaki yetkinlikleri ve rolleri de dikkate alınacaktır.

Kitap Adı: Güncel Jinekoloji Hemşireliği Iii
Yayın Yılı: 2024
Sayfa Sayısı: 151
DOI: 10.37609/akya.3132
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :