Eskiçağ Antik Çukurova Tarihinde Kizuwatna-que-hilakku Krallıklarının, Atlı Göçebe Bozkır Kavimlerinden İskit-kimmerlerle İlişkileri

Yazar: Hacı Çoban
Yayın Yılı: 2016
Sayfa Aralığı : 235-250
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metin, Türkçe akademik bir özet yazısıdır. Metin, belirli bir konu hakkında bilgi vermek ve okuyucuya ana noktaları sunmak amacıyla yazılmıştır. Metinde, konunun önemi ve araştırmanın amacı belirtilmiştir. Ayrıca, kullanılan yöntemler ve elde edilen bulgular da özetlenmiştir. Metin, akademik bir dil ve yapı kullanılarak yazılmıştır ve belirli bir format ve uzunluk sınırlamasına uymaktadır. Bu özet, konu hakkında genel bir anlayış sağlamak ve okuyucunun ilgisini çekmek için kullanılabilir.(AI)

Kitap Adı: Tarihte Adana Ve Çukurova Cilt I
Yayın Yılı: 2016
Sayfa Sayısı: 590
DOI: 10.37609/akya.2333
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Çukurova Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Mustafa H. Sayar Bölümü Görüntüle
Ovalık Kilikya Bölgesi: Yeni Kronoloji Mirko Novak, Ekin Kozal Bölümü Görüntüle
Osmaniye İli Tarihi Ve Arkeolojik Araştırmalar Alpaslan Ceylan, Akın Bingöl, Nezahat Ceylan, Oktay Özgül, İbrahim Üngör, Yavuz Günaşdı Bölümü Görüntüle
Tatarlı Höyük Kazıları Ve Kizzuvatna Arkeolojisindeki Yeri Ve Önemi Serdar Girginer Bölümü Görüntüle
Sirkeli Höyük'ün Adana Tarihindeki Yeri Ve Önemi Deniz Yasin Meier Bölümü Görüntüle
Eskiçağ Çukurovası'nın Halkları Muhammet Fazıl Himmetoğlu Bölümü Görüntüle
Anazarbus, Aegeai Ve Tarsus Kentlerinin Ticaret Yollarıyla Bağlantısı Murat Durukan Bölümü Görüntüle
Hititler Döneminde Adana Ve Çevresi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme Güngör Karauğuz Bölümü Görüntüle
Çukurova Bölgesi'ndeki Antik Kentler Cemil Bülbül Bölümü Görüntüle
Çukurova'yı Orta Anadolu'ya Bağlayan Kuzey Kervan Yolu Hasan Buyruk Bölümü Görüntüle
Yeni Asur Kral Yıllıkları Işığında Que (çukurova) Tarihi Nurgül Yıldırım Bölümü Görüntüle
Eskiçağ'da Adana Ve Çevresinde Ekonomik Faaliyetler Pınar Bülbül Bölümü Görüntüle
Adana Müzesi'nde Bulunan Geç Antik Dönem Ticari Amphoraları Sinan Mimaroğlu Bölümü Görüntüle
Eskiçağ Antik Çukurova Tarihinde Kizuwatna-que-hilakku Krallıklarının, Atlı Göçebe Bozkır Kavimlerinden İskit-kimmerlerle İlişkileri Hacı Çoban Bölümü Görüntüle
Hunlar Anadolu'da: Bir Seferin Dört Edebiyattaki İzleri Abdullah Üstün Bölümü Görüntüle
Roma Döneminde Adana Fatih Erhan Bölümü Görüntüle
Abbasiler Dönemine Adana Ve Çukurova'nın İskanı Ve İslamlaştırılması Mustafa Demirci Bölümü Görüntüle
Harun Reşid Ve Oğulları Döneminde Adana Ve Çevresi (786-842) İlyas Gökhan, Mehmet Yusuf Çelik Bölümü Görüntüle
İslam Coğrafyacılarına Göre Sugur-avasım Bölgesi Ve Çukurova'da Türkler Emin Kırkıl Bölümü Görüntüle
Vahram Kroniği'ne Göre Çukurova'nın Siyasi Durumu Ünal Taşkın Bölümü Görüntüle
Ermenice Kaynaklara Göre Moğolların Kilikya Ermenileri İle Stratejik İttifakı Muammer Gül Bölümü Görüntüle
I. Haçlı Seferi Sürecinde Çukurova Mehmet Ersan Bölümü Görüntüle
Antakya Haçlı Prensliği İle Kilikya Ermeni Baronluğu Arasındaki İlişkiler ( 1098-1130) Gürhan Bahadır Bölümü Görüntüle
Ramazanoğlu Beyliği'nin Kurulmasında Memluk Devletinin Rolü Var Mıydı? Cüneyt Kanat Bölümü Görüntüle
Çukurova'nın Türkleşmesine Memluk Katkısı: Kilikya Ermeni Baronluğu'nun Ortadan Kaldırılması Altan Çetin Bölümü Görüntüle
Doğu Akdeniz'in Önemli Liman-kalesi: Ayas Fatma Akkuş Yiğit Bölümü Görüntüle
Ortaçağ Arap Kaynaklarına Göre Misis Mustafa Alican Bölümü Görüntüle
Adana' Daki Ramazanoğlu Mimari Eserlerinde Çeşitli Tesirler Nusret Çam Bölümü Görüntüle
Kilikya Bölgesi Kalelerinden İki Örnek; Ceyhan Yılan Kale Ve Silifke Kalesi Halil Sözlü Bölümü Görüntüle
Adana Kalesi'nin Tarihçesi Duygu Saban Ökesli Bölümü Görüntüle
İlhanlıların Çukurova Politikaları Ve Moğol Valilerin Adana Bölgesindeki Uygulamaları Mustafa Akkuş Bölümü Görüntüle
Çukurova Türkmen Emir'ül Ümeralığının Kuruluşu: Dulkadiroğulları'nın Ortaya Çıkışı Çiğdem Kıranşan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :