Anatomy Of Dorsalis Pedis Artery

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 71-76
Kitap Dili : İngilizce

Dorsalis pedis arteri (DPA), ayak bileğinden geçtiğinde anterior tibial arterin adını alır. DPA, birinci ve ikinci parmaklar arasında ilerler ve birinci dorsal metatarsal arter ve derin plantar arterin dallarını verir. DPA, ayak bileğinin inferior ekstensor retinakulumu ve ekstensor digitorum brevis kasının birinci tendonu tarafından kesiştiği bölgelerde yüzeysel olarak yer alır. DPA nabzı, dış tarafta ekstensor digitorum longus kası ile iç tarafta ekstensor hallucis longus kasının tendonları arasında palpe edilebilir.DPA'nın dalları arasında lateral tarsal arter, os naviculare seviyesinde DPA'dan ayrılır. Tarsal kemiklerin üzerinden ve derin ekstensor digitorum brevis kasının üzerinden lateral olarak uzanır ve arkuate arter, anterior lateral malleolar arter, lateral plantar arter ve fibular arterin perforan dalı ile anastomoz yapar. Medial tarsal arterler ise ayak tabanının medial kenarında 2-3 ince dal olarak ayrılır ve medial malleolar ağının oluşumuna katılır. Arkuate arter ise DPA'nın lateral dalıdır. Metatarsal kemiklerin tabanları üzerinde ve ekstensor tendonların altında dışarı doğru uzanır. Dorsal metatarsal arterleri (II-IV) olarak adlandırılan üç dal verir. Bunlar, parmaklarda üç dal (dorsal dijital arterler) olarak bölünür. DPA'nın geçtiği yerden önce verdiği dal dorsal metatarsal arter-I'dir. Ayak tabanına geçtiğinde dorsal dijital arter olarak adlandırılır. Derin plantar arter ise DPA'nın devamı şeklinde olan bir damardır. Birinci metatarsal boşluğunun dorsal interossei kasının iki başı arasından geçer ve lateral plantar arter ile birleşerek plantar arkı oluşturur.Klinik önemi açısından, DPA ayakta kan dolaşımının değerlendirilmesinde klinik olarak çok değerlidir. Ayak bileği ekleminin distalindeki en büyük arter olarak DPA, ayağa kan sağlayan ana arterdir. Pedal nabzın palpasyonu, arteriyel hastalığı olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle arterin lateral sapma gösterdiği durumlarda, azalmış veya hissedilemeyen pedal nabzın palpasyonu sadece anatomik bir varyasyon olabilir. DPA'nın nabzının hissedilememesi, kontraktür ve buna bağlı olarak hastanın ayağının trofik büyümesinin yavaşlamasına yol açabilir. Bu nedenle, ayağa kan akışının doğru değerlendirilmesi önemlidir çünkü yanlış bulgular nekroz ve gangren gibi uzvu tehdit eden durumlara dönüşebilir.DPA'nın nabzının hissedilememesi dolaşım hastalığının bir göstergesi olabilirken, varlığı dolaşım hastalığını dışlar. DPA'nın nabzı, periferik arteriyel perfüzyonun değerlendirilmesinde kullanılabilir. Diyabetik nöropati, ayak enfeksiyonlarına ve iskemiye neden olur ve büyük amputasyon riskini artırır. DPA bypass, iskemik ekstremitenin kurtarılmasında önemli bir rol oynar. DPA, bypass operasyonunda tercih edilen damardır. DPA'nın nabzının hissedilememesi, vasküler tromboz, anormal kurs veya yokluğunun sonucu olup olmadığını belirlemede faydalı olacaktır. Bu nedenle, cerrahi operasyon tekniklerinde anatomik köken, dallanma ve anastomoz paternindeki sapmalar önemlidir. Herhangi bir anormalliğin önceden anjiyografi ile doğrulanması gereksiz cerrahi riskleri önleyecektir.DPA, ayakta önemli bir referans noktası olarak kabul edilir ve ayak mikrovasküler cerrahisinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.(AI)

Kitap Adı: General Surgery
Editor: Ömer Alabaz
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 85
DOI: 10.37609/akya.173
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :