Family Planning Methods Of University Students And Investigation Of Behavior, Sexual And Behavior Against Sexually Transmitted Diseases

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 53-66
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin aile planlaması yöntemlerini ve cinsel sağlık davranışlarını, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı tutumlarını araştırmaktır. Ergenlik döneminden yetişkinliğe geçişte cinsel sağlık bilgisi önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü, ergenlik dönemini 10 ila 19 yaş arası olarak tanımlamaktadır. Bu dönemde bireyler cinselliği keşfeder ve aktif bir kişi haline gelirler. Bu dönem tamamlanmadan üniversite hayatı başlar ve bu dönemde cinsel ve üreme sağlığı eğitimi verilmelidir. Genel olarak, cinsel bilgi sağlık bilgisi olarak sunulduğunda, istenmeyen gebelikler, cinsiyet ayrımcılığı, cinsel istismar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi zor durumlarla karşılaşmaktan bireyleri ve toplumu korur. Erken gebelik, kadınların eğitimlerine devam edememeleri ve istihdam fırsatlarından yararlanamamaları gibi olumsuz sonuçlara sahiptir. Bireylerin aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyi bireysel ve toplumsal açıdan farklılık gösterir. Bu farklılık, evlilik öncesi cinsel yaşamla ilgili olarak da gözlemlenir. Dini inançlar, tabular, düşünce yapısı, aile yapılarındaki farklılıklar ve sosyal faktörler bu farklılığı etkiler. Ülkemizde erkekler özgürce büyürken, kızlar daha baskıcı ve geleneksel bir aile yapısı altında büyürler. Erkek doğum kontrol yöntemleri yaygın değildir ve aile planlaması genellikle kadınların sorumluluğu olarak görülür. Dünya genelinde birçok ülkede hızlı ilerleme sayesinde değişim yaşanmıştır. Ancak hala cinsellik kaçınılan bir konudur. Bazı bireyler cinsiyet konuları hakkında aileleriyle konuşabilirken, diğerleri yeterli bilgi alamazlar. Ancak doğru ve yeterli cinsel ve üreme sağlığı bilgisine sahip olan bireyler, gelecekte bu konularda sorun yaşamayacaklardır.(AI)

Kitap Adı: Health Sciences Ii
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 118
DOI: 10.37609/akya.1123
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :