Patolojik Kırıklar

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 365-372
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, metabolik hastalıklar, maligniteler ve metastazlar gibi durumlar nedeniyle kemik yapısının zayıfladığı patolojik kırıklar ele alınmaktadır. Bu kırıklar, normal kemikte herhangi bir patoloji oluşturmayan minör travmalar sonucunda meydana gelir. Bu bölümde, stres kırıkları, metabolik kemik hastalıkları ve primer kemik tümörlerine bağlı kırıklardan ziyade kemik metastazlarına bağlı patolojik kırıkların tedavisi hakkında bilgi verilmektedir. Kemikler, özellikle uzun kemikler ve vertebralar, tümör metastazlarının sık görüldüğü bölgelerdir. Kemik metastazları en sık meme, akciğer, böbrek, prostat ve tiroid kanserlerinden kaynaklanır. Patolojik kırıklar genellikle iki durumda ortaya çıkar: birincisi, tanısı konmuş bir kanser hastasında, metastazın olduğu bölgede kırık kliniği ile başvuru; ikincisi ise hastanın bilinen aktif bir kanser hikayesi olmaması durumunda, bir tümörün uzun kemik kırığına neden olabileceği düşünülerek araştırma yapılması gerekliliği. Patolojik kırık tedavisinde, özellikle uzun kemik metastazlarında, amaç dizilimi ve uzunluğu yeniden tesis ederek hastanın tekrar yürüyebileceği ve erken yük verebileceği stabil bir yapı elde etmektir. Patolojik kırık tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım gereklidir ve tedavi planlamasında ortopedik tümör cerrahları, patologlar, radyologlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları ve girişimsel radyologlar gibi uzmanlar yer almalıdır.(AI)

Kitap Adı: Onkolojik Aciller
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 426
DOI: 10.37609/akya.243
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Hedeflenmiş Tedaviler (tirozin Kinaz Inhibitörleri) Lokman Koral Bölümü Görüntüle
Hedefe Yönelik Tedavilerin Acil Yan Etkileri Osman Köstek, Muhammet Bekir Hacıoğlu Bölümü Görüntüle
Onkoloji Hastalarında Girişimsel Radyolojik İşlemler Sonrası Gelişen Bulgu Ya Da Komplikasyonların Acil Ünitesindeki Yönetimi Korcan Aysun Gönen Bölümü Görüntüle
Radyoterapi Radyocerrahi (srs/sbrt) Akut - Acil Yan Etkiler Ahmet Yolcu Bölümü Görüntüle
İkinci Seri Radyoterapi Sonrası Gelişebilecek Komplikasyonlara Karşı Tedavi Yaklaşımı Tanju Berber Bölümü Görüntüle
Kanser Tedavisinde İmmunoterapi Özkan Alan Bölümü Görüntüle
Acil Serviste İmmunotörepatik Ajanlara Bağlı Gelişen Advers Olayların Yönetimi Ve Tedavisi Erdoğan Selçuk Şeber Bölümü Görüntüle
Anemi Ve Trombositopeni Yönetimi Seval Akpınar Bölümü Görüntüle
Sepsis Ve Septik Şok Tedavi Güncellemeleri Mustafa Doğan Bölümü Görüntüle
Nötropenik Ateş Ve Tedavisi Okan Bardakcı, Gökhan Akdur Bölümü Görüntüle
Hiperkalsemi Bülent Bilir Bölümü Görüntüle
Hipokalsemi Mustafa Oran Bölümü Görüntüle
Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu Sonat Pınar Kara Bölümü Görüntüle
Kanser Hastalarında Akut Böbrek Yetersizliği Ve Tümör Lizis Sendromu Seher Yıldız Tacar Bölümü Görüntüle
Kibas Ve Nöroonkolojik Acillere Yaklaşım Tezcan Çalışkan Bölümü Görüntüle
Onkoloji Hastasında Epilepsi Güncel Tedavi Yaklaşımları Nilda Turgut, Bengü Altunan Bölümü Görüntüle
Omurganın Onkolojik Acillerine Yaklaşım Tamer Tunçkale Bölümü Görüntüle
Akciğer Fibrozisi Ali Duman Bölümü Görüntüle
Malign Plevral Efüzyonlar Mithat Fazlıoğlu Bölümü Görüntüle
Onkoloji Hastasında Pulmoner Emboli Güncel Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Nevin Fazlıoğlu Bölümü Görüntüle
Malign Perikardiyal Efüzyon Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy Bölümü Görüntüle
Vena Kava Superior Sendromu Selami Gürkan, Özcan Gür Bölümü Görüntüle
Kanser Hastalarında Derin Ven Trombozu Tedavisi Özcan Gür, Selami Gürkan Bölümü Görüntüle
Onkolojik Aritmiler Hüseyin Şahin Bölümü Görüntüle
Ekstravazasyon Yaralanmalarında Acil Yaklaşım Uğur Tosun Bölümü Görüntüle
Onkolojik Acillerde Gastrointestinal Sorunlara Yaklaşım Tamer Akay Bölümü Görüntüle
Onkoloji Hastasında Güncel Bulantı Kusma Yönetimi Serhat Örün Bölümü Görüntüle
Onkolojik Hastada Diyare Yönetimi Ömer Faruk Gemiş Bölümü Görüntüle
Kanser Hastalarında Ürolojik Aciller Levent Şahin Bölümü Görüntüle
Onkoloji Hastasında Ağrı Kontrolü Abdullah Algın Bölümü Görüntüle
Patolojik Kırıklar Mehmet Ümit Çetin, Abdulkadir Sarı, Yaşar Mahsut Dinçel Bölümü Görüntüle
Radyasyon Yanıkları Özgür Agdoğan Bölümü Görüntüle
Güncel Resusitasyon İlkeleri M. Numan Erdem Bölümü Görüntüle
Acilde Kanser Hastasına Ve Yakınlarına Kötü Haber Verme Elmas Beyazyüz, Murat Beyazyüz Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :