Kimlik, Aidiyet Ve Sosyal Medya

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 63-80
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Son yıllarda sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte bireyler, geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak daha görünür hale gelmiştir. Sosyal medya, bireylerin kendilerini ifade etme, sosyalleşme ve aidiyet hissi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir platform olarak kullanılmaktadır. Sosyal medyanın kimlik ve aidiyet kavramlarıyla ilişkisi incelendiğinde, bireylerin sanal kimlikler oluşturarak gerçek kimliklerinden geçiş yaptığı görülmektedir. Sosyal medya hesaplarına yapılan yatırım ve bu hesapların sahiplenilmesi, bireylerin sosyal medyada var olma ihtiyacını ve aidiyet hissetme eğilimini ortaya çıkarmaktadır. Kimlik ve benlik kavramları da sosyal medya kullanımıyla ilişkilendirilerek incelenmektedir. Kimlik, bireyin kişilik özelliklerini ve bir grubun vasfını tanımlayarak kim olduğunu belirleyen ayırt edici özellikleri ifade ederken, benlik ise bireyin etkileşimler sonucunda oluşan yapıyı ifade etmektedir. Sosyal medya kullanımının ruhsal ihtiyaçlar açısından anlaşılması, kimlik, benlik ve aidiyet kavramları bağlamında önemlidir. Sosyal medya, bireylerin kendilerini ifade etme ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayan bir platform olmasının yanı sıra, sanal kimliklerin oluşturulması ve aidiyet hissi gibi unsurları da içermektedir. Bu nedenle, sosyal medya kullanımının psikolojik etkileri ve bireylerin sosyal medya üzerindeki kimlik deneyimleri üzerine yapılan araştırmalar önemlidir.(AI)

Kitap Adı: Sosyal Medya Ve Psikoloji
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 315
DOI: 10.37609/akya.12
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :