Erken Evre Mide Kanserinde Cerrahi Tedavi Seçenekleri

Yazar: Elif Tuncay
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 301-312
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Mide kanseri dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Bu çalışmada, erken evre mide kanserinin cerrahi tedavi seçenekleri üzerine odaklanılmıştır. Mide polipleri, mide tümörlerinin benign formudur ve en sık görüleni hiperplastik poliplerdir. Bunun yanı sıra adenomatöz, hamartomatöz, inflamatuvar, heterotopik ve fundik gland polipleri de bulunmaktadır. Mide kanseri genellikle adenokarsinom olarak ortaya çıkar ve distal, orta veya proksimal mide bölgesinde yerleşebilir. Mide kanseri insidansı yaşla birlikte artar ve erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Aile öyküsü, sigara içme, pernisiyöz anemi gibi faktörler mide kanseri riskini artırabilir. Helicobacter pylori enfeksiyonu da mide kanseri riskini artıran bir faktördür. Mide kanserinin erken evrelerinde cerrahi tedavi genellikle küratif amaçlı olarak tercih edilirken, ileri evrelerde neoadjuvan kemo/radyoterapi rejimleri de kullanılabilir. Bu çalışma, mide kanserinin erken evrelerinde cerrahi tedavi seçeneklerini incelemekte ve bu hastalığın önlenmesi ve tedavisi için önemli bilgiler sunmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Onkolojik Cerrahi
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 721
DOI: 10.37609/akya.912
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi Seçenekleri Güntuğ Batıhan, Funda Cansun Bölümü Görüntüle
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Ezin Cem Yeni Bölümü Görüntüle
Malign Plevral Mezotelyomada Cerrahi Tedavi Seçenekleri Arkın Acar Bölümü Görüntüle
Akciğer Nöroendokrin Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Mehmet Çetin Bölümü Görüntüle
Timoma Ve Timik Karsinomlarda Cerrahi Tedavi Mesut Melih Özercan Bölümü Görüntüle
Trakeal Tümörlerde Cerrahi Yaklaşım Barış Gülmez Bölümü Görüntüle
Oral Kavite Ve Orofarinks Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi İsmail Aytaç, Yusuf Arslanhan Bölümü Görüntüle
Nazofarenks Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ozan Tüysüz Bölümü Görüntüle
Larenks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi İsmail Aytaç, Berkay Güzel Bölümü Görüntüle
Baş Boyun Kanserlerinde Rekonstrüktif Cerrahi Yaklaşımlar Ceyhun Cengiz Bölümü Görüntüle
Tükrük Bezi Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşımlar Sercan Çıkrıkçı, Secaattin Gülşen Bölümü Görüntüle
Nazal Kavite Ve Paranazal Sinüs Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşımlar Fatih Mehmet Hanege Bölümü Görüntüle
Tiroid Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Serdal Çelik Bölümü Görüntüle
Paratiroid Karsinomlarında Cerrahi Tedavi Elvan Onan Bölümü Görüntüle
Malign Göz Kapağı Tümörlerine Yaklaşım Neşe Arslan, Şule Barman Kakil Bölümü Görüntüle
Retina Ve Koroidin Vasküler Tümörleri Özlem Bursalı Bölümü Görüntüle
Orbita Tümörlerine Yaklaşım Emin Serbülent Güçlü Bölümü Görüntüle
Primeri Bilinmeyen Boyun Tümör Metastazlarında Cerrahi Tedavi Elvan Onan Bölümü Görüntüle
Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Yaklaşım Recayi Çapoğlu Bölümü Görüntüle
Meme Koruyucu Cerrahi Endikasyonları Ve Teknikleri Mesut Yur Bölümü Görüntüle
Onkoplastik Meme Koruyucu Cerrahi Teknikleri Cüneyt Akyüz Bölümü Görüntüle
Aksiller Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Ertuğrul Gazi Alkurt Bölümü Görüntüle
Lokal İleri Evre Meme Kanserinde Aksilla Yönetimi Nurhan Haluk Belen Bölümü Görüntüle
Aksiller Tersine Haritalama (Arm: Axillary Reverse Mapping) Hasan Uzer Bölümü Görüntüle
Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi Yaklaşım Ali Duran, Uğur Mengeneci Bölümü Görüntüle
Meme Kanserinde Lokal Nüks Durumunda Cerrahi Tedavi Zülfü Bayhan Bölümü Görüntüle
Metastatik Meme Kanserinde Primer Tümör Cerrahisi Emin Türk Bölümü Görüntüle
Onkolojik Meme Cerrahisi Sonrası Meme Rekonstrüksiyon Yöntemleri Mehmet Rençber, Mehmet Tolga Kafadar Bölümü Görüntüle
Meme Kanserlerinde Robotik Cerrahi Uygulamaları Yaşar Çöpelci, Umut Rıza Gündüz Bölümü Görüntüle
Meme Kanserinde Profilaktik Mastektomi Mehmet Patmano Bölümü Görüntüle
Erken Evre Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Seçenekleri İsa Caner Aydın, Yasin Tosun Bölümü Görüntüle
Erken Evre Özofagus Kanserlerinde Minimal İnvazif Cerrahi Tedaviler Sacit Altuğ Kesikli Bölümü Görüntüle
Lokal İleri Evre Özefagus Kanserinde Cerrahi Yaklaşımlar Azmi Lale Bölümü Görüntüle
Erken Evre Mide Kanserinde Cerrahi Tedavi Seçenekleri Elif Tuncay Bölümü Görüntüle
Erken Evre Mide Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavi Mehmet Özer Bölümü Görüntüle
Mide Kanserinde Lenf Nodu Diseksiyonunun Önemi Ve Teknikleri Onur Kılıç Bölümü Görüntüle
Lokal İleri Mide Kanserinde Cerrahi Tedavi Seçenekleri Aziz Bulut, Mehmet Uçar Bölümü Görüntüle
İzole Peritoneal Metastazlı Mide Kanserinde Sitoredüktif Cerrahi Ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapinin Yeri Mehmet Aslan Bölümü Görüntüle
Metastatik Mide Kanserinde Palyatif Cerrahi Tedavi Osman Bardakçı Bölümü Görüntüle
Mide Kanseri Cerrahisi Komplikasyonları Üsküdar Berkay Çaralan Bölümü Görüntüle
İnce Barsak Malign Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Serkan Ceylan Bölümü Görüntüle
Laparoskopik İnce Barsak Cerrahisi Murat Sevmiş Bölümü Görüntüle
Erken Evre Kolon Kanserinde Cerrahi Tedavi Salih Demirelli Bölümü Görüntüle
Oligometastatik Kolon Kanserinde Primere Cerrahi Yaklaşım Mete Yazı, Gökçe Acun Bölümü Görüntüle
Oligometastatik Kolon Kanserlerinde Karaciğer Metastazlarına Genel Yaklaşım Ö. Bilgehan Poyrazoğlu Bölümü Görüntüle
Kolon Kanserinde Stoma Yönetimi Emin Türk Bölümü Görüntüle
Rektal Kanserlerde Cerrahi Tedavi Seçenekleri Ali Erkan Uçar Bölümü Görüntüle
Rektal Kanserlerde Minimal İnvaziv Cerrahi Tedaviler Erkan Karacan Bölümü Görüntüle
Anal Kanserlerde Cerrahi Tedavi Seçenekleri Alirıza Erdoğan Bölümü Görüntüle
Hepatoselüler Karsinom Tedavisinde Cerrahi Yöntemler Hüseyin Fahri Martlı Bölümü Görüntüle
Potansiyel Rezektable Hepatoselüler Karsinomlarda Cerrahi Yaklaşım Seda Arzuman Baştürk Bölümü Görüntüle
Hepatosellüler Kanser Tedavisinde Karaciğer Transplantasyonu Seyyit Muhsin Sarıkaya Bölümü Görüntüle
Karaciğer Tümörlerinde İntraarteriyel Tedaviler Sinan Karatoprak Bölümü Görüntüle
Karaciğer Tümörlerinde Lokal Ablatif Tedaviler Nurullah Dağ Bölümü Görüntüle
İntrahepatık Kolanjıoseluler Karsınomda Cerrahi Tedavi Yöntemleri Ramazan Topçu Bölümü Görüntüle
Kanser Cerrahisinde Tromboemboli Ve Profilaksisi Ceyda Aslan Bölümü Görüntüle
Malign Safra Yolu Obstruksiyonunda Palyatif Cerrahi Yaklaşımlar Doğukan Durak Bölümü Görüntüle
Pankreas Başı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Yavuz Selim Kahraman Bölümü Görüntüle
Pankreas Gövde Ve Kuyruk Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Halil İbrahim Taşçı Bölümü Görüntüle
Pankreas Kanserlerinde Palyatif Cerrahi Yaklaşımlar Sümeyra Güler, Harun Karabacak Bölümü Görüntüle
Erken Ve Lokal İleri Evre Böbrek Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Ahmet Güzel Bölümü Görüntüle
Metastatik Böbrek Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sefa Alperen Öztürk Bölümü Görüntüle
Ürotelyal Kanserlerde Cerrahi Tedavi Seçenekleri Şeref Coşer Bölümü Görüntüle
Mesane Kanserinde Cerrahi Tedavi Ferec Afendıyev Bölümü Görüntüle
Erken Ve Lokal İleri Evre Prostat Kanserinde Cerrahi Tedavi Murat Keske, Gökhan Sönmez Bölümü Görüntüle
Testis Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ender Cem Bulut Bölümü Görüntüle
Penil Tümörlerde Cerrahi Tedavi İrfan Şafak Barlas Bölümü Görüntüle
Erken Ve Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde Cerrahi Tedavi Pınar Erdoğan Bölümü Görüntüle
Erken Ve Lokal İleri Evre Vajen Kanserinde Cerrahi Tedavi Filiz Bilir Bölümü Görüntüle
Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi Esra Keles Bölümü Görüntüle
Epitelyal Over Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım Sadık Gündüz Bölümü Görüntüle
Nüks Over Kanserinde Cerrahi Ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (Hipek) Tedavisi Erkan Şimşek Bölümü Görüntüle
Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Yöntemler Ramazan Özyurt Bölümü Görüntüle
Gebelikte Jinekolojik Kanserlere Yaklaşım Özge Akdeniz Yıldız Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :