Tiroid Nodül Dışı Hastalıklarına Tanısal Yaklaşım

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 89-106
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Gelişen teknoloji, güncel tanı yöntemleri ve laboratuvar kullanımın yaygınlaşması sonucu tiroid hastalıkları ile karşılaşma sıklığını artırmıştır. Tiroid hastalıklarına doğru ve zamanında tanı konulması hem erken tedaviye fırsat verecek hem de maliyeti azaltacaktır. Bu nedenle hasta şikayetlerinin doğru yorumlanması, fizik muayenenin yapılaması, uygun laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinin uygulanması bu hedefe ulaşmada oldukça önemlidir. Serum TSH ve T4 ölçümü, tiroid ultrasonografisi, sintigrafisi ve radyoaktif iyot uptake ölçümü tiroid hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemlerdir. Burada tiroid bezinde nodül olmaksızın hipotiroidi ve hipertiroidi gibi tiroid fonksiyon testi bozukluklarına tanısal yaklaşım özetlenmiştir.

Kitap Adı: Ustadan Çırağa Tiroid Hastalıkları
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 370
DOI: 10.37609/akya.2505
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Tiroid Hastalıklarının Ve Tiroid Cerrahisinin Tarihçesi Turgut Anuk Bölümü Görüntüle
Tiroid Bezi Embriyolojisi Ve Histolojisi Seçil Nazife Parlak Bölümü Görüntüle
Tiroid Anatomisi Ufuk Memiş Bölümü Görüntüle
Boyun Anatomisi Orhan Beger, Hadice Uçar Bölümü Görüntüle
Tiroid Fizyolojisi Hilal Üstündağ, Esra Şentürk Bölümü Görüntüle
Tiroidin Konjenital Anomalileri Ve Tedavisi İlyas Halil Aydın Bölümü Görüntüle
Tiroid Hastalıklarında Laboratuvar Nurinnisa Öztürk Bölümü Görüntüle
Tiroid Hastalıklarında Radyoloji İbrahim İlik Bölümü Görüntüle
Tiroid Nodül Dışı Hastalıklarına Tanısal Yaklaşım İdeal Berna Yılmaz Kartal Bölümü Görüntüle
Tiroid Nodüllerine Yaklaşım Serhat Binici Bölümü Görüntüle
Tiroid Cerrahilerinde Anestezi Salih Aktaş Bölümü Görüntüle
Tiroidektomi (Tek Taraflı / Total) Mehmet Çetin Kotan, Ümit Haluk İliklerden, Tolga Kalaycı Bölümü Görüntüle
Tiroid Kanserinde Boyun Diseksiyonu Tolga Kalaycı Bölümü Görüntüle
Minimal İnvaziv Tiroid Cerrahisi Murat Kartal, Muhammet Yıldırım Bölümü Görüntüle
Retrosternal Ve Planjuan Guatra Yaklaşım Duygu Mercan İliklerden Bölümü Görüntüle
Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Ve Enerji Cihazları Murat Kartal, Gamze Gökçek Bölümü Görüntüle
Tiroidektomi Ve Boyun Diseksiyonu Komplikasyonları Selim Doğan, Aziz Arı Bölümü Görüntüle
Tiroid Papiller Karsinomu Mustafa Yeni Bölümü Görüntüle
Tiroid Foliküler Karsinomu Mesud Fakirullahoğlu Bölümü Görüntüle
Tiroid Hürthle Hücreli Karsinomu Ayetullah Temiz Bölümü Görüntüle
Tiroid Medüller Karsinomu Salih Kara Bölümü Görüntüle
Tiroid Anaplastik Karsinomu Ercan Korkut, Nurhak Aksungur Bölümü Görüntüle
Tiroid Nadir Görülen Tümörleri Ve Metastatik Tümörleri Necat Almalı Bölümü Görüntüle
Benign Tiroid Hastalıklarının Patolojik Değerlendirilmesi Zehra Akman İlik Bölümü Görüntüle
Malign Tiroid Hastalıklarının Patolojik Değerlendirilmesi Ayşe Öter Almalı Bölümü Görüntüle
Tiroid Hastalıklarında Radyoaktif İyot Tedavisi Kerim Şeker Bölümü Görüntüle
Tiroid Hastalıklarında Sistemik Kemoterapi Selma Sezen Bölümü Görüntüle
Tiroid Hastalıkları İle İlgili Acil Durumlar Orhan Delice Bölümü Görüntüle
Tiroid Oftalmopatisi Ezgi Karataş Bölümü Görüntüle
Tiroid Hastalıkları Ve Gebelik Esra Yaprak Uçar, İlker Uçar Bölümü Görüntüle
Tiroid Hastalıkları Ve Geriatri Eda Ural Karaman Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :