Uyarlanmış Beden Eğitimi Ve Spor

Yazar: Yaşar Yaşar
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 101-106
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metinde, engellilik tanımı ve engelli sporunun tarihçesi üzerinde durulmaktadır. Engellilik, bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi sonucu günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede zorluk yaşayan ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyleri ifade etmektedir. Dünya engellilik raporuna göre dünya nüfusunun %15'i engelli bireylerden oluşmaktadır. Türkiye'de ise engellilik kavramının net bir tanıma dayandırılamaması nedeniyle kesin verilere ulaşılamamaktadır, ancak nüfusun %10'undan fazlasının engelli olduğu bilinmektedir. Engelli bireyler, istihdam, kişisel gelişim, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler gibi normal bireylerin erişebildiği olanaklara kolaylıkla erişememektedirler. Engelliler için sporun tarihçesine bakıldığında, 1945 yılında İngiltere'de Dr. Lutwig Guttmann'ın rehabilitasyon amacıyla çeşitli spor etkinlikleri düzenlediği görülmektedir. Guttmann, tekerlekli sandalye kullanarak basketbol gibi birçok branşı engelliler için uyarlamış ve 1948 yılında Stoke Mandeville Özürlüler Oyunları'nı düzenlemiştir. Daha sonra her yıl düzenlenen özürlüler oyunları, 1960 yılında Paralimpik Oyunlar adını alarak her 4 yılda bir düzenlenmeye başlanmıştır. Engellilik nedenleri ise doğum öncesi, doğum sırası ve sonradan oluşan faktörlere dayandırılmaktadır. Bu metinde, engellilik kavramı ve engelli sporunun tarihçesi üzerinde durulmuş ve engellilik nedenlerine değinilmiştir.(AI)

Kitap Adı: Spor Bilimleri Araştırmaları
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 148
DOI: 10.37609/akya.1347
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :