19. Yüzyılın İkinci Yarısında Midyat Kazâsı’nın İdâri, Eğitim Ve Demografik Durumu

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 59-76
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, 19. yüzyılın ikinci yarısında Midyat kazasının idari, eğitim ve demografik durumu incelenmektedir. Midyat, Yukarı Mezopotamya bölgesinde yer alan ve Mardin-Midyat eşiği olarak bilinen bir yüksek plato üzerinde bulunmaktadır. Tarih boyunca birçok farklı hükümetin egemenliği altına giren Midyat, Asurlular, İskitler, Medler, Persler, Selevkoslar, Partlar, Romalılar ve Bizans-Sasaniler dönemlerinde çeşitli mücadelelere sahne olmuştur. Ancak 7. yüzyılda İslam fethiyle bölge tamamen İslam devletinin bir parçası haline gelmiştir. Midyat, Hamdanoğulları, Mervaniler, Artuklular, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri ve Safevilerin nüfuz alanına girmiştir. Son olarak Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına giren Midyat'ın idari durumu, eğitim durumu ve demografik yapısı araştırılmaktadır. Bu çalışma, Midyat'ın tarihini ve bu dönemdeki yönetim, eğitim ve nüfus yapısını anlamamıza yardımcı olmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Tarih Araştırmaları Iv
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 176
DOI: 10.37609/akya.643
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :