Travma Ve Enfeksiyon

Yazar: Derya Korkmaz
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 57-68
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Travma, dünya genelinde en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Travmaya bağlı olarak gelişen enfeksiyonlar, hastaların ölüm riskini artırmaktadır. Yapılan çalışmalar, hastanede yatan travma hastalarından en az bir enfeksiyonu olanların travma sonrası bir yıl içinde daha yüksek mortalite riskine sahip olduğunu göstermektedir. Travmatik yaralanma, immün sistemde baskılanmaya neden olur ve yaralanmış hastalar enfeksiyon gelişimi için yüksek riskli hastalardır. Travma sonucunda deri ve mukozal yüzeylerin bütünlüğü bozulur, iskemik dokular oluşur ve invaziv girişimlerin yapılması kolaylaşır. Ayrıca, bağırsak motilitesi bozulur, bağırsak florası etkilenir ve hipermetabolik durum enfeksiyon riskini artırır. İleri yaş, önceden var olan komorbiditeler ve ciddi yaralanmalar enfeksiyon riskini daha da artırır. Travma sonrası dönemde en sık görülen enfeksiyonlar arasında pnömoni ve üriner sistem enfeksiyonları yer alır. Pnömoni, aspirasyon pnömonisi, hastane kökenli pnömoni ve ventilatör ilişkili pnömoni olarak sınıflandırılır. Üriner sistem enfeksiyonları ise genellikle üriner kateter kullanımı sonucunda gelişir. Bu enfeksiyonları önlemek için gereksiz üriner kateter kullanımından kaçınılmalı ve uygun kateter bakımı yapılmalıdır.(AI)

Kitap Adı: Genel Cerrahi Dersleri İkinci Kitap Travmalı Hastaya Yaklaşım
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 276
DOI: 10.37609/akya.1337
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Travmada Olay Yeri Yönetimi Tansu Altıntaş Bölümü Görüntüle
Travmada Birincil Ve İkincil Bakı Ayşe Ertekin Bölümü Görüntüle
Travmaya Organizmanın Metabolik – İmmün – Endokrin Yanıtı Enes Şahin Bölümü Görüntüle
Travma Ve Anestezi Tuba Berra Sarıtaş Bölümü Görüntüle
Travmada Yoğun Bakım Desteği Bilge Banu Taşdemir Mecit Bölümü Görüntüle
Travma Ve Enfeksiyon Derya Korkmaz Bölümü Görüntüle
Abdominal Travmalarda Radyolojik Görüntüleme Esra Özgül Bölümü Görüntüle
Travma Ve Resüsitasyon Özlem Çetin Akıcı Bölümü Görüntüle
Travma Hastalarında Ağrı Yönetimi Elif Büyükerkmen Bölümü Görüntüle
Karın Travmalarında Genel Cerrahi Yaklaşımı M. Fatih Ekici, Sezgin Zeren Bölümü Görüntüle
Solid Organ Yaralanmaları Murat Çilekar Bölümü Görüntüle
Pankreatikobiliyer Yaralanmalar Melih Can Gül, Mehlika Bilgi Kırmacı Bölümü Görüntüle
Özofagus, Mide, Duodenum Ve İnce Barsak Yaralanmaları Fatih Gürsoy Bölümü Görüntüle
Kolon – Rektum - Anal Yaralanmalar İhsan Tümkaya, Sezgin Yılmaz Bölümü Görüntüle
Hasar Kontrol Cerrahisi Tayfun Bişgin Bölümü Görüntüle
Abdominal Kompartman Sendromu Bilal Turan, İkbal Emre Kılıç Bölümü Görüntüle
Toraks Travmaları Esat Taylan Uğurlu Bölümü Görüntüle
Büyük Damar Yaralanmaları Emre Ballı, Yüksel Doğan Bölümü Görüntüle
Yanıklar Ve Yüksek Enerjili Travmalar Salih Kavuncu Bölümü Görüntüle
Travma Sonrası Komplikasyonlar Ve Tedavisi Serkan Ademoğlu Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :