Metastatik Mide Tümörlerine Yaklaşım

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 317-334
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Mide kanseri, dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu kanser türü, hematogen metastaz, lenfatik metastaz veya periton tohumlanması gibi farklı yollarla yayılabilen dinamik bir hastalıktır. Metastatik mide kanseri için uzun yıllar destekleyici bakım tek tedavi seçeneği olarak kullanılmıştır. Ancak son yıllarda sitotoksik kemoterapi ajanlarının kullanımının artmasıyla birlikte, sistemik kemoterapi MMK için de tercih edilen bir tedavi haline gelmiştir. Yapılan çalışmalar, sistemik kemoterapinin destekleyici bakıma göre daha iyi bir sağkalım sağladığını göstermiştir. Ancak kemoterapinin etkinliğine rağmen, prognoz hala zayıftır ve medyan sağkalım süresi 1 yıldan azdır. Bu nedenle, metastatik mide kanseri için farklı tedavi stratejileri araştırılmaktadır. Kanama ve tıkanma gibi yaşamı tehdit eden semptomları olan hastaların bir alt grubunda palyatif cerrahi uygulanabilir. Ancak cerrahi tedavinin rolü hala tartışmalıdır. Son yapılan bir çalışma, kemoterapiye gastrektominin eklenmesinin sağkalımı iyileştirip iyileştirmediğini araştırmıştır. Ancak erken sonlandırılan bu çalışma, cerrahi tedavinin kemoterapiye eklenmesinin avantaj sağlamadığını göstermiştir. Bu nedenle, metastatik mide kanseri yönetiminde farklı tedavi seçenekleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.(AI)

Kitap Adı: Mide Hastalıkları Ve Cerrahisi
Editor: Ahmet Akbaş
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 451
DOI: 10.37609/akya.2127
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Mide Hastalıklarında Tarihçe Serhat Meriç Bölümü Görüntüle
Midenin Embriyolojik Gelişimi Ve Anatomik Yapısı Merve Tokoçin Bölümü Görüntüle
Mide Fizyolojisi Şeyma Özsoy Bölümü Görüntüle
Mide Hastalıkları Semptomları A. İbrahim Ulusoy Bölümü Görüntüle
Mide Hastalıklarının Tanısında Kullanılan Tetkik Ve Testler Kamil Özdoğan Bölümü Görüntüle
Üst Gis Endoskopi Endikasyonları İlker Özgür Bölümü Görüntüle
Üst Gis Endoskopisinde Biyopsi Sonucunun Değerlendirilmesi Ve Tedavi Yaklaşımı Yiğit Soytaş Bölümü Görüntüle
Atrofik Gastrit Tanı Ve Tedavisi Evrim Beken Özdemir Bölümü Görüntüle
Peptik Ülser İrfan İnci Bölümü Görüntüle
Zollinger-ellison Sendromu (gastrinoma) Ahmet Suat Demir Bölümü Görüntüle
Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Aydın Zilan Bölümü Görüntüle
Mide Motilitesi İle İlgili Hastalıklar Aydın Zilan Bölümü Görüntüle
Hipertrofik Gastropati (menetrier Hastalığı) Altan Aydın Bölümü Görüntüle
Dieulafoy Lezyonu Tanı Ve Tedavi Nihat Buğdaycı Bölümü Görüntüle
Midede Bezoar Tanı, Klinik Ve Tedavi Yaklaşımları Sercan Büyükakıncak Bölümü Görüntüle
Mallory-weiss Sendromu Evrim Beken Özdemir Bölümü Görüntüle
Gastrik Volvulus Talar Vartanoğlu Aktokmakyan Bölümü Görüntüle
Erişkinde Pilor Stenozu Teşhis Ve Tedavi Yaklaşımları Sercan Yüksel Bölümü Görüntüle
Gastrit Ve Stres Ülseri Patofizyolojisi Ve Korunma Yolları Merve Tokoçin, Hüseyin Bilge Bölümü Görüntüle
Kostik Madde Kullanımına Bağlı Mide Yaralanmalarında Tanı Ve Tedavi Altan Aydın Bölümü Görüntüle
Midenin Benign Tümörleri Ramazan Dönmez Bölümü Görüntüle
Midenin Malign Tümörlerinde Eus Görüntüleme Sönmez Ocak Bölümü Görüntüle
Mide Malign Tümörlerinde Radyolojik Görüntüleme Mirsad Yalçınkaya Bölümü Görüntüle
Midenin Malign Tümörlerinde Pet/bt Ve Pet/mr Görüntüleme Fatih Batı Bölümü Görüntüle
Midenin Malign Neoplazmları-adenokarsinom Yavuz Pirhan Bölümü Görüntüle
Midenin Malign Neoplazmları-lenfoma Yavuz Pirhan Bölümü Görüntüle
Mide Gastrointestinal Stromal Tümörler Nadir Adnan Hacım Bölümü Görüntüle
Gastrik Nöroendokrin Neoplaziler Savaş Volkan Kişioğlu Bölümü Görüntüle
Mide Kanseri Neoadjuvan Ve Adjuvan Tedavi Celal Alandağ Bölümü Görüntüle
Özofagogastrik Bileşke Tümörleri Orhan Orhan Bölümü Görüntüle
Erken Evre Mide Tümörlerine Yaklaşım İlker Özgür Bölümü Görüntüle
Metastatik Mide Tümörlerine Yaklaşım Derya Salim Uymaz Bölümü Görüntüle
Postgastrektomi Sendromları Ramazan Dönmez Bölümü Görüntüle
Midenin Cerrahi Hastalıklarında Laparoskopik Yaklaşım Mehmet Esat Duymuş Bölümü Görüntüle
Özefajiyal Ve Gastrik Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (emr) Ve Endoskopik Submukozal Diseksiyon (esd) Yüksel Altınel, Gülçin Ercan Bölümü Görüntüle
Peg (perkütan Endoskopik Gastrostomi) Serhat Meriç Bölümü Görüntüle
Helikobakter Pylori Tanı Ve Tedavi Endikasyonları Derya Salim Uymaz Bölümü Görüntüle
Endoskopik İşlemlerde Sedasyon Ersagun Tuğcugil Bölümü Görüntüle
Mide Hastalıkları Cerrahisinde Anestezi Ahmet Şen Bölümü Görüntüle
Mide Hastalıklarında Stent Kullanımı Hakan Yiğitbaş Bölümü Görüntüle
Mide Kanserinde Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapinin Yeri Serdar Şenol Bölümü Görüntüle
Mide Kanserinde Multimodal Tedavi Yaklaşımları Ve Radyoterapinin Yeri Metin Figen, Esengül Koçak Uzel Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :