Tiroid Cerrahisi Yapılan Bir Olguda Bilateral Intermediate Servikal Pleksus Bloğu Ile Postoperatif Analjezi Yönetimi

Yazar: Olcayto Uysal
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 479-484
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Tiroid cerrahisi anestezi pratiğinde sıklıkla karşımıza çıkan ameliyatlardandır ve hafif dereceden orta dereceye kadar olan postoperatif ağrıyla karakterizedir (1-3). İyi tedavi edilemeyen postoperatif ağrılar ise hastanın yaşam kalitesini etkileyebilir, hastane yatışlarında uzamalara neden olur, bulantı kusma gibi komplikasyonların gelişme sıklığını arttırır, hatta kronik ağrıya dönüşebilirler. Bu sebeplerden dolayı postoperatif ağrı tedavisi hasta bakımında önemli bir yer tutmaktadır.  Postoperatif ağrı tedavisinde non steroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), parasetamol, opioidler, gabapentinoidler gibi pek çok medikal tedavi seçeneği mevcuttur. Fakat bu ilaçların kullanımında önemli bir nokta yan etki profilleridir. Örneğin opioidler solunum depresyonu, bulantı kusma gibi hoş olmayan komplikasyonlara neden olabilmektedirler.  Günümüzde anestezi pratiğinde yaşanan gelişmeler, ultrasonografi (USG) kullanımının da yaygınlaşmasıyla birlikte, rejyonel tekniklerin daha sık kullanılmasına yol açmıştır. Böylelikle hem medikal tedavilerin hem de rejyonel tekniklerin kullanıldığı multimodal analjezi terimi de gündeme gelmiştir. Hastalarda rejyonel tekniklerle birlikte hem daha uzun ağrısız postoperatif periyotlar elde edilebilmektedir hem de oral analjeziklerin yan etkilerinden de sakınılmış olunur.  Tiroid cerrahisinde ön plana çıkan rejyonel teknikler ise servikal pleksus blokları (SPB) ve yara yeri infiltrasyonlarıdır (YYİ). Servikal pleksus bloklarında C1-4 sinirlerinin ventral ramileri hedeflenmektedir (4,5). Böylece boyun, klavikula, oksipital bölge gibi geniş bölgelerde anestezi veya analjezi sağlanabilmektedir.  Bu olguda postoperatif analjezi amaçlı intermediate servikal pleksus blokajı (ISPB) uygulanan bir tiroidektomi hastasının perioperatif yönetiminin sunulması amaçlanmıştır.

Kitap Adı: Olgular Eşliğinde Anestezi Yönetimi Iii
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 664
DOI: 10.37609/akya.2568
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Şiddetli Pulmoner Hipertansiyonlu Hastada Nonkardiyak Cerrahi Anestezisi Yönetimi Hakan Temel, Emel Gündüz Bölümü Görüntüle
Nazal Entübasyona Bağlı Komplikasyon: Hipertrofik Alt Konka Rezeksiyonu Hatice Akpınar Bölümü Görüntüle
Masif Hemoptizide Anestezi Ve Yoğun Bakım Yönetimi Murat Bıçakcıoğlu Bölümü Görüntüle
Postoperatif Yağ Embolisi Sendromuna Klinik Yaklaşım Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık Bölümü Görüntüle
Atriyal Trombüs Ve Masif Pulmoner Tromboemboliye Cerrahi Yaklaşımda Anestezi Yönetimi Mihrican Sayan, Hatice Betül Altınışık Bölümü Görüntüle
Spontan İntrakranial Hipotansiyonu Olan Hastada Kan Yaması Uygulaması – Olgu Sunumu Ahmet Kacıroğlu Bölümü Görüntüle
Torakoabdominal Aort Anevrizması (Crawford Tip V) Cerrahisinde Anestezi Yönetimi Ve Medulla Spinalis İskemisinin Önlenmesi Mustafa Levent Çetin Bölümü Görüntüle
Ağız Açıklığı Kısıtlı Pediyatrik Hastada Anestezi Yaklaşımı Fatih Oluş, Hüseyin Babun Bölümü Görüntüle
Kalıtsal Metabolik Hastalığı Olan Hastanın Karaciğer Transplantasyonunda Anestezi Yönetimi Zeynep Ersoy Bölümü Görüntüle
Nefronofitiz Tanılı Çocuk Olguda Renal Transplantasyon Cerrahisinde Preemptif Analjezi Amacıyla Quadratus Lumborum Plan Bloğu Uygulaması Ve Anestezi Yönetimi Fatma Acil Bölümü Görüntüle
Femur Fraktürü Tespit Edilen Nörofibromatozisli Bir Hastada Anestezi Yönetimi Reşit Saruhan Bölümü Görüntüle
Maksillofasyial Travmalı Hastalarda Havayolu Yönetimi Erhan Gökçek, Recep Gökçe Bölümü Görüntüle
Prader-willi Sendromlu Çocuk Hastada İşitsel Beyin Sapı Tepkisi (Abr/bera) Testi Sırasında Anestezi Yönetimi-olgu Sunumu Mustafa Dikici Bölümü Görüntüle
Williams Sendromlu Çocuk Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu Hasan Özal, Esra Mercanoğlu Efe Bölümü Görüntüle
Kromozomda Delesyon Olan Ve Postoperatif Kanama Öyküsü Olan Pediatrik Hastada Peroperatif Anestezi Yönetimi; Olgu Sunumu Nurhan Eren Bölümü Görüntüle
Byler Hastası Pediatrik Olguda Anestezi Yönetimi Emine Kılınç, Meltem Kipri, Esra Çalışkan Bölümü Görüntüle
Nöroblastom Cerrahisi Yapılan Pediatrik Hastada Ultrasonografi Kılavuzluğunda Erektör Spina Plan Bloğuyla Ağrı Yönetimi Necmiye Ay Bölümü Görüntüle
Gastroşizisli Bir Hastada Genel Anestezi Yönetimi Gökhan Erdem Bölümü Görüntüle
Klinefelter Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi Tuna Albayrak Bölümü Görüntüle
Psödokolinesteraz Enzim Eksikliği Sebebiyle Uzamış Apne Bilge Olgun Keleş Bölümü Görüntüle
Leigh Sendromlu Hastada Anestezi Ve Yoğun Bakım Yönetimi Semih Başkan, Behiye Deniz Kosovalı, Nevzat Mehmet Mutlu, Belgin Akan, Derya Gökçınar Bölümü Görüntüle
Myastenia Graviste Anestezi Yönetimi Ve Yoğun Bakım Takibi Murat Bıçakcıoğlu Bölümü Görüntüle
Bernard Soulier Sendromlu Hastada Anestezi Yaklaşımı Nisan Taş, Esra Uyar Türkyılmaz Bölümü Görüntüle
Hungtington Koreli Hastada Anestezi Yönetimi Büşra Sözen Bölümü Görüntüle
Akut Batın Cerrahisi Geçiren Limb Girdle Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi – Olgu Sunumu İrem Aydoğmuş, Zeynep Karaman Bölümü Görüntüle
Marfan Sendromu Tanılı Olguda Aynı Operasyonda Sinüs Valsalva Anevrizması, Pektus Ekskavatum Ve Pnömotoraks Tamiri İçin Anestezi Yönetimi Tuğba Yücel Bölümü Görüntüle
Laparoskopik Kolesistektomi Cerrahisi Yapılan Amyotrofik Lateral Skleroz Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi İrem Durmuş Bölümü Görüntüle
Spinal Kord Stimülatörü Bulunan Hastada Anestezi Yönetimi Canan Tiryaki Bölümü Görüntüle
Vagal Sinir Stimülasyonu Yapılan Olguda Anestezi Yönetimi Serpil Bayındır Bölümü Görüntüle
Oturur Pozisyonda İntraoperatif Venöz Hava Embolisi Gelişen Bir Olguda Anestezi Yönetimi Mustafa Muhlis Alparslan Bölümü Görüntüle
Uyanık Kraniotomide Skalp Bloğu Funda Atar Bölümü Görüntüle
Uyanık Kraniyotomi İle Rekürren İntrakraniyal Kitle Operasyonu Planlanan Olguda Anestezi Yönetimi İrem Aydoğmuş Bölümü Görüntüle
Genel Anestezi Altında Oftalmik Cerrahi Geçiren Geriatrik Hastada Postoperatif Gelişen Serebro Vasküler Olay (Svo) Ve Yönetimi Beyhan Güner Bölümü Görüntüle
İnternal Juguler Ven Kateterizasyonun Subaraknoid Penetrasyonu Ve Komplikasyon Yönetimi Meliha Orhon Ergün, Seniyye Ülgen Zengin Bölümü Görüntüle
Kan Transfüzyonuna Bağlı Anafilaksi Gelişen Pediatrik Hastada Anestezi Yönetimi Ahmet Tuğrul Şahin Bölümü Görüntüle
Karotis Endarterektomi Cerrahisine Rağmen Gelişen Akut İnme: Peroperatif Anestezi Yönetimi Mustafa Levent Çetin, Cihan Sedat Aytünür Bölümü Görüntüle
Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonunda Gelişen Aort Yaralanmasında Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu Ela Erten Bölümü Görüntüle
Endotrakeal Entübasyon Sırasında Vokal Kord Polip Aspirasyonu Olan Hastada Anestezi Yönetimi Merve Bulun Yediyıldız Bölümü Görüntüle
İntraoperatif Abdominal Aort Anevrizma Rüptürü Gelişen Hastada Anestezi Yönetimi Elif Beyza Başkan, Ahmet Onat Bermede Bölümü Görüntüle
Opere Dil Skuamoz Hücreli Karsinomu, Agnatisi Ve Beklenen Zor Havayolu Olan Bir Olguda Acil Retrograd Endotrakeal Entübasyon İle Zor Havayolu Yönetimi Hasan Özal, Esra Mercanoğlu Efe Bölümü Görüntüle
Kistik Fibrozis Tanılı Yoğun Bakım Hastasında Covid-19’un Seyri: Olgu Sunumu Aylin Parmaksız Bölümü Görüntüle
İleri Derece Akciğer Tutulumu Olan Kistik Fibrozis Tanılı Hastanın Acil İleus Cerrahisinde Rejyonel Anestezi Yönetimi Nesibe Haliloğlu Daşdan Bölümü Görüntüle
Akut Apendektomide Transversus Abdominis Alan Blok Ile Anestezi Yönetimi Kadir Teoman Etikcan Bölümü Görüntüle
Fasyotomi Sonrası Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde İnfraklaviküler Blok Uyguluması: Olgu Sunumu Mustafa Dikici Bölümü Görüntüle
Kalça Protezi Planlanan Hastada Peng Bloğu: Olgu Sunumu Ali Genç Bölümü Görüntüle
Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulanan Total Diz Protezi Hastasında İnatçı Hipotansiyonun İntravenöz %20 Lipid Solüsyonu Ile Tedavisi Onur Baran Bölümü Görüntüle
İnterskalen Sinir Bloğu Sonrası Lokal Anestezi Toksisitesi Gelişen Olguda Lipid İnfüzyon Tedavisi Andaç Dedeoğlu Bölümü Görüntüle
Elde Motor Blok İstenmeyen Ve Tendon Onarımı Yapılacak Hastada Anestezi Yöntem Seçimi: Düşük Doz Lidokain Kullanılarak Yapılan Ön Kol Ri̇va Uygulaması Meral Erdal Erbatur Bölümü Görüntüle
Sağ Torako-aksiller Bölgede Yumuşak Doku Kitlesi (Lipom) Eksizyon Cerrahisinde Anestezi Yöntem Olarak Erektör Spina Plan Bloğu Uygulaması Selçuk Seçilmiş, Abulhakim Şengel, Ramazan Aslanparçası, Abdullah Şengül Bölümü Görüntüle
Laparoskopik Cerrahilerde Rejyonel Anestezinin Yeri Var Mıdır? Segmental Torakal Spinal Anestezi Ve Erektör Spina Blok İle Laparoskopik Kolesistektomi Cerrahisi Nezir Yılmaz Bölümü Görüntüle
Olgularla Situs İnversus Totaliste Anestezi Yönetimlerimiz: Genel Anestezi Ve İnfraklaviküler Blok Fulya Yılmaz Barut Bölümü Görüntüle
Total Kalça Protezi Yapılan Alkaptonürili Hastada Anestezi Yönetimi – Olgu Sunumu Ahmet Kacıroğlu Bölümü Görüntüle
Varfarin Kullanan Hastada Subgluteal Siyatik Sinir Bloğu Ile Arteriyovenöz Fistül Tamiri Berna Çalışkan Bölümü Görüntüle
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Spinal Miyoklonus: Olgu Sunumu Ayşe Vahapoğlu Bölümü Görüntüle
Kalça Kırığı Olan Geriatrik Hastada Anestezi Ve Analjezi Yönetimi; Fasya İliaka Bloğu Okan Andıç Bölümü Görüntüle
Video Yardımcılı Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Ağrı Yönetimi İçin Rhomboid İnterkostal Blok Mustafa Duran Bölümü Görüntüle
Tiroid Cerrahisi Yapılan Bir Olguda Bilateral Intermediate Servikal Pleksus Bloğu Ile Postoperatif Analjezi Yönetimi Olcayto Uysal Bölümü Görüntüle
Laringomalazisi Bulunan Dismorfik Yüz Görünümlü Bir Bebekte Bilateral İnguinal Herni Onarımı Operasyonunda Anestezi Yöntemi Olarak Kaudal Epidural Blok Uygulaması Kevser Dilek Andıç Bölümü Görüntüle
Osteogenezis İmperfektalı Pediatrik Hastada Oral Ketamin Ile Sedasyon Ve İnfraklaviküler Brakial Pleksus Sinir Bloğu Okan Andıç Bölümü Görüntüle
Sedasyon Altında İmplant Cerrahisi Yapılan Hastada Gelişen Sistemik Lokal Anestezi Toksisitesi Ve Yönetimi Hüseyin Babun, Fatih Oluş Bölümü Görüntüle
Dental Tedavileri Sedoanaljezi Altında Nazal Cpap Maskesi Ile Gerçekleştirilen Pediatrik Hastada Perioperatif Anestezi Yönetimi Gözde Nur Erkan, Dilek Günay Canpolat Bölümü Görüntüle
Yirmilik Diş Çekiminde Nazal Airway Yardımıyla Sedasyon Uygulaması Gözde Nur Erkan, Dilek Günay Canpolat Bölümü Görüntüle
Peripartum Kardiyomiyopatili Gebede Anestezi Yönetimi Oğuz Özakın Bölümü Görüntüle
Midgut Malrotasyonlu Gebe Hastada Sezeryan Ve Malrotasyona Bağlı Akut Mezenter İskemisi Cerrahisinde Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu Kahraman Miişoğlu Bölümü Görüntüle
Konjenital Kalp Hastalığı Olan Gebenin Sezaryen Cerrahisinde Peroperatif Anestezi Yönetimi Dilek Yeniay Bölümü Görüntüle
Brugadalı Bir Gebenin Acil Sezaryen Operasyonunda Anestezi Yönetimi Bilge Aslan Bölümü Görüntüle
Ürolojik Operasyon Esnasında Atriyoventriküler Tam Blok Gelișen Olguda Anestezi Yönetimi Ayfer Kaya Gök Bölümü Görüntüle
Holep Sırasında Gelişen Tur-p Sendromu Ve Yönetimi Özlem Melike Ekşi, Nalan Saygı Demir Bölümü Görüntüle
Laparoskopik Radikal Prostatektomi Operasyonlarında Anestezi Yönetimi Serkan Telli Bölümü Görüntüle
Robotik Laparoskopik Radikal Prostatektomi Hastasında Anestezi Yönetimi Yusuf Özgüner Bölümü Görüntüle
Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (Hipec) Uygulanan Hastada Anestezi Yönetimi Bilge Çetin, Hasan Uzer Bölümü Görüntüle
Radikal Histerektomi Olgusunda Ağrı Yönetiminin Nosiseptif Level (Nol) İndeks Monitörizasyonu Ile Değerlendirilmesi Naime Yalçın Bölümü Görüntüle
Zor Entübasyon Olduğu Düşünülen Dev Guatrlı Olguda Anestezi Yönetimi Zühal Çavuş Bölümü Görüntüle
Malign Hipertermi Öyküsü Olan Bir Hastada Anestezi Yönetimi Jülide Sayın Kart, Fatih Doğu Geyik Bölümü Görüntüle
Karaciğer Sirozlu Hastada Anestezi Yönetimi Gülgün Elif Aksoy Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :