Gebelik Ve Doğumun Pelvik Tabana Etkileri

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 263-274
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Pelvik taban kas yapısı, levator ani kası ve diğer komponentlerden oluşan karmaşık bir yapıdır. Pelvik taban bozuklukları, pelvik organ prolapsusu, idrar kaçırma ve fekal inkontinans gibi sorunlara neden olabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Gebelik ve doğum, pelvik taban üzerindeki etkileriyle ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Vajinal doğumun pelvik taban patolojilerinin riskini artırdığı düşünüldüğünden, bazı gebeler sezaryen doğum tercih edebilmektedir. Pelvik taban hasarında etkili mekanizmalar arasında levator ani kaslarının zayıflaması ve endopelvik fasyanın hasar görmesi yer almaktadır. Pelvik taban kasları, üretra, vajina ve rektum gibi yapıları destekleyerek görev yapar. Pelvik tabanın daha altında ise perineal membran bulunur. Pelvik tabanın gebelik ve doğum sürecindeki etkilerini bilmek, önlemler almak ve uygun stratejiler belirlemek açısından önemlidir.(AI)

Kitap Adı: Ürojinekolojide Ve Kadın İnkontinansında Güncel Perspektif
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 344
DOI: 10.37609/akya.2795
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Pelvik Taban Anatomisi Duygu Gürel Bölümü Görüntüle
Ürojinekolojide Ürodinami Uygulamaları Arif Kol Bölümü Görüntüle
Kadınlarda İdrar Tutma Mekanizmaları Ayfer Körkoca Bölümü Görüntüle
Kadın İnkontinans Tanım Ve Sınıflaması Osman Murat İpek Bölümü Görüntüle
Kadın İnkontinansında Risk Faktörleri Arzu Malak Bölümü Görüntüle
Kadın İnkontinansında Prevelans Tanju Keten Bölümü Görüntüle
Kadın Üriner İnkontinansında Sorgulama Formları Mehmet Burak Doğrusever Bölümü Görüntüle
Üriner İnkontinansta Konservatif Tedavi Yaklaşımları Hulusi Sıtkı Dayısoylu Bölümü Görüntüle
Üriner İnkontinansta Medikal Tedaviler Mehmet Fatih Şahin Bölümü Görüntüle
Kadınlarda İnkontinans Cerrahisi Tarihçesi Çağrı Doğan Bölümü Görüntüle
Üriner İnkontinansta İntravezikal Botoks Uygulamaları Rıdvan Özcan Bölümü Görüntüle
Üriner İnkontinansta Posterior Tibial Sinir Stimülasyonu Doğan Sabri Tok Bölümü Görüntüle
Sakral Nöromodülasyon Ahmet Halil Sevinç Bölümü Görüntüle
Üriner İnkontinansta Mesane Augmentasyonu, Detrüsör Miyektomi Ve Üriner Diversiyon Murat Şambel, Şahin Kılıç Bölümü Görüntüle
Üriner İnkontinansta Laparoskopik Ve Robotik Cerrahiler Burcu Hancı Sevinç Bölümü Görüntüle
Pubovajinal Askı Cerrahileri Sedat Çakmak Bölümü Görüntüle
Orta Üretra Askı Cerrahileri Ile Kolposüspansiyon Cerrahilerinin Başarı Ve Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Erdinç Dinçer Bölümü Görüntüle
Üriner İnkontinansta Diğer Cerrahi Yöntemler, Artifisyel Sfinkter, Dolgu Materyal Enjeksiyonları, Lazer Uygulamaları Bekir Gülaç Bölümü Görüntüle
Mesane Ağrı Sendromu, İnterstisyel Sistitte Güncel Yaklaşımlar Mehmet Gürkan Arıkan Bölümü Görüntüle
Persiste Vulvar Ağrı Sendromu’na Yaklaşım Fatih Üstün Bölümü Görüntüle
Pelvik Taban Bozukluklarının Rehabilitasyonu Semiha Özgüç, Mustafa Hüseyin Temel Bölümü Görüntüle
Seksüel Rehabilitasyon Seda Özcan İşler Bölümü Görüntüle
Gebelik Ve Doğumun Pelvik Tabana Etkileri İlke Özer Aslan Bölümü Görüntüle
Pelvik Organ Prolapsusu Tanı Ve Sınıflaması Serkan Şeramet Bölümü Görüntüle
Pelvik Organ Prolapsusu Mesut Ali Halisçelik Bölümü Görüntüle
Pelvik Organ Prolapsusunda Konservatif Yaklaşımlar Hüseyin Kayaalp Bölümü Görüntüle
Pelvik Organ Prolapsusunda Cerrahi Yaklaşımlar Esra Andıç Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :