Mezenter İskemiye Bağlı Bulantı, Kusma

Yazar: Hüseyin Eken
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 89-94
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Akut mezenter iskemi, mezenterik damarlarda tıkanma, vazospazm veya kan akımının azalması sonucu barsakların ihtiyacını karşılamayacak düzeyde azalmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum acil cerrahi gerektiren bir akut batın durumudur ve mortalite oranı yüksektir. Mezenterik arterlerin tıkanması sonucu kollateral akım eksikliği oluşur ve akut iskemi meydana gelir. Mezenterik arterlerdeki kan dolaşımı nöronal ve humoral uyaranlarla düzenlenir. Mezenterik akım, gastrointestinal sisteme giren uyarılara karşı da uyarılır. Akut mezenter iskemi, mikrosirkülasyon hasarı, lokal ve sistemik cevaplarla ilişkilidir. Endotel hücrelerinin hasarı nedeniyle organ hasarı artar. Mezenter iskemi, tıkayıcı ve tıkayıcı olmayan iskemi olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılabilir. Tıkayıcı mezenter iskemi arteriyal tıkanıklık, iskemik kolit ve venöz tıkanıklık şeklinde üç gruba ayrılırken, tıkayıcı olmayan mezenterik iskemide kan akımının herhangi bir sebeple azalması söz konusudur.(AI)

Kitap Adı: Bulantı Ve Kusmaya Multidisipliner Yaklaşım
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 267
DOI: 10.37609/akya.2181
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Bulantı Ve Kusmada Anatomi İbrahim Cüneyit Bölümü Görüntüle
Kusmanın Fizyolojisi Ayhan Tanyeli, Mustafa Can Güler Bölümü Görüntüle
Akalazya Ile Bulantı Kusma İlişkisi Cansu Akın Ofluoğlu Bölümü Görüntüle
Pilor Stenozu Ile Bulantı Kusma İlişkisi Yiğit Türk Bölümü Görüntüle
Peptik Ülser Ile Bulantı Kusma İlişkisi Abdülkadir Deniz Bölümü Görüntüle
Non Ülser Dispepsi Nedenleri Sümeyra Yıldırım Bölümü Görüntüle
Gastroparezi Bulantı Kusma İlişkisi Yiğit Türk Bölümü Görüntüle
Benign Nedenli İntestinal Darlıklara Bağlı Bulantı Kusma Mevlüt Tekin, Tuba Özkan Tekin Bölümü Görüntüle
İleusta Bulantı Ve Kusma Azad Gazi Şahin Bölümü Görüntüle
Bulantı-kusmayla Gelen Hastaya Multidisipliner Yaklaşım (Psodoobstruksiyon Bulantı-kusma İlişkisi) Deniz Öçal Bölümü Görüntüle
Mezenter İskemiye Bağlı Bulantı, Kusma Hüseyin Eken Bölümü Görüntüle
Akut Kolesistit Ve Kolanjitte Bulantı Kusma İlişkisi Tufan Gümüş Bölümü Görüntüle
Pankreatit Bulantı Kusma İlişkisi Özhan Özcan Bölümü Görüntüle
Besin Zehirlenmelerine Bağlı Bulantı-kusma Handan Alay Bölümü Görüntüle
Diyabetik Ketoasidoz’da Bulantı Ve Kusma İlyas Öztürk Bölümü Görüntüle
Metabolik Bozukluklara Bağlı Bulantı Kusma Üremi Hiperkalsemi Hiponatremi Aynur Arslan Bölümü Görüntüle
Addison Hastalığında Bulantı, Kusma Emine Kartal Baykan Bölümü Görüntüle
Hamilelik Döneminde Bulantı Kusma Berrin Göktuğ Kadıoğlu Bölümü Görüntüle
Medikasyona Bağlı İndüklenmiş Bulantı Ve Kusma Duygu Köse, Muhammed Yayla Bölümü Görüntüle
Alkol Ve Nikotinin Bulantı-kusma İlişkisi Tuğba Nurcan Yüksel Bölümü Görüntüle
Bulantı Ve Kusmanın Psikiyatrik Sebepleri Emre Alkan Bölümü Görüntüle
Bulantı Ve Kusma Ile Gelen Hastaya Multidisipliner Yaklaşım (Onkolojik Hastada Kusma Yönetimi) Fatma Yalçın Müsri Bölümü Görüntüle
Periferik Vestibüler Hastalıklarda Bulantı Ve Kusma Şamil Şahin Bölümü Görüntüle
Üriner Sistem Hastalıklarında Bulantı Kusma Mehmet Yoldaş Bölümü Görüntüle
İntrakranial Patolojilere Bağlı Bulantı Ve Kusma Mustafa Kemal Çoban Bölümü Görüntüle
Postoperatif Bulantı Kusma Ve Tedavisi Gülten Arslan Bölümü Görüntüle
Bulantı Ve Kusma Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ve Tedavi Yaklaşımları Özlem Öner Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :