Online Terapiler

Yazar: Suna Soğucak
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 63-72
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Günümüzde internetin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, sağlık alanında da online terapilerin kullanımı artmıştır. Online terapiler, klasik psikoterapi uygulamalarına alternatif olarak ortaya çıkmıştır ve depresyon, anksiyete bozuklukları, alkol ve madde kullanım bozukluğu gibi birçok durum için kullanılmaktadır. Bu terapiler, farklı isimlerle ifade edilmektedir ve kullanılan teknolojiye bağlı olarak siber terapi, e-terapi, bilgisayar aracılığı ile psikoterapi gibi adlar alabilmektedir. Online terapilerin tarihsel gelişimi incelendiğinde, Sigmund Freud'un mektuplaşma yöntemini kullanmasıyla başladığı görülmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefon ve bilgisayar kullanımı artmış, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ise e-posta ve video-konferans gibi yöntemlerin kullanımı artmıştır. İlk online terapi siteleri ise 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmıştır. Online terapilerin etkinlikleri, kullanımlarındaki çeşitlilikler, avantaj ve dezavantajları ile karşılaşılabilecek etik sorunlar da incelenmelidir. Bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.(AI)

Kitap Adı: Teletıp Uygulamaları
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 186
DOI: 10.37609/akya.112
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :