Active Learning Methods Used In Preschool Education

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Aralığı : 19-30
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, aktif öğrenme yöntemlerinin okul öncesi eğitimde nasıl kullanıldığına değinilmektedir. Aktif öğrenme, öğrenme sürecinde öğrencinin sorumluluk taşıdığı, karar verme ve öz düzenleme yetilerine sahip olduğu, karmaşık eğitim görevleri sırasında zihinsel yetilerini kullanmak zorunda olduğu bir öğrenme sürecidir. Aktif öğrenmede, çocuklar izlemek ve dinlemek yerine sürece aktif olarak katılırlar, bağımsız hareket ederler ve araştırma yaparlar. Aktif öğrenme, çocuğun öğrenmeyi yaşaması olarak da kabul edilir. Aktif öğrenmede amaç, öğrenmeyi olumlu bir süreç haline getirmek, çocukların özgüven kazanmasını sağlamak, öğrendiklerinin değerli olduğunu anlamalarını ve daha fazla öğrenme yetilerine sahip olduklarını kanıtlamak için ortamlar oluşturmaktır. Aktif öğrenme, çocuklara öğrenme eylemi üzerinde önemli bir kontrol yetkisi verir ve onları öğrenme sürecine dahil eder. Aktif öğrenmede, öğrenen ve öğretmen birlikte bilgi toplar ve kullanır. Yeni bilgilerin toplanması ve eski bilgilerle ilişkilendirilmesi, aktif öğrenmenin temel felsefesidir. Aktif öğrenme yaklaşımında, yarışma değil işbirliği önemlidir. Çocuk, analiz, sentez ve değerlendirme gibi yüksek bilişsel davranışları sergilemeli ve hedeflenen davranışları kazanmalıdır. Aktif öğrenme, bilginin aktarımını azaltır, çocukların kendi değer ve becerilerinin farkına varmalarını sağlar ve çocukların yüksek düşünme (analiz, sentez, değerlendirme) becerileri gelişir. Geleneksel eğitim modellerinde çocuklar pasif alıcı konumundadır ve öğretmen bilgi yığını konumundadır. Bu modelde verilen bilgi hafızada kısa süre kalır ve sadece okuma becerileriyle ilgilidir. Aktif öğrenme terimindeki aktif kelimesi, çocukların dinlemek yerine okuma, yazma, tartışma ve problem çözme becerilerini kullanmalarını içerir. Aktif öğrenme, yüksek düzeyde becerilerin geliştirilmesiyle analiz, sentez ve değerlendirme süreçlerine aktif katılımı gerektirir. Sonuç olarak, aktif öğrenmede çocuklar sınıfta oturarak öğretmenlerini dinleyerek, önceden hazırlanmış ödevleri ezberleyerek ve soruları cevaplayarak öğrenemezler. Öğrenme; açıklama ve gösterimle gerçekleşmez, aksine öğrenmeyi sonlandırır. Sadece aktif olan öğrenme sağlayabilir.(AI)

Kitap Adı: Educational Sciences
Editor: Oğuz Kutlu
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 138
DOI: 10.37609/akya.2326
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :