Primer Sistemik Tedavi Sonrası Cerrahi Tedavi

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 235-254
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, erken evre meme kanserinin neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi tedavisiyle ilgili yaklaşımların güncel gelişmeler ışığında aktarıldığı belirtilmektedir. Neoadjuvan tedavi, meme kanseri hastalarında cerrahi öncesinde uygulanan terapilerin avantajlarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemi, meme koruyucu cerrahi yapılmasına uygun olmayan hastalarda tümör çapının küçültülerek meme koruyucu cerrahi uygulanmasını sağlayabilir. Ayrıca, aksiller metastazı olan hastalarda neoadjuvan tedavi ile aksillanın negatifleşmesi, daha az invaziv aksiller yaklaşımların uygulanmasına ve adjuvan tedavinin şekillendirilmesine olanak sağlar. Neoadjuvan tedavi ayrıca cerrahi işlem sırasında tümör ekim olasılığını azaltır ve kemoterapötik tedaviye yanıtın in-vivo olarak gözlenmesine olanak sağlar. Bununla birlikte, neoadjuvan tedaviye yanıtın değerlendirilmesi önemlidir ve radyolojik ve patolojik değerlendirme multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Neoadjuvan tedavi ile patolojik tam yanıt sağlanan hastalarda ölüm riski adjuvan tedavi alan gruba göre azalırken, parsiyel yanıt alan hastalarda da olumlu sonuçlar elde edilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Meme Kanseri Cerrahisi
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 364
DOI: 10.37609/akya.1743
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Meme Ve Aksilla Anatomisi Murat Bulut Özkan Bölümü Görüntüle
Meme Gelişimi Ve Fizyolojisi Coşkun Çakır Bölümü Görüntüle
Meme Kanseri Epidemiyolojisi Mustafa Gök Bölümü Görüntüle
Herediter Meme Kanseri Ve Risk Azaltıcı Yöntemler Muhammed Selim Bodur Bölümü Görüntüle
Meme Kanserinde Risk Faktörleri Ve Etkileri Mustafa Tercan Bölümü Görüntüle
Görüntüleme Ve Tanı Yöntemleri Mahmut Said Değerli, Tayfun Bilgiç Bölümü Görüntüle
Meme Kanseri Tarama Programları Yunus Dönder Bölümü Görüntüle
Risk Azaltıcı Meme Cerrahisi Ve Rekonstrüksiyon Seçenekleri Mehmet Tolga Kafadar Bölümü Görüntüle
Risk Azaltıcı Over Cerrahisi Mehmet Esat Duymuş Bölümü Görüntüle
Yüksek Riskli Kadınlarda Kemoprevensiyon Bülent Çomçalı Bölümü Görüntüle
Meme Kanserinde Moleküler Tiplendirme Ve Multigen Analizleri Yaşar Çöpelci Bölümü Görüntüle
Yüksek Riskli Meme Lezyonlarının Patolojisi Ve Yönetimi Ayla Yılmaz Bölümü Görüntüle
Duktal Karsinoma İnsitu’da Tanı Tayfun Bilgiç, Mahmut Said Değerli Bölümü Görüntüle
Duktal Karsınoma In-sıtu’da Tedavi Gamze Kızıltan Bölümü Görüntüle
Meme Kanserinde Tanı Ve Klinik Evreleme Ecem Memişoğlu Bölümü Görüntüle
Meme Kanseri Patolojisi Giray Akgül Bölümü Görüntüle
Mastektomi Teknikleri Cem Azılı Bölümü Görüntüle
Meme Koruyucu Cerrahi Endikasyonları Ve Teknikleri Oruç Numan Gökçe Bölümü Görüntüle
Onkoplastik Meme Koruyucu Cerrahi: Endikasyonları Ve Teknikleri Saliha Karagöz Eren Bölümü Görüntüle
Primer Sistemik Tedavi Sonrası Cerrahi Tedavi Nurhan Haluk Belen Bölümü Görüntüle
Meme Kanserinde Lokal Nüks Durumunda Cerrahi Tedavi Özgün Güngör Bölümü Görüntüle
Aksiller Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Mustafa Demir Bölümü Görüntüle
Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonu Metin Şenol Bölümü Görüntüle
Aksiller Tersine Haritalama Mehmet Zeki Buldanlı Bölümü Görüntüle
Gebelik İlişkili Meme Kanserinde Tanı Ve Tedavi Yönetimi Azmi Lale Bölümü Görüntüle
Erkek Meme Kanseri Etyolojisi, Risk Faktörleri Ve Yönetimi Mümtaz Erakın Bölümü Görüntüle
Meme Sarkomlarının Tanı Ve Tedavisi Abdullah Güneş, Çağrı Tiryaki Bölümü Görüntüle
Onkolojik Meme Cerrahisi Sonrası Meme Rekonstrüksiyon Seçenekleri Neşe Kurt Özkaya Bölümü Görüntüle
Erken Evre Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Pınar Çağlar Aytaç Bölümü Görüntüle
Lokal İleri Evre Meme Kanserinde Tedavi Ve Cerrahi Yaklaşım Tuncer Öztürk Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :