Bipolar Bozuklukta Hayvan Modelleri

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 211-222
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, bipolar bozukluğun (BPB) hayvan modelleri üzerindeki etkisi incelenmektedir. BPB, sürekli duygudurum ataklarına sahip olan ve psikososyal bozulmaya neden olan bir psikiyatrik hastalıktır. BPB'nin yaşam boyu prevalansı son yıllarda %5'e kadar çıkmıştır. BPB, manik, depresif ve karma dönemlerden oluşur. Manik dönemde kişide artmış benlik saygısı, azalmış uyku ihtiyacı ve aşırı fiziksel aktivite gibi belirtiler görülürken, depresif dönemde moral bozukluğu, karamsarlık ve enerji azlığı gibi belirtiler ortaya çıkar. BPB'nin tedavisinde duygudurum dengeleyici ilaçlar, antipsikotikler ve bazen antidepresanlar kullanılır. Ancak, BPB'nin hayvan modelleri oluşturulması zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu zorluklar arasında hastalığın doğal döngüsel yapısının modellemesi ve hayvanlarda \"afekti\"nin olmaması yer almaktadır. Bununla birlikte, BPB'nin manik ve depresif dönemlerinin ayrı ayrı modellenebileceği yeni hayvan modelleri, hastalığın altında yatan mekanizmaların anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu makalede, BPB üzerindeki hayvan modellerinin geçerlilik kriterleri olan yüzeyel geçerlik, yapı geçerliliği ve öngörücü geçerlik üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma, BPB'nin hayvan modelleri üzerindeki etkisini anlamak için önemli bir kaynak olabilir.(AI)

Kitap Adı: Klinik Bilimlerde Deney Hayvanı Modelleri
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 893
DOI: 10.37609/akya.434
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Laboratuvar Hayvanlarının Klinik Anatomisi, Fizyolojisi Ve Üreme Biyolojisi Caner Bakıcı, Murat Onur Yazlık Bölümü Görüntüle
Hipotalamo-hipofizer Hormon Fizyolojisi Ve Hayvan Modelleri Özgür Arat Bölümü Görüntüle
Oosit Maturasyonu Hayrunnisa Yeşil, Kemal Sarsmaz Bölümü Görüntüle
Acil Tıpta Sık Karşılaşılan Toksikoloji Vaka Modelleri Abdurrahman Yılmaz Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Endotrakeal Entübasyon Duygu Demiriz Gülmez Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Patlama Modelleri Ayhan Öz Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Kardiyopulmoner Ressüsitasyon Modelleri Ejder Saylav Bora Bölümü Görüntüle
Şok Modelleri Yücel Gültekin Bölümü Görüntüle
Deneysel Menenjit Modelleri Gülnur Kul Bölümü Görüntüle
Akut Böbrek Yetmezliği Deney Hayvan Modelleri Zerrin Özçelik Bölümü Görüntüle
Deneysel Kolit Modelleri Yüksel Altınel Bölümü Görüntüle
Deneysel Obezite Modelleri Ve Araştırma Teknikleri Ersen Eraslan, Ayhan Tanyeli Bölümü Görüntüle
Romatoid Artrit Hayvan Modelleri Melda Ulaş Güncan Bölümü Görüntüle
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Deney Hayvanı Modelleri Güner Yurtsever, Ejder Saylav Bora Bölümü Görüntüle
Akut Respiratuar Distres Sendromu Modelleri Ebru Aladağ Bölümü Görüntüle
Ratlarda Deneysel Hipertansiyon Modelleri Duygun Altıntaş Aykan Bölümü Görüntüle
Deneysel Ateroskleroz Ve Myokardiyal Enfarktüs Modelleri Ahmet Çağrı Aykan Bölümü Görüntüle
Enfektif Endokarditte Hayvan Modelleri Oya Eren Kutsoylu Bölümü Görüntüle
Köpeklerde Mitral Kapağın Ekokardiyografi Ile Değerlendirilmesi Melahat Toker Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Aritmi Modelleri Melih Timuçin Doğan Bölümü Görüntüle
Akciğer Ödemi Modelleri Zühal Çavuş Bölümü Görüntüle
Deneysel Pulmoner Emboli Modelleri Ve Pulmoner Embolide Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri Aziz Gültekin Bölümü Görüntüle
Uyku Yoksunluğu Modeli Özlem Çakırköse Bölümü Görüntüle
Bipolar Bozuklukta Hayvan Modelleri Burcu Kök Kendirlioğlu Bölümü Görüntüle
Depresyonda Hayvan Modelleri Hilal Akköprü Bölümü Görüntüle
Şizofreni Hayvan Modelleri Osman Hasan Tahsin Kılıç Bölümü Görüntüle
Bağımlılıkta Hayvan Modelleri Elif Aktan Mutlu Bölümü Görüntüle
Dehb’da Transgenetik Hayvan Modellerine Bir Bakış Songül Derin Bölümü Görüntüle
Deneysel Parkinson Modelleri Egemen Kaya Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Anksiyete Modelleri Güven Güvendi Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Serebrovasküler Olay Modelleri Okan Ermiş Bölümü Görüntüle
Epilepsi Modelleri Arife Erdoğan Bölümü Görüntüle
Diyabet Ve Diyabetik Nöropati Modelleri Mümin Alper Erdoğan Bölümü Görüntüle
Septik Artrit Araştırmalarında Deneysel Hayvan Modelleri Ayşe Barış Bölümü Görüntüle
Psoriasiste Hayvan Modelleri Pelin Kuteyla Can Bölümü Görüntüle
Akne Vulgariste Deneysel Hayvan Modelleri Türkan Tuğba Yıldız, Zeynep Utlu Bölümü Görüntüle
Atopik Dermatitte Hayvan Modelleri Nurcan Metin, Çağrı Turan Bölümü Görüntüle
Kutanöz Yara Araştırmalarında Hayvan Modelleri Çağrı Turan, Nurcan Metin Bölümü Görüntüle
Osteoporoz Araştırmalarında Deneysel Hayvan Modelleri Alican Barış Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Ultrasonografi Mustafa Mahmut Barış Bölümü Görüntüle
Deneysel Ülser Modelleri Ersen Eraslan, Mustafa Can Güler Bölümü Görüntüle
Deneysel Yanık Modelleri Mehmet Emre Yeğin Bölümü Görüntüle
Deneysel Degloving Yaralanma Modelleri Alper Ural Bölümü Görüntüle
Deneysel Mikrocerrahi Uygulamalarında Kötü, İskemik Ve Trombotik Vasküler Anastomoz Modelleri Özgür Agdoğan Bölümü Görüntüle
Keratit Ve Konjonktivit Modelleri Burak Ulaş Bölümü Görüntüle
Kuru Göz Hastalığında Deney Hayvanı Modellemeleri Özlem Dikmetaş Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Korneal Neovaskularizasyon Modelleri Hüseyin Kaya Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Katarakt Ve Retinopati Modelleri Hüseyin Kaya Bölümü Görüntüle
Glokomda Hayvan Modelleri Neşe Çetin Doğan Bölümü Görüntüle
Korneal Kimyasal Yaralanmalar Ve Deneysel Hayvan Çalışmaları Oluşturma Metotları Mehmet Siraç Demir Bölümü Görüntüle
Deneysel Üveit Modelleri Emine Çiloğlu Bölümü Görüntüle
Deneysel Ani Görme Kaybı Modelleri Ersin Muhafiz Bölümü Görüntüle
Deneysel Kulak Çınlaması (Tinnitus) Modelleri Mustafa Can Güler Bölümü Görüntüle
Larinks Ve Vokal Kord Hasarı Modelleri Emel Tahir Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Alerjik Rinit Modeli Onur Erdoğan Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Ototoksisite Modelleri Derya Kaya Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Kırık İyileşmesi Modelleri Abdullah Küçükalp Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Osteoartrit Modelleri Abdullah Küçükalp Bölümü Görüntüle
Deneysel Osteomyelit Modelleri Sadettin Çiftci Bölümü Görüntüle
Ortopedik Hayvan Modeli Çalışmalarında Biyomekanik Onur Yılmaz, Tolgahan Kuru Bölümü Görüntüle
Pankreatit, Pankreas Tıkanıklığı Deney Hayvanları Modelleri Nadir Adnan Hacım Bölümü Görüntüle
Karaciğer Rezeksiyonu Sonrası Rejenerasyon Modelleri Beslen Göksoy Bölümü Görüntüle
Deneysel Postoperatif Peritoneal Ve Barsak Adezyon Modelleri Dilan Altıntaş Ural, Ali Erdal Karakaya, Ahmet Gökhan Güler Bölümü Görüntüle
Deneysel Peritonit Modelleri Müge Özgüler Bölümü Görüntüle
Biliyer Obstrüksiyonların Deneysel Hayvan Modelleri Yüksel Altınel Bölümü Görüntüle
Deneysel Kanser Modelleri Serdar Gümüş, Ayşe Gizem Ünal Bölümü Görüntüle
Hirschsprung Hastalığı Hayvan Modelleri Aliye Kandırıcı Bölümü Görüntüle
Laparoskopik Ön Koşullandırma (Laparoscopic Preconditioning) Modeli Fulya Yılmaz, K. Koray Baş Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Sepsis Modelleri Emine Kübra Dindar Demiray Bölümü Görüntüle
Travmatik Peritoneal Ve Retroperitoneal Yaralanma Modelleri Muzaffer Önder Öner Bölümü Görüntüle
Deneysel Ağrı Modellerine Yaklaşım Sibel Büyükçoban Bölümü Görüntüle
Yoğun Bakımda Kan Transfüzyonu Ve Hasta Kan Yönetimi Hatice Gül Sarıkaya Bölümü Görüntüle
İskemi Reperfüzyon Hasarı Füsun Baysal Bölümü Görüntüle
Preeklampsi Hayvan Modelleri Hasan Eroğlu Bölümü Görüntüle
Hayvan Deneylerinde Endometriozis Modelleri Seval Yılmaz Ergani Bölümü Görüntüle
İnsan Menopozunda Hayvan Modelleri Hasan Eroğlu, Ahmet Kurt, Harun Egemen Tolunay Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Utero-plasental İskemi Modelleri Mehmet Obut Bölümü Görüntüle
Meme Kanseri Hayvan Modelleri Sabri Güncan Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanları Uterus Transplantasyon Modeli Utku Akgör Bölümü Görüntüle
Endometriyal İmplantasyon Belirteçleri Kemal Sarsmaz, Hayrunnisa Yeşil Bölümü Görüntüle
İntraserebral Hematomda Hayvan Deneyleri Modelleri Taner Engin, Mehmet Onur Yüksel Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Spinal Kord Yaralanması Modelleri Ece Güvendi Bölümü Görüntüle
Deneysel Kafa Travması Modelleri Halil Kul Bölümü Görüntüle
Sinir Hasarı İyileşmesi Hayvan Deneyi Modelleri Nihal Yılmaz Bölümü Görüntüle
Deneysel Sak Modelleri Halil Kul, Gülnur Kul Bölümü Görüntüle
Ratlarda Serebrovasküler Anastomoz Modeli Salim Katar, Pınar Aydın Öztürk Bölümü Görüntüle
Ratlarda Heterotopik Kalp Transplantasyonu Modelleri Utku Tantoğlu Bölümü Görüntüle
Abdominal Aortik İskemi/reperfüzyon Modeli Özlem Çakırköse Bölümü Görüntüle
Deneysel Hayvan Modellerinde Renal Arter Ve Venin Metabolik Ve Travmatik Nedenleri Mustafa Koray Kırdağ Bölümü Görüntüle
Deneysel Over-testis Torsiyonu Osman Uzunlu Bölümü Görüntüle
Postoperatif Ağrıda Hayvan Modelleri Halil Erkan Sayan Bölümü Görüntüle
Prostat Kanseri Fare Modelleri Yakup Dülgeroğlu Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Varikosel Modeli Mustafa Koray Kırdağ Bölümü Görüntüle
Deney Hayvanlarında Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Modelleri Ve Ürodinamik İncelemeler Elif Altınay Kırlı, Bülent Önal Bölümü Görüntüle
Deneysel Benign Prostat Hiperplazisi Modelleri Berin Selçuk, Elif Altınay Kırlı, Bülent Önal Bölümü Görüntüle
Fetal Ve Pediatrik Cerrahide Hayvan Modelleri Emrah Aydın, Nilhan Torlak Bölümü Görüntüle
Üretra Darlığı Deneysel Hayvan Modeli Mustafa Bilal Hamarat, Serkan Özcan Bölümü Görüntüle
Renal Hücreli Karsinomlarda Deney Hayvanı Modelleri Büşra Yaprak Bayrak Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :