Akciğer İskemi Reperfüzyon

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 201-226
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Akciğer iskemi reperfüzyon, akciğerlerin kan akışının geçici olarak kesilip tekrar sağlanması durumudur. Bu durum, akciğer nakli gibi cerrahi işlemlerde veya akciğer hasarı olan hastalarda tedavi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Akciğerlerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için oksijen alışverişi, karbondioksit eliminasyonu, kan asit-baz dengesinin sağlanması ve ses çıkarma gibi işlevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Solunum sistemi, atmosferden alınan oksijenin alveollere ulaşması için üst solunum yolları ile ısıtılıp temizlenir ve nemlendirilir. Gaz alışverişi, alveoller ve kapillerler arasında gerçekleşen pasif difüzyon ile olur. Dolaşım sistemi ise, kan hücreleri aracılığıyla atmosferden alınan gazların dokulara taşınmasını sağlar. Solunum işlevi, inspiryum ve ekspiryum hareketleriyle atmosfer havasının akciğerlere iletilmesini sağlar. Solunum kontrolü, solunum merkezi ve kemoreseptörler aracılığıyla gerçekleşir. Akciğer transplantasyonu, son dönem akciğer hastaları için bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir. İlk klinik girişimler 1960'larda yapılmış olup, uzun vadeli başarılar immünsüpresif ajanların kullanılmasıyla elde edilmiştir. Deneysel modeller ise, klinik gelişmelere paralel olarak kullanılmaya devam etmektedir. Akciğer iskemi reperfüzyonunun etkilerini anlamak ve tedavi yöntemleri geliştirmek için hayvan modelleri kullanılmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 472
DOI: 10.37609/akya.583
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
İskemi Reperfüzyon Hasarı Ve Mekanizması Ayşegül Küçük, Ümmü Gülşen Bozok, Mustafa Arslan Bölümü Görüntüle
İskemi Reperfüzyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ümmü Gülşen Bozok, Mustafa Arslan, Ayşegül Küçük Bölümü Görüntüle
İskemi Ve Reperfüzyonun Temel Moleküler Mekanizmaları Orhan Canbolat Bölümü Görüntüle
Kardiyak İskemi Reperfüzyon Modellerinde Histomorfoloji Zeynep Yığman Bölümü Görüntüle
Böbrek İskemi Reperfüzyonu Ayşegül Küçük, Ümmü Gülşen Bozok, Ali Can Kurtipek Bölümü Görüntüle
Kardiyak İskemi Reperfüzyon Ülkü Sabuncu, Işın Güneş Bölümü Görüntüle
Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyon Modeli Vural Kavuncu, Yiğit Kılıç, Ayşegül Küçük Bölümü Görüntüle
Akciğer İskemi Reperfüzyon Muhammet Sayan, Ali Çelik Bölümü Görüntüle
Serebral İskemi Reperfüzyon Hakan Emmez, Burak Karaarslan Bölümü Görüntüle
Spinal Kord İskemi Reperfüzyon Yusuf Ünal, Aycan Özdemirkan Bölümü Görüntüle
Siyatik Sinir İskemi Reperfüzyon Nuray Camgöz Eryılmaz Bölümü Görüntüle
Testis (Torsiyon/detorsiyon) İskemi Reperfüzyon Ali Atan, Fazlı Polat, Ahmet Olgun Bölümü Görüntüle
Uterus (Torsiyon/detorsiyon) İskemi Reperfüzyon Esra İişçi Bostancı, Ayşe Hande Arpacı Bölümü Görüntüle
Over (Torsiyon/detorsiyon) İskemi Reperfüzyon Gülay Kip, Esra İşçi Bostancı Bölümü Görüntüle
Mesane İskemi Reperfüzyon Süleyman Yeşil, Serhat Çetin Bölümü Görüntüle
Penil İskemi (Priapizm) Reperfüzyon Süleyman Yeşil, Ender Cem Bulut Bölümü Görüntüle
Karaciğer İskemi Reperfüzyon Metin Alkan, Ayşe Gülfem Yalçın, Ömer Kurtipek Bölümü Görüntüle
İnce Bağırsak İskemi Reperfüzyon Hasan Bostancı, Hüseyin Göbüt Bölümü Görüntüle
Pankreas İskemi Reperfüzyon Aydın Yavuz, Kürşat Dikmen Bölümü Görüntüle
Plastik Cerrahide İskemi Reperfüzyon Modelleri Serhat Şibar, Erkan Deniz Bölümü Görüntüle
Retinal İskemi Reperfüzyon Hüseyin Baran Özdemir, Oğuzcan Eskalen Bölümü Görüntüle
İnvajinasyon İskemi Reperfüzyon Ramazan Karabulut, Cem Kaya, Zafer Türkyılmaz, Kaan Sönmez Bölümü Görüntüle
İntestinal Volvulus İskemi Reperfüzyon Zafer Türkyılmaz, Ramazan Karabulut, Cem Kaya, Kaan Sönmez Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :