Araştırmalar Işığında Ergenlerde Riskli Davranışlar

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 65-112
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölüm ergenlerde görülen riskli davranışları beş farklı yaklaşım açısından ve sekiz alt başlıkla yapılan araştırmalar ışığında ergenlerde riskli davranışları tanımlamayı ve bu konuda güncel bilgiler aktarmayı amaçlamaktadır. Sosyal öğrenme kuramı, sosyal kontrol kuramı, ekolojik yaklaşım, problem davranış kuramı ve ergenlerde riskli davranışların modellenmesine ilişkin bir çalışma ile toplam beş farklı yaklaşım çerçevesinde ergenlerde görülen riskli davranışlar, madde bağımlılığı, antisosyal davranışlar, akran istismarı, intihar davranışı, yeme bozukluğu, okul terki ve korunmasız normal olmayan cinsel yaşam alt başlıkları ele alınmış ve bu başlıklar altında da bu alanlarda yapılan araştırmaların bulguları incelenmiştir. Son kısımda ise bu verilen bilgiler ve bulgular ışığında uygulayıcılar ve araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur. 

Kitap Adı: Güncel Psikoloji Ve Sosyoloji Araştırmaları Ii
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 147
DOI: 10.37609/akya.2111
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :