Radyasyon Maruziyetinin Sebep Olduğu Gastrointestinal Hasarın Cerrahi Yönetimi

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 679-692
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Özet bulunmamaktadır.

Kitap Adı: Radyasyon Maruziyeti
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 968
DOI: 10.37609/akya.1796
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Radyasyon Maruziyeti Farkındalığı Ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Üzerinden Oluşturulması Sema Yılmaz Rakıcı, Burak Uzunibrahimoğlu Bölümü Görüntüle
Tıpta İyonize Radyasyon Farkındalığı Eğitimi Çiğdem Kanburoğlu Bölümü Görüntüle
Atomlar, Çekirdekler Ve Radyoaktivite Ahmet Fatih Oruç, Şule Karabulut Gül Bölümü Görüntüle
İyonize Radyasyona Maruz Kalma Kaynakları Hilal Kızıltunç Özmen, Burcu Alan Bölümü Görüntüle
Nükleer Tıpta Hastanın Maruz Kaldığı Radyasyon Ve Radyasyondan Korunma Canan Yavruoğlu Bölümü Görüntüle
Radyonüklidlerle Görüntüleme Ve Tedavide Radyasyon Maruziyeti Demet Nak Bölümü Görüntüle
Radyoaktif Atık Yönetimi Sibel Göksel Bölümü Görüntüle
Işın Üretimi: Radyoterapi: Megavoltaj Hızlandırıcılar Emel Hacıislamoğlu Bölümü Görüntüle
Radyasyon Tespiti Ve Ölçümü Yunus Çınar Bölümü Görüntüle
Radyasyon Dozimetrisi Mehmet Eren Bölümü Görüntüle
Brakiterapi Gerçekten De Normal Dokular İçin Minimum Doz Mu? Brakiterapi Kazaları, Dozimetrisi Gonca Hanedan Uslu Bölümü Görüntüle
Bilgisayarlı Tomografide Bireysel Organ Dozlarının Hesaplanması Hasan Gündoğdu Bölümü Görüntüle
Pozitron Emisyon Tomografisinin Uzun Dönem Yan Etkileri Ogün Bülbül Bölümü Görüntüle
Radyasyon Biyolojisi, Radyobiyoloji Hüseyin Tepetam Bölümü Görüntüle
Radyasyona Organ Ve Sistemlerin Tepkisi Dilek Unal Bölümü Görüntüle
Radyasyonun Nörofizyolojik Etkileri Sinan Saral Bölümü Görüntüle
Düşük Doz Radyasyonun Etkileri Duygu Gedik, Ayşe Altınok Bölümü Görüntüle
Radyasyon Maruziyetinde Dna Ve Kromozom Hasarları-onarım Mekanizmaları Özlem Aynacı Bölümü Görüntüle
Radyasyona Spesifik Organ Sistem Yanıtları, Normal Doku Genel Tepkileri Burcu Alan, Hilal Kızıltunç Özmen Bölümü Görüntüle
Baş Boyun Radyoterapisi Sonrası Tükürük Bezi Disfonksiyonu, Kserostomi Alınması Gereken Önlemler Zerrin Özergin Coşkun Bölümü Görüntüle
Baş Boyun Radyoterapilerine Bağlı Oral Mukozitler Zerrin Özergin Coşkun Bölümü Görüntüle
Radyasyonun Oküler Komplikasyonları Fatma Sümer Bölümü Görüntüle
Radyasyon Maruziyetinin Psikolojik Etkileri Meltem Puşuroğlu Bölümü Görüntüle
Radyoterapi Sonrası Yan Etki İçin Puanlama Sistemleri Emine Canyılmaz Bölümü Görüntüle
Kraniyal Radyotoksisite Feryal Karaca Bölümü Görüntüle
Kranial Işınlamalar Sonrası Beyin Cerrahisi Ameliyatlarındaki Zorluklar Ve Işınlamaların Santral Sinir Sistemi Üzerindeki Geç Yan Etkileri Vaner Köksal Bölümü Görüntüle
Kranial Radyonekroz Ve Tedavisi Osman Ersegun Batçık Bölümü Görüntüle
Radyoterapi Sonrası Baş Boyun Cerrahisinde Zorluklar Özlem Çelebi Erdivanlı Bölümü Görüntüle
Baş Boyun Bölgesinde Radyoterapi Sonrası Değişiklikler Ve Karotis Değerlendirilmesi Özlem Çelebi Erdivanlı Bölümü Görüntüle
Radyoterapi Sonrası Gastrointestinal Sistem Cerrahisi M. Kadri Çolakoğlu, Alper Güven Bölümü Görüntüle
Tedaviye Sekonder İskelet Sistemi Bozuklukları, Tedavisi Ve Alınacak Önlemler Rıfat Şahin Bölümü Görüntüle
Radyoterapinin Kardiyak Komplikasyonları Ve Kalp Damar Cerrahisi Açısından Zorlukları Doğuş Hemşinli, Hüsniye Sarıyıldız, Şaban Ergene, Sedat Ozan Karakişi Bölümü Görüntüle
Radyoterapinin Vasküler Komplikasyonları Ve Alınacak Önlemler Hüsniye Sarıyıldız, Doğuş Hemşinli, Sedat Ozan Karakişi, Şaban Ergene Bölümü Görüntüle
Radyasyon Nefriti Fatma Sert Bölümü Görüntüle
Radyoterapinin Pulmoner Komlikasyonları Songül Özyurt Bölümü Görüntüle
Radyodermatit İbrahim Etem Arıca, Seda Nişancı Bölümü Görüntüle
Çocukluk Çağında Radyasyon Maruziyeti Ve Duyarlılığı Semiha Çakmak Bölümü Görüntüle
Pediatrik Hastaların Radyoterapisinde Radyasyon Maruziyetinin Gelecekteki Sorunları Burak Erdemci Bölümü Görüntüle
Çocukluk Çağı Kanserlerinde Radyoterapinin Psikiyatrik Etkileri Esra Hoşoğlu Bölümü Görüntüle
Radyoterapinin Endokrinolojik Komplikasyonları Saliha Ahmetoğlu Bölümü Görüntüle
Non İyonizan Radyasyonun Nörolojik Etkileri Arzu Aldemir Atmaca Bölümü Görüntüle
Radyoterapi Sonrası Yaşam Konforunu İyileştirecek Fizik Tedavi Rehabilitasyon Programları Ve Alınacak Önlemler Gonca Özden Bölümü Görüntüle
Radyasyon Maruziyetinin Onkogenler Üzerine Etkileri Şenol Çitli Bölümü Görüntüle
Radyasyona Bağlı Karsinojenez Zümrüt Bahat Bölümü Görüntüle
Radyasyonun Kadın Fertilitesi Üzerine Etkileri Yeşim Bayoğlu Tekin Bölümü Görüntüle
Onkofertilite Ve Radyasyon Duygu Kavak Bölümü Görüntüle
Gebe Ve Emzirenlerde Görüntülemeler Ve Potansiyel Hamile Hastalar Ergül Demirçivi Bölümü Görüntüle
Gebelerde Acil Ürolojik İşlemlerde Radyasyon İçeren Girişimler Fırat Akdeniz Bölümü Görüntüle
Erkekte Radyasyon Ve İnfertilite Hüseyin Eren, Selim Yazar Bölümü Görüntüle
Radyolojik Ve Nükleer Terörizm Telat Aksu Bölümü Görüntüle
Radyasyon Kazaları Özgür Altmışdörtoğlu Bölümü Görüntüle
Radyasyona Maruz Kalan Hastaların Acil Olarak İlk Yaklaşım Özlem Bilir Bölümü Görüntüle
Akut Radyasyon Sendromunda Hemşirelik Bakımı Vacide Aşık Özdemir Bölümü Görüntüle
Akut Radyasyon Sendromunda Destekleyici Bakım, Tbi Ölümcüllüğü, Kök Hücre Kurtarma Tedavisi Begüm Ökten Bölümü Görüntüle
Akut Radyasyon Sendromu Tanımı Alparslan Serarslan Bölümü Görüntüle
Prodromal Radyasyon Sendromu, Lethal Ve Subletal Dozlar Ve Terapötik Yaklaşım Ela Delikgöz Soykut Bölümü Görüntüle
Akut Radyasyon Sendromunda Hematopoetik Sendromu Ve Terapötik Yaklaşım Elanur Karaman Bölümü Görüntüle
Akut Radyasyon Sendromu Veya Total Vücut Işınlamasında Profilaktik Veya Terapotik Antibiyoterapi İlknur Esen Yıldız Bölümü Görüntüle
Gastrointestinal Sendrom Ve Medikal Terapotik Yaklaşım Elif Sağ Bölümü Görüntüle
Akciğerlerde Akut Radyasyon Hasarı Neslihan Özçelik, Kübra Uyar Er Bölümü Görüntüle
Radyasyon Maruziyetinin Sebep Olduğu Gastrointestinal Hasarın Cerrahi Yönetimi Gökhan Demiral Bölümü Görüntüle
Akut Radyasyon Sendromunda Analjezi Başar Erdivanlı Bölümü Görüntüle
İntraoperatif Radyoterapi Sırasında Anestezi Şule Batçık Bölümü Görüntüle
Normal Dokunun Radyasyon Sonrası Erken Ve Geç Patolojik Yanıtları Hatice Küçük Bölümü Görüntüle
Yüksek Doz Radyasyona Dokunun Patolojik Cevabı Gülname Fındık Güvendi Bölümü Görüntüle
Tedavi Sonrası Onkolojik Olarak Patolojik Yanıtın Değerlendirilmesi Ve Tümör Regresyon Derecelendirme Sistemleri Mürüvvet Akçay Çelik Bölümü Görüntüle
Radyasyonla İlişkili Kanserlerin Histopatolojik Özelikleri Ve Moleküler İmzaları Fikret Dirilenoğlu Bölümü Görüntüle
Görüntüleme Yöntemlerinde Radyasyon Maruziyeti Nur Hürsoy Bölümü Görüntüle
Meme Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonrası Görüntülemede Yaşanan Zorluklar Filiz Taşçı Bölümü Görüntüle
Çocukluk Çağı Kanserlerinde Radyoterapi Sonrası Radyoloji Filmlerde Radyasyonun İzleri Uğur Kesimal Bölümü Görüntüle
Radyoterapi Alan Hastalarda Geç Dönem Radyoloji Filmlerinde Radyasyonun İzleri Fatma Beyazal Çeliker Bölümü Görüntüle
Radyoterapi Sonrası Beyinde Radyolojik Değişiklikler Tümör Psödoprogresyonu Ve Radyasyon Nekrozu Hande Melike Bülbül Bölümü Görüntüle
Radyasyondan Korunma Sümerya Duru Birgi Bölümü Görüntüle
Pediatrik Kateterizasyon Gibi Radyolojik Girişimsel İşlerde Hasta Hazırlığı Radyasyon Maruziyeti Ve Korunma Yolları Hüseyin Karadağ Bölümü Görüntüle
Erişkinde Girişimsel Radyolojik İşlemlerde Radyasyon Maruziyeti Ve Korunma Yolları Erdem Birgi Bölümü Görüntüle
İntraoperatif Radyoterapide Radyasyon Maruziyeti Ve Cerrahların Dikkat Etmesi Gereken Durumlar Mikail Uyan Bölümü Görüntüle
Radyoterapi Sonrası Operasyonlarda Anestezi Hazırlığı Ve Perioperatif Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar Tolga Koyuncu Bölümü Görüntüle
Ameliyathane Ortamında Radyasyon Maruziyeti Ve Güvenliği Leyla Kazancıoğlu Bölümü Görüntüle
Radyasyonun Sterilizasyonda Kullanımı İlkay Bahçeci Bölümü Görüntüle
Gıdalarda Radyasyon İzleri Ve Sağlık Üzerine Etkileri Pınar Naile Öğüten Bölümü Görüntüle
Erişkin Kardiyoloji Pratiğinde Radyasyon Maruziyeti Ve Maruziyeti Azaltma Önlemleri Hüseyin Durak Bölümü Görüntüle
Radyasyona Maruz Kalmanın Potansiyel Kaynakları Ve Radyasyon Kirliliği Cüneyt Ardıç, Kerem Uzun Bölümü Görüntüle
Radyasyon Hasarının Komplikasyonlarının Yönetiminde Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Başar Erdivanlı Bölümü Görüntüle
Radyasyonun Dokularda Neden Olduğu Toksisitenin Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmalara Histopatolojik Bir Bakış Tolga Mercantepe Bölümü Görüntüle
Radyasyon Tarafından İndüklenen Kanser Rat Modelleri Hamit Yılmaz, Levent Tümkaya Bölümü Görüntüle
Tıpta İyonize Radyasyon Maruziyeti Durumlarında Aydınlatılmış Onam Formları Özge Özdemir Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :