Hava Kirliliği Maruziyetinin Üreme Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 19-40
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Sağlığa yönelik en büyük çevresel risklerden biri olan hava kirliliği, neredeyse son yüzyılda tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Çevresel ve mesleki maruziyetler kadın ve erkek üremesi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. PM2.5 ve diğer hava kirleticilerin üreme sistemi üzerindeki patolojik mekanizmasının sistematik ve derinlemesine incelenmesi, yalnızca ilgili hastaların tedavisine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda halkın genel yaşam kalitesini iyileştirmeye de yardımcı olacaktır. Bu bağlamda hava kirliliğine maruz kalma hem üreme fonksiyonlarını etkilemekte hem de doğumda yaşam beklentisini kısalttığı için kirlilik seviyelerini azaltmak insanların daha sağlıklı yaşamasına katkı sağlayacaktır. Güvenilir bakım sağlayıcıları olan hemşireler şimdi ve gelecekte üremede rol alan bireylerin tüm yaşam dönemlerinde sağlığını koruyacak politikaları savunmak için özel bir fırsata ve sorumluluğa sahiptirler. Ayrıca hava kirliliğine karşı sağlık savunucusu ve geliştiricisi rolü olan hemşireler; risk altındaki kişileri belirleyebilir, kimyasal toksik maddelerin etkileri hakkında eğitim verebilir,  kadınları ve erkekleri önlem alma konularında güçlendirebilir, disiplinler arasında işbirliği/ortaklık ve bilgi paylaşımı sağlayarak etkin politikalar ve kampanyalar yürütebilmelidir.

Kitap Adı: Hemşirelikte Güncel Araştırmalar
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 190
DOI: 10.37609/akya.2435
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :