Anjiotensin Reseptör Blokerleri Ve Hipertansiyon Tedavisi

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 435-440
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Tekrarlayan tekniğine uygun değerlendirmelerle sistolik kan basıncının ≥140 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncının ≥90 mmHg ölçülmesi hipertansiyon olarak tanımlanır. Hipertansiyon; kalp yetmezliği, koroner ve periferik arteroskleroz, atriyal fibrilasyon, inme ve kognitif fonksiyonlarda bozulma yapar. Hipertansiyon kardiyovasküler ölüm için en yaygın risk faktörüdür. Hipertansiyon tedavi edilebilir ve oluşumu engellenebilir bir hastalıktır. Bu bölümde üstünde duracağımız anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ARB) antihipertansif etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmış, mortalite ve komplikasyon riskini azalttığı gösterilmiştir. ARB’ler monoterapi ve kombinasyon tedavisinde ilk tercih edilen ilaçların başında gelmektedir.
 

Kitap Adı: Kardiyovasküler Hastalıklarda Güncel Tıbbi Tedavi Yaklaşımları
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 616
DOI: 10.37609/akya.2869
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Kardiyovasküler Hastalıkların Tıbbi Tedavisinde Genel Prensipler, Tedavi Takibi Ve İlaç Uyumu Deniz Demirci Bölümü Görüntüle
Kardiyovasküler Hastalıklarda Risk Tanımlaması Ve Tedaviyi Belirlemedeki Önemi Muhiddin Ömeroğlu Bölümü Görüntüle
Kardiyovasküler Hastalıklarda Önleyici Tedavi Yaklaşımları Birincil Ve İkincil Koruma Yiğit Çanga Bölümü Görüntüle
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisine Temel Bakış Aylin Şafak Arslanhan Bölümü Görüntüle
Antiplatelet İlaçların Farmakolojisi Lütfullah Zahit Koç Bölümü Görüntüle
Antikoagülan Tedavi Turab Yakışan Bölümü Görüntüle
Beta Blokerler Şahbender Koç Bölümü Görüntüle
Kalsiyum Kanal Blokerleri Farmakolojisi Sevgi Gülşen Bölümü Görüntüle
Renin Anjiyotensin Aldosteron Sisteminin Fizyolojisi Ve Etki Eden İlaçların Farmakolojisi Muhammed Ali Coşkuner Bölümü Görüntüle
Antianjinal İlaçlar Tuğba Kapanşahin Bölümü Görüntüle
Statinler Sidar Şiyar Aydın Bölümü Görüntüle
Hiperlipidemide Monoklonal Antikorlar Sait Emir Şahin Bölümü Görüntüle
Fibratlar Gökhan Kökler Bölümü Görüntüle
Potansiyel Diğer Antilipidemik İlaçlar Gökhan Güven Bölümü Görüntüle
Diüretikler Fahrettin Turna Bölümü Görüntüle
Sodyum Glukoz Ko-transporter 2 İnhibitölerinin Temel Farmakolojisi Halil İbrahim Durmuş Bölümü Görüntüle
Antiaritmik İlaçlar Genel Sınıflama Hatice Taşkan Bölümü Görüntüle
Sınıf I Antiaritmik İlaçlar Doğan İliş Bölümü Görüntüle
Sınıf Ii Antiaritmik İlaçlar Özkan Kayhan Bölümü Görüntüle
Sınıf Iii Antiaritmik İlaçlar Deniz Demirci Bölümü Görüntüle
Sınıf Iv Antiaritmik İlaçlar Samet Yılmaz Bölümü Görüntüle
İnotrop Etkili İlaçlar Abdulkadir Arpa Bölümü Görüntüle
Primer Perkutan Koroner Girişim Tedavisi Meltem Tekin Bölümü Görüntüle
Kardiyak Arrest Gelişmiş St Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Hastalarına Yaklaşım Ve Perkütan Koroner Girişim Kararı Hasan Akkaya Bölümü Görüntüle
Fibrinolitik Tedavi Selahattin Aydın Bölümü Görüntüle
Akut Miyorakd Enfarktüsü Sonrası Koroner Arter Bypass Greftleme Tedavisi Mahmut Yargı Bölümü Görüntüle
St Yükselmeli Miyokard Enfarktüsünde Antitrombotik Tedaviler Tuğba Aktemur Özalp Bölümü Görüntüle
Akut St Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Tedavisinde Beta Bloker İlaçların Kullanımı Ramazan Aslan Bölümü Görüntüle
St Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Tedavisinde Lipit Düşürücü Tedaviler Murat Şen Bölümü Görüntüle
Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri Ve Anjiyotensin Reseptör Blokörleri Mehmet Murat Yiğitbaşı Bölümü Görüntüle
Mineralokortikoid Aldosteron Reseptör Antagonistleri Zafer Kök Bölümü Görüntüle
Akut Koroner Sendrom Sonrası Kalp Yetmezliği Yönetimi Uğur Karabıyık Bölümü Görüntüle
Akut Koroner Sendrom Sonrası Antitrombotik Tedavi Ece Çelebi Coşkun Bölümü Görüntüle
Akut Koroner Sendrom Sonrası Statin Ve Diğer Lipit Düşürücü Tedaviler Ahmet Paynirci Bölümü Görüntüle
Akut Koroner Sendrom Sonrası Ve Koroner Arter Hastalığında Hormon Replasman Tedavisi Elif Günay Vural Bölümü Görüntüle
Akut Koroner Sendrom Sonrası Yaşam Biçimi Önerileri Sercan Bulut Bölümü Görüntüle
Kronik Koroner Sendromda Girişimsel Tedavi Endikasyonları Ahmet Can Çakmak Bölümü Görüntüle
Kronik Koroner Sendromda Optimal Tıbbi Tedavi İle Girişimsel Tedavinin Karşılaştırılması Ozan Tezen Bölümü Görüntüle
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Temel Tedavi Yaklaşımı Ve Hedefler Ekrem Aksu Bölümü Görüntüle
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliğinde Sodyum Glukoz Ko-transporter-2 İnhibitörleri Muhammet Geneş Bölümü Görüntüle
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Hastalığının İlerleyişini Önleyici Tedaviler Esra Poyraz Bölümü Görüntüle
Hafif Azalmış Ejeksiyon Fransiyonlu Kalp Yetmezliğinde Tedavi Yaklaşımı Ali Sezgin Bölümü Görüntüle
Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Tedavi Yaklaşımı Berhan Keskin Bölümü Görüntüle
İleri Kalp Yetmezliğinde Tedavi Yaklaşımı Yelda Saltan Özateş Bölümü Görüntüle
Kronik Kalp Yetmezliğinde Kalp Yetmezliği Merkezleri Ve Rehabilitasyon Ayşenur Yılmaz Bölümü Görüntüle
Akut Kalp Yetmezliğinde Tedavi Yaklaşımı Serhat Günlü Bölümü Görüntüle
Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Antikoagülan Tedaviler Hande Oğul Bölümü Görüntüle
Atriyal Fibrilasyonda Ritim Kontrolü Medikal Tedavisi Timor Omar Bölümü Görüntüle
Dislipidemi Tedavisine Genel Yaklaşım Murat Çakır Bölümü Görüntüle
Birincil Korumada Dislipidemi Tedavisi Osman Eren Kır, Fatih Akkaya Bölümü Görüntüle
Ailesel Hiperlipidemi Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Melek Didem Kemaloğlu Bölümü Görüntüle
Dislipidemi Tedavisinde Antioksidan Etkili Tedaviler Merve Eren Durmuş Bölümü Görüntüle
Lipid Aferezi Tahir Alper Cinli Bölümü Görüntüle
Hipertansiyon Tedavisine Genel Yaklaşım Emin Durmuş Bölümü Görüntüle
Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (Ace) İnhibitörleri Ve Hipertansiyon Mahmut Can Kılıç Bölümü Görüntüle
Anjiotensin Reseptör Blokerleri Ve Hipertansiyon Tedavisi Ferhat Coşkun Bölümü Görüntüle
Kalsiyum Kanal Blokerleri Ve Hipertansiyon Tedavisi Kübra Çerçi Bölümü Görüntüle
Hipertansiyon Tedavisinde Beta Blokerler Gülhan Özçelik Köker Bölümü Görüntüle
Arteriyel Hipertansiyonda Diğer Medikal Tedavi Seçenekleri Şebnem Sıdıka Güven Bölümü Görüntüle
Mitral Kapak Hastalıklarında Tedavi Yaklaşımları Yakup Alsancak, Ahmet Taha Şahin Bölümü Görüntüle
Aort Kapak Hastalıklarında Tedavi Yaklaşımı Zehra Erkal Bölümü Görüntüle
Triküspit Kapak Saadet Güven Bölümü Görüntüle
Pulmoner Kapak Saadet Güven Bölümü Görüntüle
Pulmoner Hipertansiyon Sınıflandırması Ve Genel Tedavi Yaklaşımı Muhammet Salih Ateş Bölümü Görüntüle
Pulmoner Hipertansiyon Tedavi Algoritması Mehmet Aydoğan Bölümü Görüntüle
Patent Foramen Ovale Tedavisine Yaklaşım Serkan Serdar Bölümü Görüntüle
Atriyal Septal Defekt Tedavisine Yaklaşım Duygu Ersan Demirci Bölümü Görüntüle
Ventriküler Septal Defeket Tedavisine Yaklaşım Görkem Ayhan Bölümü Görüntüle
Kardiyoloji Pratiğinde Diabetes Mellitus Hastalarının Takibi Hasan Burak İşleyen Bölümü Görüntüle
Kardiyoloji Pratiğinde Metabolik Sendrom Ve Obeziteli Hastalara Yaklaşım Beyza Kal Kolik Bölümü Görüntüle
Kardiyoloji Pratiğinde Beslenme Bozukluklarına Yaklaşım Deniz Temeller Bölümü Görüntüle
Kardiyak Amiloidoz Tahir Alper Cinli Bölümü Görüntüle
Kardiyoloji Pratiğinde Osas’lı Hastaya Yaklaşım Gamze Öztürk Yılmaz Bölümü Görüntüle
Kardiyoloji Pratiğinde Emosyonel Stres Ve Depresyon Fatma Kılıç Bölümü Görüntüle
Sigara Bağımlılığında Medikal Tedaviler Tuğba Kara Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :