İklim Değişikliği Ve Bilişsel Psikoloji

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 97-105
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, iklim değişikliği ve bilişsel psikoloji arasındaki ilişki incelenmektedir. İklim değişikliği, son yıllarda artan sera gazı emisyonları nedeniyle dünya çapında önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu değişiklikler, ekolojik ve sosyal alanlarda ciddi sonuçlar doğururken, aynı zamanda insanların bilişsel sağlığını da etkileyebilir. İklim değişikliği, dünya genelinde insanlar ve ekosistemler üzerinde olumsuz etkileri olan bir gerçekliktir. Artan sıcaklıklar, deniz seviyelerinin yükselmesi, doğal afetler, kuraklık gibi sorunlar, insanların fiziksel ve zihinsel sağlığını etkileyebilir. İklim değişikliği konusunda yapılan araştırmalar, insanların bu soruna nasıl tepki verdiklerini, nasıl algıladıklarını, nasıl davrandıklarını ve problemin çözümü konusunda nasıl motive olacaklarını anlamak için önemlidir. İklim değişikliği konusunda bilgi düzeyinin, insanların çevre dostu davranışlarını yapma olasılığını artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca, iklim değişikliğinin bilişsel süreçlere etkisi de incelenmiştir. Bu bölümde, iklim değişikliği ve bilişsel psikoloji arasındaki ilişkiyi anlamak için yapılan araştırmaların önemi vurgulanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Psikoloji Ve Sosyoloji Araştırmaları Iii
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 115
DOI: 10.37609/akya.2552
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :