Karşıtsal Dilbilim Ve Yanlış Çözümlemesi: Türk Öğrencilerin Fransızca İlgi Adılları Kullanımı

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 135-155
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, Türk öğrencilerin Fransızca ilgi adıllarını nasıl kullandıkları incelenmektedir. Dil, iletişim kurmanın en önemli araçlarından biridir ve farklı dilleri konuşan bireylerin iletişimini sağlar. Bu nedenle, yabancı dil bilgisi günümüzde bir ihtiyaç haline gelmiştir. Yabancı dil öğrenim sürecinde, öğrenenin ana dili ve daha önce öğrendiği dillerin etkisi bulunmaktadır. Bu etkiler olumlu veya olumsuz olabilir ve öğrenme stratejilerini etkileyebilir. Özellikle aktarma olgusu, yabancı dil sistemleriyle ana dilin sistemlerinin karışması sonucu ortaya çıkar. Yabancı dil ile ana dil arasındaki benzerlikler olumlu aktarmaya yol açarken, farklılıklar olumsuz aktarmaya neden olabilir. Bu olumsuz aktarma, yanlışlara ve dil öğrenimini zorlaştıran sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, karşıtsal dilbilim yöntemi kullanılarak, iki dil arasındaki karşıtlıklar ve yanlışlar belirlenebilir. Bu çalışma, Türk öğrencilerin Fransızca ilgi adıllarını nasıl kullandıklarını incelemekte ve dil öğrenim sürecindeki yanlışları azaltmaya yönelik bir çalışmadır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Dil Ve Edebiyat Araştırmaları
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 161
DOI: 10.37609/akya.1806
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :