İçel Sancağı'nın Sancak Merkezi Olmak İçin Ermenek Ve Silifkelilerin Yaptıkları Mücadele

Yayın Yılı: 2016
Sayfa Aralığı : 225-264
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metin, bir Türkçe akademik özet yazma talebi içermektedir. Ancak, metin içeriği olmadığı için bir özet yazmak mümkün değildir. Eğer metin içeriği sağlanırsa, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir Türkçe akademik özet yazabilirim.(AI)

Kitap Adı: Tarihte Adana Ve Çukurova Cilt Iii
Yayın Yılı: 2016
Sayfa Sayısı: 573
DOI: 10.37609/akya.2335
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Abidin Paşa'nın Adana Valiliği Musa Çadırcı Bölümü Görüntüle
Çukurova'da Toprak Tasarrufu Ve Yabancı Tebaanın Bu Konudaki Faaliyetleri (1839-1914) Şerife Yorulmaz Bölümü Görüntüle
19. Yüzyıl Çukurova Ticaretinde Artan İngiliz Etkisi Sacit Uğuz Bölümü Görüntüle
Adana Havalısıne Kırım Tatar Ve Nogay Muhacır İskanları Hakan Kırımlı Bölümü Görüntüle
Balkan Göçlerinde Bir İskan Merkezi Olarak Çukurova Ve Civarı Galip Çağ Bölümü Görüntüle
Kozan'da Bir Sultan Hamit Mirası: Adana'nın Giritli Muhacirleri Ve Şevkiye Köyü Tuncay Ercan Sepetçioğlu Bölümü Görüntüle
Boşnakların Göç Sığınağı Olarak Adana Fahriye Emgili Bölümü Görüntüle
1. Meşrutiyet Meclisinde Adana Mebusları Ve Adana Ahmet Oğuz Bölümü Görüntüle
İngiliz Raporlarına Göre 1896 Adana Olayları Sabit Duman Bölümü Görüntüle
Adana Vilayeti Salnameleri 'ne Göre Çukurova' Da Gayrimüslimler İbrahim Bozkurt, Sırma Hasgül Bölümü Görüntüle
Adana'nın Valisi: Süleyman Bahri Paşa (1898-1908) Yurdal Demirel Bölümü Görüntüle
İçel Sancağı'nın Sancak Merkezi Olmak İçin Ermenek Ve Silifkelilerin Yaptıkları Mücadele Ahmet Ali Gazel Bölümü Görüntüle
Osmanlı Devleti'nde Tiyatro Ve Sinemanın Yaygınlaşması: Adana Vilayeti Örneği Tolga Akay Bölümü Görüntüle
İngiliz Gezgin Edwin John Davis'in Seyahatnamesine Göre Xix. Yüzyılın Son Çeyreğinde Adana Ve Çevresi Gürsoy Şahin Bölümü Görüntüle
Ticaret Mahkemesi Kayıtlarına Göre Tanzimat Döneminde Adana'da Ticari Hayat Özlem Karsandık Yazıcı Bölümü Görüntüle
Adana Ermeni Olayları (1909) Remzi Kılıç, Hüseyin Klavuz Bölümü Görüntüle
1909 Adana Olayları Sonrasında Bölgeye Yapılan Yardımlar Ahmet Gündüz Bölümü Görüntüle
1909 Adana Olaylarının Yabancı Basındaki Yansımaları İsa Kalaycı, Caner Aydeyer Bölümü Görüntüle
1909 Adana Olayları'nın Kozan Sancağına Yansımaları Abdurrahman Kütük Bölümü Görüntüle
Maliye Nazırı Cavid Bey'in Anılarında Adana Ve Çukurova Çiftlikleri Hasan Babacan Bölümü Görüntüle
Osmanlıdan Cumhuriyet'e Adana Tarım İşçileri Cevdet Kırpık Bölümü Görüntüle
1903 Yemen İsyanın Bastırılmasında Adana Redif Taburu Cengiz Çakaloğlu Bölümü Görüntüle
Yüzüncü Yılında Çanakkale'de Adana Bayırı Esat Arslan Bölümü Görüntüle
1917 Ecanib İstatistiklerine Göre Adana' Daki Ecnebilerin Durumu Salim Gökçen Bölümü Görüntüle
Birinci Dünya Savaşı'nda Pozantı-belemedik (Bilemedik) Esir Kampı Ahmet Altıntaş, Çağlar Öngel Bölümü Görüntüle
Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Adanalı Memurlar Aydın Efe Bölümü Görüntüle
Kent İçi Ulaşım Tarihinde Öncü Bir Girişim: Adana Tramvayı Teşebbüsü Ahmet Karataş Bölümü Görüntüle
Adana İdadisi A. Şevki Duymaz Bölümü Görüntüle
Adana Darüleytamına Dair Bazı Bilgiler Galip Eken Bölümü Görüntüle
Osmanlı Döneminde Adana Erkek Öğretmen Okulu Hamza Altın Bölümü Görüntüle
Adana Vilayet Salnameleri'ne Göre Xix. Yüzyıl Sonlarında Adana'nın İdari Yapısı Barış Sarıköse Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :