Üniversite Öğrencilerinin Farklı Cinsel Kimliklere Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 19-40
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin farklı cinsel kimliklere karşı tutumları incelenmiştir. Cinsellik, cinsiyet, cinsiyet rolleri, cinsel kimlik ve cinsel yönelim gibi konular tıp ve psikoloji gibi bilimlerin araştırma konuları içinde yer almaktadır. Biyolojik cinsiyetiyle doğan bireyler, sosyal yaşantıları içerisinde cinsiyet kimliklerini edinirler. Biyolojik cinsiyet, kişinin genetik yapısıyla belirlenen ve doğum öncesinde şekillenmeye başlayan cinsel organlarla ilgili bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet ise biyolojik farklılıklardan bağımsız olarak toplum tarafından örülen kadın ve erkek olmaya ilişkin özellikleri ve rolleri içerir. Toplumsal cinsiyet kimliği, kişinin fikirlerini, duygularını ve davranışlarını bir cinsiyete yakın bulmasıdır. Bu kimlik biyolojik cinsiyetle uyumlu olabileceği gibi, farklı da olabilir. Özellikle son 60 yılda evlilik, aile, cinsiyet algısı ve cinsiyetler arasındaki ilişkilerde değişim yaşanmış ve bazı kişiler geleneksel kadın-erkek kalıplarına uymayı reddetmiştir. Bu kişiler, kendi cinsiyetlerinden bir bireye karşı ilgi ve cinsel yönelim hissettiklerinde trans (eşcinsel) olarak adlandırılırlar. Cinsel yönelim ise bireyin duygusal, fiziksel, ruhani ve cinsel olarak ilgi duyduğu cinsiyete yönelmesidir. Bu yönelimler heteroseksüel, homoseksüel (eşcinsel) ve biseksüel olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin farklı cinsel kimliklere karşı tutumlarını incelemektedir.(AI)

Kitap Adı: Psikoloji Araştırmaları
Editor: İsmail Sanberk
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 181
DOI: 10.37609/akya.1581
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :