Sports Entrepreneurship

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 143-164
Kitap Dili : İngilizce

Bu metinde, bilgi ve iletişim devriminin ekonomik, sosyal, politik, kültürel ve idari yapılar üzerinde önemli değişikliklere yol açtığı ve sporun da bu değişimden etkilendiği belirtilmektedir. Spor, 21. yüzyılda büyük bir ekonomik öneme sahip olmuş ve kültür endüstrisinin veya boş zaman endüstrisinin en önemli alanlarından biri haline gelmiştir. Spor, birçok şirket, kulüp ve federasyonun himayesi altında milyonlarca insanın çeşitli alanlarda uzman olarak çalıştığı bir sektördür ve spor, spor malzemeleri ve hizmetlerinin üretiminden reklamcılık, pazarlama ve medyaya kadar geniş bir iş imkanı sunmaktadır. Spor girişimciliği, bu sorumluluklara dayanarak spor alanında üretken becerilerin geliştirilmesi için önemli bir durumu temsil etmektedir. Girişimcilik, yenilikçiliğin güç kaynağı olduğu için önemlidir ve ekonomik hareketi hızlandıran her sektörde kendini göstermelidir. Spor sektörü de son zamanlarda ekonomik kalkınma üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğu için bu bağlamda değerlendirilmelidir. Spor girişimciliği, spor organizasyonlarının büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır ve spor pazarlamacıları, girişimciliğe odaklanarak organizasyonlarını ve müşterilerini daha değerli hale getirebilirler. Spor tabanlı girişimcilik, akademisyenlere, işletmecilere, yöneticilere ve kamu politika yapıcılarına girişim faaliyetlerinin önemini ve etkisini anlamalarına yardımcı olacaktır. Bu çalışma ayrıca sporla ilgili işletmelere spor tabanlı girişimcilik hakkında bilimsel bilgi sağlayarak literatüre katkıda bulunacaktır.(AI)

Kitap Adı: Different Approaches To Sport Science
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 205
DOI: 10.37609/akya.1778
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :