Diyabetik Hastada Kardiyovasküler Hastalık Risk Ve Değerlendirilmesi: Risk Hesaplama Araçları

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 63-66
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Diyabet, aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür ve diyabetik hastalarda kardiyovasküler komplikasyonlar en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu nedenle, diyabetik hastaların kardiyovasküler risklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve tedavi süreçlerinin planlanması önemlidir. Kardiyovasküler risk hesaplama araçları, yüksek riskli hastaların belirlenmesi ve risk azaltımı stratejilerinin uygulanması için kullanılır. Diyabetik hastalarda kullanılan risk hesaplama araçlarında, diyabetin süresi, tanı alınan yaş ve glikozile hemoglobin gibi faktörler de hesaba katılarak daha doğru sonuçlar elde edilir. Ancak, şu anda herhangi bir risk hesaplama aracının diğerine üstünlüğü konusunda bir öneri bulunmamaktadır. Ayrıca, diyabetik hastalar için özel olarak geliştirilmiş risk hesaplama araçlarının kullanılması önerilmektedir, çünkü genel popülasyon için hazırlanan araçlarda diyabet varlığı risk faktörleri içine dahil edildiğinde hesaplanan kardiyovasküler riskin gerçek riskten farklı çıkabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, diyabetik hastalar için özel olarak geliştirilmiş risk hesaplama araçlarının kullanılması daha doğru sonuçlar elde etmek için önemlidir.(AI)

Kitap Adı: Diyabet Ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 532
DOI: 10.37609/akya.2526
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Diyabet Tanımı, Patofizyolojisi, Epidemiyolojisi İhsan Ayhan Bölümü Görüntüle
Diyabet Dışı İnsülin Direnci Sendromları Tanımı, Patofizyolojisi Ve Epidemiyolojisi Ari Avni Erbil Bölümü Görüntüle
Ateroskleroz Ve Kardiyovasküler Hastalık Tanımı, Patofizyolojisi Ve Epidemiyolojisi Murat Özmen, Sidar Şiyar Aydın Bölümü Görüntüle
Diyabet Ve Kardiyovasküler Hastalık Patofizyolojisinde Endotel Özlem Zeynep Akyay Bölümü Görüntüle
Diyabet Ve Kardiyovasküler Hastalık Patofizyolojisinde Böbrek Arda Erdut Bölümü Görüntüle
Diyabet Ve Kardiyovasküler Hastalık Patofizyolojisinde Sinir Sistemi Rıza Gökhan Baykal Bölümü Görüntüle
Diyabet Ve Kardiyovasküler Hastalık Patofizyolojisinde Adipoz Doku Kadir İntaş Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Kardiyovasküler Hastalık Risk Ve Değerlendirilmesi: Klinik Değerlendirme Alper Tuna Güven Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Kardiyovasküler Hastalık Risk Ve Değerlendirilmesi: Risk Hesaplama Araçları Alper Tuna Güven Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Kardiyovasküler Hastalık Risk Ve Değerlendirilmesi: Görüntüleme Yöntemleri Ali Osman Yıldırım Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Kardiyovasküler Hastalık Risk Azaltımı: İlaç Dışı Ve İlaç Tedavileri Ali Osman Yıldırım Bölümü Görüntüle
Diyabet Tedavileri 1: Yaşam Tarzı Değişiklikleri Hayri Bostan Bölümü Görüntüle
Diyabet Tedavileri 2: İnsülin Dışı Antidiyabetikler Galip Can Uyar Bölümü Görüntüle
Diyabet Tedavileri 3: İnsülinler Galip Can Uyar Bölümü Görüntüle
Diyabet Tedavileri 4: Diyabet Teknolojileri Adile Begüm Bahçecioğlu Mutlu Bölümü Görüntüle
Antiagregan Ve Antikoagülan Tedavi Kenan Erdem Bölümü Görüntüle
Antihipertansif Tedaviler Tuba Güçtekin Bölümü Görüntüle
Anti-iskemik Tedaviler Nihan Bahadır Bölümü Görüntüle
Antiaritmik Tedaviler Nihan Bahadır Bölümü Görüntüle
Kalp Yetersizliği Tedavisinde Kullanılan Ajanlar Emrah Kaya Bölümü Görüntüle
Dislipidemi Tedavisinde Kullanılan Ajanlar Faik Özel Bölümü Görüntüle
Obezite Tedavileri 1: Medikal Tedaviler Cansu Çıkın Boztuğ Bölümü Görüntüle
Obezite Tedavileri 2: Girişimsel Tedaviler Can Yahya Boztuğ Bölümü Görüntüle
Metformin Tedavisinin Kardiyovasküler Hastalık, Kan Basıncı Ve Kalp Yetmezliği Üzerine Etkileri Murat Özdede Bölümü Görüntüle
İnsülin Sekretogoglarının Kardiyovasküler Hastalık, Kan Basıncı Ve Kalp Yetmezliği Üzerine Etkileri Cansu Ayhan Şeker Bölümü Görüntüle
Dpp-4 İnhibitörlerinin Kardiyovasküler Hastalık, Kan Basıncı Ve Kalp Yetmezliği Üzerine Etkileri Cansu Ayhan Şeker Bölümü Görüntüle
Tiyazolidindion Grubu İlaçların Kardiyovasküler Hastalık, Kan Basıncı Ve Kalp Yetmezliği Üzerine Etkileri Murat Özdede Bölümü Görüntüle
Sglt-2 İnhibitörlerinin Kardiyovasküler Hastalık, Kan Basıncı Ve Kalp Yetmezliği Üzerine Etkileri Yusuf Öztürk Bölümü Görüntüle
Glp-1 Reseptör Analoglarının Kardiyovasküler Hastalık, Kan Basıncı Ve Kalp Yetmezliği Üzerine Etkileri Yusuf Öztürk Bölümü Görüntüle
İnsülinlerin Kardiyovasküler Hastalık, Kan Basıncı Ve Kalp Yetersizliği Üzerine Etkileri Himmet Durmaz Bölümü Görüntüle
Kardiyovasküler Hastalıklar Ve Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan Ajanların Glukoz Metabolizması Üzerine Etkileri Muhammed Fuad Uslu Bölümü Görüntüle
Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonlar Ve Kardiyovasküler Hastalık 1: Diyabetik Nöropati Seher Çetinkaya Altuntaş Bölümü Görüntüle
Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonlar Ve Kardiyovasküler Hastalık 2: Diyabetik Nefropati Murat Özdede Bölümü Görüntüle
Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonlar Ve Kardiyovasküler Hastalık 3: Diyabetik Retinopati Umay Güvenç Bölümü Görüntüle
Diyabetik Ayak Sıla Çetik Bölümü Görüntüle
Diyabetik Akut Komplikasyonlar Ve Kardiyovasküler Hastalıklar Çağatay Tunca Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Akut Koroner Sendromlar 1 : St Yükselmesiz Akut Koroner Sendromlar Remziye Doğan Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Akut Koroner Sendromlar 2: St Yükselmeli Akut Koroner Sendromlar Nazlı Turan Şerifler Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Kronik Koroner Sendromlar Ersin Doğanözü Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Serebrovasküler Hastalık Gökçe Ayhan Arslan Bölümü Görüntüle
Karotis Arter Hastalığı Ve Diyabet Esra Çolak Bölümü Görüntüle
Renal Arter Hastalığı Ve Diyabet Feride Özkara Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Periferik Kardiyovasküler Hastalık 3: Alt Ekstremite Arter Hastalığı İlkin Guliyev Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Hipertansiyon Sabri Engin Altıntop Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Kalp Yetersizliği Ayşenur Miray Yarlıoğlu Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Aritmiler Ve Ani Kardiyak Ölüm Ali Sezgin Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Aort Hastalıkları Beyza Taşkent Sezgin Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Dislipidemi Özlem Doğru Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Kronik Böbrek Hastalığı Sabri Engin Altıntop Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Obezite Cansu Çıkın Boztuğ Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastalarda Erektil Disfonksiyon Ahmet Asfuroğlu, Renat Dadashov Bölümü Görüntüle
Prediyabetik Hastada Kardiyovasküler Hastalık Damla Köksalan Bölümü Görüntüle
Gestasyonel Diyabetik Hastada Kardiyovasküler Hastalıklar Berçem Afşar Karatepe Bölümü Görüntüle
Kardiyak Kritik Hastada Glukoz Homeostazı Ve Diyabet Ayşe Müge Karcıoğlu Bölümü Görüntüle
Kalp Nakli Hastasında Glukoz Homeostazı Ve Diyabet Yusuf Ziya Şener, Tayfur Erdoğdu Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Venöz Tromboembolik Olaylar Deniz Cengiz Bölümü Görüntüle
Kardiyo-diyabetik Etkileri Bulunan Erişkin Kalıtsal Metabolizma Hastalıkları Adile Begüm Bahçecioğlu Mutlu Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Kardiyovasküler Ve Dahili Preoperatif Değerlendirme Sıla Çetik Bölümü Görüntüle
Diyabetik Hastada Kardiyovasküler Cerrahi Oğuz Arslantürk Bölümü Görüntüle
Diyabet Ve Kardiyovasküler Hastalıklarda Ortak Etken: Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Sevgi Bilen Ayhan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :