Causes Of Violence Against Children And Effects Of Domestic Violence On Children

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Aralığı : 161-170
Kitap Dili : İngilizce

Çocuklara yönelik şiddetin nedenleri ve ev içi şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri, Dr. Mustafa DAMAR ve Öğr. Gör. Gökçen İLHAN ILDIZ tarafından incelenmiştir. Çocuklar, birçok faktörden dolayı erken yaşlardan itibaren şiddete maruz kalabilirler. Günlük yaşamın neredeyse her alanında şiddetle karşılaşabilirler. Ailelerinde, sokakta, arkadaş gruplarında, izledikleri televizyon programlarında, çizgi filmlerde, oynadıkları video oyunlarda ve okudukları kitaplarda şiddetle karşılaşabilirler. Şiddet, insanlık tarihiyle eş zamanlı olarak ortaya çıkmış ve birçok bireysel ve sosyal yönü olan karmaşık bir doğaya sahiptir. Uzun tarihiyle şiddet, farklı toplumlar ve toplumun farklı kesimleri tarafından farklı şekillerde algılanmıştır. Şiddetin toplumlar tarafından nasıl algılandığı önemlidir çünkü şiddetin benimsendiği ve insanların yaşamında tanındığı toplumlarda olumlu anlamlar şiddete atfedilebilir. Bu durum, çocukların olumsuz etkilenme ihtimalinin yüksek olduğu durumlara yol açabilir. Şiddet sadece çocukları hedef almaz. Çocuklar, model alarak çevresel şiddeti öğrenir ve kendileri de uygulamaya başlarlar. Şiddet, ev ilişkilerinde, eğitim kurumlarında, arkadaş gruplarında ve toplumun her kesiminde günlük yaşama entegre olabilir. Sonuç olarak, çocukların olumsuz etkileri göz önüne alındığında, çocukların karşılaşabileceği ciddi bir risk ortaya çıkar. Bir toplumun gelişimi, o toplumda yaşayan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine bağlıdır. Şiddetten uzak, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında ve eğitim kurumunda büyüyen çocuklar, kendileriyle ve toplumla barışık, özgüvenli, saygılı ve uyumlu bireyler olarak gelişmeye devam ederler. Şiddet, çağdaş toplumlardaki büyük ve hızlı değişikliklerle birlikte çok karmaşık bir sorun haline gelmiştir. Bu karmaşık şiddet doğası, belirli bir ölçüde çocuklardan değil, aile ve diğer sosyal çevrelerden kaynaklanabilir. Bu nedenle, şiddet, çocuklara ve topluma ciddi zararlar veren önemli bir sorun olarak ortaya çıkar. Bu zarar, fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik olabilir. Şiddet, çocukların gelişimini, özellikle de zihinsel sağlıklarını olumsuz etkiler. Çocuklara maruz kaldıkları şiddet, özgür ve saygın bireyler olarak yaşama yeteneklerine ve kendilerini gerçekleştirmelerine karşı ciddi bir engeldir. Çocuklar, ailelerin yanı sıra toplumlar için de önemlidir. Toplumların geleceğini güvence altına aldıklarına inanılır ve bu nedenle eğitilmeli, korunmalı, desteklenmeli ve geliştirilmelidirler. Çocukları şiddetten uzak tutmak, çocuklara yönelik şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmak, sosyal farkındalığı artırmak, tüm kuruluşların ve kurumların önemli görevleridir.(AI)

Kitap Adı: Social Sciences
Editor: Hanna Rog
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 189
DOI: 10.37609/akya.255
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
A Mirror Held Up To ‘past’ And ‘future’: Howard Brenton’s The Romans In Britain Sedat Bay Bölümü Görüntüle
The Ghost As The Machine In Alan Ayckbourn’s Hauntıng Julia Kağan Kaya Bölümü Görüntüle
A Brief Introduction To Masculinity: Jez Butterworth’s The River Kağan Kaya Bölümü Görüntüle
The Woman Question & Dissidence: Laura Cereta And Christine De Pizan Merve Aydoğdu Çelik, Yarkın Çelik Bölümü Görüntüle
Eating Disorders In Adolescents Yıldız Bilge Bölümü Görüntüle
Media And Children Sinem Çambay Bölümü Görüntüle
Photographs Of Syrian Asylum Seekers In Turkish Newspapers Erdem Selvin, Müzeyyen Pandır Bölümü Görüntüle
Evaluation Of Legislation Regarding Medical Waste Implemenations In Turkey Demet Cansaran Bölümü Görüntüle
Ethics Online: Expanding Codes Of Journalism Ethics Asuman Kutlu Bölümü Görüntüle
The Role Of Conspicuous Consumption In Communities Esra Özkan Pir Bölümü Görüntüle
Idea Of Revelation In Modern Christian Thought Betül Avcı Bölümü Görüntüle
Geographic Information System-based Rockfall Susceptibility Analysis Of Turkey’s Burdur Province Kerem Hepdeniz Bölümü Görüntüle
Health - Economy - Efficiency - Equality: Key Concepts Ahmet Yıldız Bölümü Görüntüle
Causes Of Violence Against Children And Effects Of Domestic Violence On Children Mustafa Damar, Gökçen İlhan Ildız Bölümü Görüntüle
Analyzing The Elderly Living House Projects Implemented For Elderly In Turkey Yeliz Yeşil Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :