Kemik İliği Transplantasyonu Uygulanmış Hastaya Preoperatif Yaklaşım

Yazar: Bilal Aygün
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 135-144
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Kemik iliği transplantasyonu (KİT), birçok hematolojik hastalığın etkili tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavi yöntemi, allojenik hematopoetik kök hücre nakli (AHKHN), otolog hematopoetik kök hücre nakli (OHKHN) ve singeneik hematopoetik kök hücre nakli (SHKHN) olmak üzere farklı şekillerde uygulanabilir. Kemik iliği, periferik kan veya umblikal korddan elde edilen kök hücreler kullanılarak yapılan bu nakiller, hastalara yüksek doz kemoterapi veya radyoterapi sonrası gerçekleştirilir. AHKHN, birçok malign ve malign olmayan hematolojik hastalıkta küratif etki sağlamaktadır ve giderek artan sıklıkta tercih edilmektedir. Öte yandan, OHKHN daha yaygın olarak hematolojik hastalıklarda kullanılmaktadır. Kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalar, immünsüpresif tedaviler almakta ve bu tedavilerin yan etkileriyle karşılaşabilmektedir. Bu nedenle, perioperatif yönetim ve anestezik ajan seçimi bu hastalar için önemlidir. Kalsinörin inhibitörleri gibi ilaçların kan seviyeleri düzenli olarak izlenmeli ve immünosupresif tedavi perioperatif dönemde devam etmelidir. Siklosporin ve takrolimus gibi ilaçlar, diğer ilaçların etkisini değiştirebilir ve doz modifikasyonu gerektirebilir. Preoperatif değerlendirme sürecinde, bu faktörler dikkate alınmalı ve hastaların durumlarına uygun bir anestezi planı oluşturulmalıdır.(AI)

Kitap Adı: Preoperatif Değerlendirmede İç Hastalıkları Prensipleri
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Özofagus Ve Mide Patolojilerinde Preoperatif Değerlendirme Döndü Genç Moralar Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme Gökhan Tazegül Bölümü Görüntüle
Bağırsak Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme Erhan Ergin Bölümü Görüntüle
Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Başak Çakır Güney, Süleyman Baş Bölümü Görüntüle
Karaciğer Transplantasyonu Uygulanmış Hastaya Preoperatif Yaklaşım Mevlüt Kıyak Bölümü Görüntüle
Pankreas Patolojilerinde Preoperatif Değerlendirme Elmas Biberci Keskin, Harun Uysal Bölümü Görüntüle
Safra Yolları Ve Safra Kesesi Patolojilerinde Preoperatif Değerlendirme Yakup Ülger Bölümü Görüntüle
Gastrointestinal Sistem Operasyonu Ve Gastrointestinal Sisteme Medikal Enstrumantasyon Uygulanmış Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Sevil Özer Sarı Bölümü Görüntüle
Hepatit Hastalarında Preoperatif Değerlendirme Murat Deveci Bölümü Görüntüle
Anemide Preoperatif Değerlendirme Hafize Kızılkaya Bölümü Görüntüle
Polistemide Preoperatif Değerlendirme Ayşe Uysal Bölümü Görüntüle
Hücresel Hemostaz Bozukluğu Olan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Didar Yanardağ Açık Bölümü Görüntüle
Antiplatelet Tedavi Altındaki Hastaya Preoperatif Yaklaşım Elif Bayraktar Bölümü Görüntüle
Trombositopeni Ve Trombositozu Olan Hastalarda Preoperatif Yaklaşım Hatice Aslan Sırakaya Bölümü Görüntüle
Hematolojik Kanserli Hastaların Ameliyat Öncesi Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Derviş Murat Akkurd Bölümü Görüntüle
Kemik İliği Transplantasyonu Uygulanmış Hastaya Preoperatif Yaklaşım Bilal Aygün Bölümü Görüntüle
Ailesel Akdeniz Ateşi Ve Gut Hastalığında Preoperatif Değerlendirme Mehtap Tınazlı Bölümü Görüntüle
Behçet Hastalığında Preoperatif Değerlendirme Andaç Komaç Bölümü Görüntüle
Dejeneratif Eklem Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme Hatice Hamarat Bölümü Görüntüle
Uzun Süreli Steroid Tedavisi Alan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Ahmet Çizmecioğlu Bölümü Görüntüle
Steroid Dışı İmmünsupresif İlaç Tedavisi Alan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Melda Ulaş Güncan, Emine Duygu Ersözlü Bölümü Görüntüle
Biyolojik İlaç Kullanan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Tuğba İzci Duran Bölümü Görüntüle
Spondiloartropatilerde Preoperatif Hazırlık Samet Karahan Bölümü Görüntüle
Romatoid Artrit Tanılı Hastada Preoperatif Değerlendirme Suade Özlem Badak Bölümü Görüntüle
Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Preoperatif Değerlendirme Hasan Göğebakan Bölümü Görüntüle
Diabetes Mellitus Tip 1 Tanılı Hastada Preoperatif Değerlendirme Abdullah Doğan Bölümü Görüntüle
Diyabetes Mellitus Tip 2 Tanılı Hastada Preoperatif Değerlendirme Mevlüt Hakan Göktepe Bölümü Görüntüle
Brittle Diyabetes Mellitus’ta Preoperatif Yaklaşım Emre Gezer Bölümü Görüntüle
İnsülin Pompası Kullanan Hastada Preoperatif Değerlendirme Banu Kara Kıvanç Bölümü Görüntüle
Hipoglisemi Ve Preoperatif Yaklaşım Derya Arğun Bölümü Görüntüle
Gestasyonel Diabetes Mellitusta Preoperatif Değerlendirme Özhan Uygun Bölümü Görüntüle
Metabolik Sendrom Ve Obezitede Preoperatif Değerlendirme Berna Yücel Aybal, Süleyman Baş Bölümü Görüntüle
Malnütrisyonda Preoperatif Değerlendirme Vecihe Bayrak Bölümü Görüntüle
Hipotiroidili Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Ebru Özden Yılmaz, Arda Şakir Yılmaz Bölümü Görüntüle
Tirotoksikoz Ve Hipertiroidizmde Preoperatif Değerlendirme İbrahim Vasi Bölümü Görüntüle
Hipofizer Ve Hipotalamik Hastalıklarda Preoperatif Degerlendirme Mehmet Sözen Bölümü Görüntüle
Adrenal Krizde Preoperatif Değerlendirme Özge Özer Bölümü Görüntüle
Hiperfonksiyon Gösteren Adrenal Bezi Kitlelerinde Preoperatif Değerlendirme Özge Özer Bölümü Görüntüle
Bariyatrik Cerrahi Hastalarının Preoperatif Değerlendirmesi Özde Elver Bölümü Görüntüle
Paratiroid Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme Ahmet Toygar Kalkan Bölümü Görüntüle
Akut Böbrek Hasarında Perioperatif Değerlendirme Fatih Gökhan Akbay Bölümü Görüntüle
Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastada Preoperatif Değerlendirme Tuba Güllü Koca Bölümü Görüntüle
Hemodiyaliz Hastalarında Preoperatif Değerlendirme İdris Kırhan Bölümü Görüntüle
Periton Diyalizi Hastalarında Preoperatif Değerlendirme Fatma Kaplan Efe Bölümü Görüntüle
Asit-baz Bozukluklarında Preoperatif Değerlendirme Gözde Türkel Bölümü Görüntüle
Elektrolit Bozukluklarında Preoperatif Değerlendirme Ali Çetinkaya Bölümü Görüntüle
Böbrek Nakilli Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Tahsin Karaaslan Bölümü Görüntüle
Renovasküler Hipertansiyon Hastalarının Preoperatif Değerlendirilmesi Ertuğrul Demirel Bölümü Görüntüle
Hipertansif Hastada Preoperatif Değerlendirme Emine Kaya Bölümü Görüntüle
İskemik Kalp Hastalığında Preoperatif Yaklaşım Fahri Er Bölümü Görüntüle
Kalp Yetersizliğinde Preoperatif Yaklaşım İbrahim Halil Özdemir Bölümü Görüntüle
Kardiyomiyopatili Hastalarda Preoperatif Yaklaşım Nesim Aladağ Bölümü Görüntüle
Aritmilere Preoperatif Yaklaşım Erdi Babayiğit Bölümü Görüntüle
Kalp Kapak Hastalığı Olan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Funda Başyiğit Bölümü Görüntüle
Periferik Vasküler Hastalıklarında Preoperatif Yaklaşım Özkan Kayhan Bölümü Görüntüle
Perikardiyal Hastalığı Olan Hastaların Preoperatif Değerlendirilmesi Şıho Hidayet Bölümü Görüntüle
Kardiyak Transplantasyon Uygulanmış Hastaya Preoperatif Yaklaşım Yusuf Ziya Şener Bölümü Görüntüle
Kardiyak Cihaz İmplante Edilmiş Hastalarda Perioperatif Değerlendirme Ayhan Küp, Abdulkadir Uslu Bölümü Görüntüle
Antikoagülan Tedavi Altındaki Hastaya Preoperatif Yaklaşım Murat Kerkütlüoğlu Bölümü Görüntüle
Kalp Dışı Cerrahi Planlanan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Hilal Kurtoğlu Gümüşel Bölümü Görüntüle
Pulmoner Hipertansiyonda Perioperatif Değerlendirme Ramazan Duz Bölümü Görüntüle
Konjenital Kalp Hastalıklarında Kardiyak Dışı Cerrahide Cerrahi Öncesi Değerlendirme Erdi Babayiğit, Selda Murat Bölümü Görüntüle
Astım Tanılı Hastada Preoperatif Değerlendirme Mehmet Celal Öztürk Bölümü Görüntüle
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Preoperatif Değerlendirme Murat Küçük Bölümü Görüntüle
Pulmoner Emboli Ve Derin Ven Trombozu Tanılı Hastaya Preoperatif Yaklaşım İlknur Kaya, Emrah Kaya Bölümü Görüntüle
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme Mukaddes Kılınç Bölümü Görüntüle
Solunum Yetmezliklerinde Preoperatif Değerlendirme Fatma Tokgöz Akyıl Bölümü Görüntüle
Uykuda Solunum Bozukluklarının Preoperatif Değerlendirilmesi Mehmet Fatih Elverişli Bölümü Görüntüle
Geriatrik Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Veysel Suzan, Hakan Yavuzer Bölümü Görüntüle
Onkolojik Hastada Preoperatif Değerlendirme Sercan Ön Bölümü Görüntüle
Nörolojik Hastalıklarda Preoperatif Değerlendirme Görkem Tutal Gürsoy Bölümü Görüntüle
Otoimmünite Ve İmmün Yetersizlikte Preoperatif Yaklaşım Gökhan Aytekin Bölümü Görüntüle
Gebelikte Preoperatif Yönetim Şerife Özlem Genç Bölümü Görüntüle
Nötropenik Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Hilal Akay Çizmecioğlu Bölümü Görüntüle
Hipertansif Acillerde Preoperatif Değerlendirme Sümeyra Alan Yalım, Zafer Yalım Bölümü Görüntüle
Anafilaksi Öyküsü Olan Hastaların Preoperatif Değerlendirilmesi Esra Karabiber Bölümü Görüntüle
İlaç Ve/veya Besin Alerjisi Olan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme Pamir Çerçi Bölümü Görüntüle
Madde Kullanım Bozukluğunda Preoperatif Değerlendirme Mercan Taştemur Bölümü Görüntüle
Yoğun Bakım Hastasının Preoperatif Değerlendirilmesi Meltem Şimşek Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :