Kbb Anestezisi

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 17-28
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, Kulak Burun Boğaz (KBB) cerrahisinde havayolu yönetimi ve anestezi konuları ele alınmaktadır. KBB cerrahisinde havayolu güvenliği önemli bir konudur ve cerrahi ekibin enstrümantasyonu, cerrahi alan ve patolojiler nedeniyle anestezistler için zorluklar içermektedir. Havayolu ile ilgili problemler ortaya çıktığında cerrahi durdurularak öncelikli olarak sorunun giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca KBB cerrahisi sırasında kardiyak disritmiler ve kan kaybı gibi komplikasyonlar da ortaya çıkabilir. Preoperatif dönemde hastalar cerrah tarafından muayene edildiğinden anesteziyolog ve cerrah arasında iletişim önemlidir. Anestezi sırasında havayolu yönetiminde kaflı endotrakeal tüpler kullanılarak havayolu korunur ve aspirasyon engellenir. KBB cerrahisinde farklı tüp ve konnektörler kullanılmaktadır. Ekstübasyon öncesi ağız içindeki gazlı bezin çıkarılması ve havayolunun temizlenmesi önemlidir. Yumuşak damaktaki kan birikimi ise fatal sonuçlara yol açabilir, bu nedenle nazal aspirasyon yapılması önerilmektedir. Larenksin irritasyonu laringospazm ve öksürüğe neden olabilir. Cerrahi sonrasında inhaler ajan kullanılarak derin ekstübasyon planlanır. Kan ve sekresyonların dikkatli bir şekilde aspirasyonu sonrasında havayolu yerleştirilir.(AI)

Kitap Adı: Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım Ve Yönetim
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 1040
DOI: 10.37609/akya.1239
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Kbb’de Anamnez, Muayene Ve Genel Yaklaşım İsmail Deniz Bölümü Görüntüle
Preoperatif Değerlendirme Serkan Türkili Bölümü Görüntüle
Kbb Anestezisi Ayça Tuba Dumanlı Özcan Bölümü Görüntüle
Zor Havayolu Yönetimi Betül Akaycan Bölümü Görüntüle
Trakeotomi Muhammet Fatih Topuz Bölümü Görüntüle
Temporomandibular Eklem Patolojileri Gözde Orhan Kubat Bölümü Görüntüle
Odontojenik Kist Ve Tümörler Murat Ayata Bölümü Görüntüle
Oral Kavite Ve Orofarenks Lezyonları Ergün Sevil Bölümü Görüntüle
Yutma Fizyolojisi Gökhan Toptaş Bölümü Görüntüle
Obstrüktif Uyku Apnesi Erol Şentürk Bölümü Görüntüle
Temporal Kemik Ve İşitsel Yolların Anatomisi Hüseyin Serdar Yerlikaya Bölümü Görüntüle
İşitme Fizyolojisi Kamil Gökçe Tulacı Bölümü Görüntüle
Odyolojik Testler Pınar Atabey Bölümü Görüntüle
Vestibüler Sistem Fizyolojisi Ve Vestibüler Testler Burak Numan Uğurlu Bölümü Görüntüle
Dış Kulak Yolu Hastalıkları Ayhan Kars Bölümü Görüntüle
Akut Otit Ve Komplikasyonları Süheyla Kandemir Bölümü Görüntüle
Östaki Tüpü Ve Seröz Otitis Media Sercan Çıkrıkcı Bölümü Görüntüle
Kronik Otit Ve Komplikasyonları Gülay Aktar Uğurlu Bölümü Görüntüle
Otoskleroz Nagihan Gülhan Yaşar Bölümü Görüntüle
Timpanoplasti Ceyda Sel Yılmaz Bölümü Görüntüle
Endoskopik Kulak Cerrahisi M. Emrah Kınal Bölümü Görüntüle
Mastoidektomi Hasan Şafakoğullar Bölümü Görüntüle
Tinnitus Fatma Atalay Bölümü Görüntüle
Ani Sensörinöral İşitme Kaybı Mehmet Murat Günay Bölümü Görüntüle
Otoimmun İç Kulak Hastalıkları Remzi Tınazlı Bölümü Görüntüle
Ototoksisite Ayhan Kars Bölümü Görüntüle
Konjenital İşitme Kayıpları Ceren Karaçaylı Bölümü Görüntüle
Akustik Travma Ve Mesleksel İşitme Kayıpları Hakkı Caner İnan Bölümü Görüntüle
Presbiakuzi Bülent Ulusoy Bölümü Görüntüle
İşitsel Nöropati Tuncay Tunçcan Bölümü Görüntüle
İşitmenin Rehabilitasyonu Özlem Yağız Aghayarov Bölümü Görüntüle
Koklear İmplant Cerrahisi Mehmet Serkan Alpaslan Bölümü Görüntüle
Periferik Vestibüler Hastalıklar Hüseyin Samet Koca Bölümü Görüntüle
Santral Vestibüler Patolojilere Genel Yaklaşım Osman Pala Bölümü Görüntüle
Fasiyal Sinir Anatomisi Ve Fasiyal Sinirin Değerlendirilmesinde Kullanılan Testler Mustafa Salih Canpolat Bölümü Görüntüle
Fasiyal Sinirin Klinik Hastalıkları Tuba Doğan Karataş Bölümü Görüntüle
Fasiyal Paralizinin Rehabilitasyonu Furkan Şan, Onur Nursaçan Bölümü Görüntüle
Lateral Kafa Tabanı Cerrahisi Deniz Baklacı Bölümü Görüntüle
Temporal Kemik Tümörleri Murat Kılıç Bölümü Görüntüle
Temporal Kemik Travmaları Abdulkadir Şahin Bölümü Görüntüle
Nazal Solunum Fizyolojisi Serpil Başaran Bölümü Görüntüle
Koku Yolları Ve Fizyolojisi Sevinç Bayrak Bölümü Görüntüle
Nazal Kavite Ve Paranazal Sinüslerin Radyolojisi Pınar Tunçbilek Özmanevra Bölümü Görüntüle
Epistaksis Özlem Akkoca Bölümü Görüntüle
Rinosinüzitler Kübra Topal Bölümü Görüntüle
Alerjik Rinit Serhat İnan Bölümü Görüntüle
Nazal Polipozis Sinem Gökçe Kütük Bölümü Görüntüle
Nonallerjik Rinit Onur Gülel Bölümü Görüntüle
Bos Rinore Tanı Ve Tedavisi Ayşe Karakaya Bölümü Görüntüle
Burun, Paranazal Sinüsler Ve Anterior Kafa Tabanı Benign Neoplazileri Özge Özata Güngör Bölümü Görüntüle
Endoskopik Sinüs Cerrahisi Temel Prensipleri Sermin Kibar Şayan Bölümü Görüntüle
Lakrimal Sistem Ve Cerrahisi Volkan Yücel Bölümü Görüntüle
Hipofiz Hastalıkları Ve Transnazal Endoskopik Hipofiz Cerrahisi Mehmet Emin Çavuş Bölümü Görüntüle
Orbitaya Endoskopik Yaklaşımlar Ve Optik Dekompresyon Abdulhalim Aysel Bölümü Görüntüle
Larinks Anatomisi Merih Önal Bölümü Görüntüle
Larinksin Görüntülenmesi Rukiye Özçelik Erdem Bölümü Görüntüle
Ses Analizi Erhan Arslan Bölümü Görüntüle
Benign Vokal Kord Hastalıkları Fatma Atalay Bölümü Görüntüle
Akut Ve Kronik Larenjitler Cansu Demirkıran Bölümü Görüntüle
Larenksin Nörolojik Hastalıkları Ahmet Yükkalddıran Bölümü Görüntüle
Gastroözefagial Reflü Ve Larenks Elif Kaya Çelik Bölümü Görüntüle
Laringeal Travma Ve Yabancı Cisim Aspirasyonları Murat Sertan Şahin Bölümü Görüntüle
Larinksin Çatı Cerrahisi Ve Tiroplastiler Mehmet Ege Akça Bölümü Görüntüle
Tnm Sınıflaması Ahmet Aksoy Bölümü Görüntüle
Baş-boyun Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım Tuğçe Şimşek Bölümü Görüntüle
Baş-boyun Kanserlerinde Radyoterapi Burak Erdemci Bölümü Görüntüle
Kulak Burun Boğaz Uygulamalarında Robotik Cerrahi Ozan Kuduban Bölümü Görüntüle
Tükrük Bezleri Anatomisi Fizyolojisi Ve Hastalıkları Zeynep Elif Yeşilyurt Bölümü Görüntüle
Sialendoskopi Poyraz Şahin, Süleyman Özdemir Bölümü Görüntüle
Tükrük Bezi Tümörleri Poyraz Şahin Bölümü Görüntüle
Oral Kavite Kanserleri Mehmet Erkan Kaplama Bölümü Görüntüle
Orofarenks Kanseri H. Mervan Değer Bölümü Görüntüle
Nazofarinks Kanseri Zülküf Kaya Bölümü Görüntüle
Hipofarinks Kanserleri Yüce İslamoğlu Bölümü Görüntüle
Erken Evre Larinks Kanserleri Mahmut Demirtaş Bölümü Görüntüle
İleri Evre Larinks Kanserleri Ahmet Doblan Bölümü Görüntüle
Transoral Lazer Larinjektomi Mahmut Demirtaş Bölümü Görüntüle
Parsiyel Ve Total Larinjektomi Teknikleri Burak Erden Bölümü Görüntüle
Total Larinjektomili Hastalarda Vokal Rehabilitasyon Yaser Said Çetin Bölümü Görüntüle
Tiroid Bezi Anatomisi Ve Fizyolojisi Dursun Mehmet Mehel, Mehmet Çelebi Bölümü Görüntüle
Tiroid Bezinin Medikal Hastalıkları Akif Sinan Bilgen Bölümü Görüntüle
Tiroid Nodüllerine Yaklaşım Serap Bulut Çöbden Bölümü Görüntüle
Tiroid Neoplazileri Faruk Kadri Bakkal Bölümü Görüntüle
Tiroidektomi Ve Komplikasyonları Secaattin Gülşen Bölümü Görüntüle
Paratiroid Hastalıkları Ve Cerrahisi Elif Ersoy Çallıoğlu Bölümü Görüntüle
Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazları Huri Sultan Özbilen Bölümü Görüntüle
Baş Boyun Lenfomaları Semih Ak Bölümü Görüntüle
Boyun Kitlelerinde Ayırıcı Tanı Emre Apaydın Bölümü Görüntüle
Derin Boyun Enfeksiyonları Mehmet Akif Dündar Bölümü Görüntüle
Boyun Nörovasküler Tümörleri Ayşegül Gönen Bölümü Görüntüle
Baş Ve Boyun Cilt Kanserleri Ve Melanoma Faruk Kadri Bakkal Bölümü Görüntüle
Boyun Diseksiyonları Çağdaş Sayar Bölümü Görüntüle
Baş Boyun Rekonstruksiyonunda Lokal Flepler Fatih Tetik Bölümü Görüntüle
Baş Boyun Rekonstrüksiyonunda Serbest Flepler Berrak Karatan Bölümü Görüntüle
Estetik Fasiyal Analiz Tuğba Aslan Dündar Bölümü Görüntüle
Primer Rinoplasti Cem Doğan, İsmet Emrah Emre Bölümü Görüntüle
Rinoplasti Tip-valv-nazal Dorsum Modifikasyonları Emrah Tekdemir Bölümü Görüntüle
Otoplasti İrfan Kara, Furkan Şan Bölümü Görüntüle
Blefaroplasti Ozan Erol Bölümü Görüntüle
Mentoplasti İhsan Kuzucu Bölümü Görüntüle
Ritidektomi Semih Özdemir Bölümü Görüntüle
Yaşlı Yüze Yaklaşım Süheyla Kandemir Bölümü Görüntüle
Maksillofasiyal Travmalar Taşkın Tokat Bölümü Görüntüle
Botulinum Toksini Uygulamaları Ozan Erol Bölümü Görüntüle
Fasiyal Estetik Uygulamalar Ve Sosyal Medya Serhat İnan Bölümü Görüntüle
Skar Revizyonu Ve Fasiyal Rekonstrüksiyonda Kullanılan Lokal Flepler Talip Talha Tanyeli Bölümü Görüntüle
Rinoplastide Sütür Teknikleri Halil Polat Bölümü Görüntüle
Velofarengeal Yetmezlik Cem Erdurak Bölümü Görüntüle
Konjenital Baş Ve Boyun Hastalıkları Erdal Sakallı Bölümü Görüntüle
Çocuklarda İşitme Testleri Ve İşitmenin Rehabilitasyonu Ozan Kuduban Bölümü Görüntüle
Pediatrik Otitis Media İsmail Güler Bölümü Görüntüle
Adenotonsiller Hastalıklar Ve Diğer Enfeksiyonlar Berrin Aydın Bölümü Görüntüle
Pediatrik Laringeal Patolojiler Kerem Kökoğlu Bölümü Görüntüle
Pediatrik Rinosinüzitler Elif Dağlı Bölümü Görüntüle
Baş Ve Boyun Vasküler Anomalileri Murat Toraman Bölümü Görüntüle
Pediatrik Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Eda Tuna Yalçınozan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :